Avopuolison suoja eron hetkellä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 6

Oikeusministeriön työryhmä on tehnyt esityksensä,siitä miten avoliitoissa parannettaisiin toisen puolison asemaa kuoleman tai eron hetkellä. Työryhmä on tehnyt myös lakiehdotuksen ja siinä avoliitoksi lasketaan myös samaa sukupuolta olevat yhdessä asuvat henkilöt. Kun ero tai kuolema kohtaa, oikeus viime kädessä päättää, onko kyseessä avoliitto. Seksuaalinen kumppanuus ei ole välttämätön. On otettavat huomioon esim. vapaa-ajan viettäminen ja yhteiset lomat. Yhdessä asumista tutkitaan myös väestöreksisteristä. Ja avopareilla tulee olla yhteinen talous, esim. yhteistä omistusta, yhteisiä pankkitilejä, yhdessä osallistutaan kodin hankintoihin, yms. Yhteisen elämän on pitänyt jatkua jo jonkin aikaa. Osapuolet eivät voi olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Kun toinen kuolee tai erotaan, taloudellisia asioita voidaan joissakin tapauksissa sovitella. Esim. kotona lapsia hoitaneen avopuolison pitäisi saada hyvitystä panoksestaan yhteisen talouden hyväksi, jos omaisuus on toisen nimissä. Voisi myös vaatia avustusta kumppanin jäämistöstä. Jos asunto on kuolleen nimissä tai eron aikana vain toisen nimissä, toisella puolisolla on oikeus asuntoon vain poikkeustapauksissa: esim. lasten elämänolosuhteet heikkenisivät kohtuuttomasti, jos joutuu muuttamaan pois.

Työryhmän esityksessä selvitellään muitakin kiinnostavia asioita kuten esim. lähestymiskieltoon liittyviä ongelmia, kun molemmat asuvat samassa asunnossa mutta eivät ole aviopuolisoita.

Yllä on yhteenveto pikaisen silmäilyn jälkeen. Työryhmän ehdotus on oikeusministeriön sivuilla, joten sieltä voi löytää tarkennuksia.
http://www.om.fi/1231479420272

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

6 kommenttia

Lakiehdotuksessa kiinnittää huomiota avoliiton määritelmä: Työryhmän esityksen myös homoparin yhteiselämä voidaan laskea avoliitoksi. Mutta itse lakiehdotuksessa ei ole sanaa reksiteröity parisuhde Avioliitto on määritelty.

"3§
Avoliiton määritelmä
Avoliitolla tarkoitetaan tässä laissa parisuhdetta, jonka osapuolet (avopuolisot) asuvat yhdessä ja jonka osapuolilla on osittain tai kokonaan yhteinen talous. Avoliitoksi ei kuitenkaan katsota parisuhdetta, jonka osapuoli on avioliitossa."


Onkohan tämä jätetty tahallaan epäselväksi. Avioliitto-sanan rinnalla ei ole rekisteröityä parisuhdetta.

Kun käsiteltiin lakia rekisteröidystä parisuhteesta, silloin nimenomaan korostettiin, että yhdessä elävää samaa sukupuolta olevaa paria ei tule käsitellä samalla tavalla kuin avoliitossa olevaa heteroparia. Eli avoliitto varattiin vain heteroille.

*****

Sellainen lainopillinen käsite kuin "kihlapari" tai "kihlattu" häviää laista. Jo on aikakin.
  • 2 / 6
  • Xius
  • 14.1.2009, 13.56
Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas tuntee suomalaisen perhe- ja perintöoikeuskäytännön läpikotaisin. Tuoreistakin arkistoista löytyy järkyttäviä avoliiton purkautumiseen liittyviä oikeustapauksia.

Eräs suhteellisen tuore kuolemantapaus on jäänyt Kankaan mieleen aivan erityisesti.

- Pari oli asunut pitkään kuolleen avopuolison asunnossa. Heti kuolemaa seuraavana päivänä tämän kuolleen puolison perilliset kävivät vaihtamassa lukot kyseissä asunnossa ja kantoivat avolesken omaisuuden kadulle.

- Kuolemantapauksessa avopuoliso ei saa perintöoikeutta eikä leskeneläkettä. Erotilanteessa taas avopuolisoa eivät koske avioliittoon liittyvät vahvat omaisuuden tasajakoperiaatteet.

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/01/professori_urpo_kangas_naimisiin_aina_kun_mahdollista_479599.html


Helsingin kaupungin oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmas näkee työssään kaikenkarvaisia ihmiskohtaloita - myös avoeroja. Tragiikkaa riittää jokaiselle päivälle.

- Eräs ulkomaalainen nainen oli äskettäin järkyttävässä pulassa. Hänellä oli kaksi lasta, ja mies oli antanut pesueelle tunnin aikaa poistua yksin omistamastaan asunnosta.

- Eivät pelkästään miehet ole julmia. Olen tavannut myös korkeasti koulutettuja ja hyvätuloisia naisia, jotka ovat panneet maahantuomiaan ja itseään huomattavasti nuorempia ulkomaalaisia poikaystäviä pihalle tuosta vain.

- Ei näillä uusillakaan pykälillä saisi perintöoikeutta eikä avio-oikeutta avioliiton tapaan.

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/01/oikeusaputoimen_johtaja_liisa_vehmas_juristin_neuvot_ovat_hintansa_arvoisia_479643.html