Hallitus antoi eduskunnalle esityksen avioliittolain liitännäislaeista

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 15

Hallitus antoi keskiviikkona eduskunnalle esityksen, joka koskee avioliittolain muutoksen edellyttämiä muita lainmuutoksia. Muita säännöksiä on tarpeen muuttaa niin, että ne soveltuvat myös samaa sukupuolta oleviin pareihin.

Ylen mukaan oikeusministeri Jari Lindström (ps) oli poissa, joten liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) joutui esittelemään muutosesityksen. Lindström totesi kesällä lehtihaastattelussa, että asia on vaikea hänelle itselleen ja perussuomalaisille puolueena. Tuolloin nostettiin yhtenä vaihtoehtona esiin, että asian esittelisi oikeusministerin asemesta sijainen. Lindström kertoi poissaolonsa syyksi samanaikaisen toisen työtehtävän.

Esityksen mukaan parisuhteensa rekisteröineet puolisot voisivat avioliittolain uudistuksen voimaantulon jälkeen yhteisellä ilmoituksella muuttaa rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi, ja liitto jatkuisi katkeamattomasti. Parisuhdemuodon päivitys ei tapahtuisi automaattisesti, mutta uusia parisuhteita ei voisi 1.3.2017 jälkeen enää rekisteröidä.

"Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista" poistettaisiin niin sanottu naimattomuusvaatimus, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista hakeva henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Lisäksi laista poistettaisiin säännös avioliiton muuttumisesta rekisteröidyksi parisuhteeksi sukupuolen vahvistamistilanteessa.

Uskonnonvapauslakiin on puolestaan tulossa muutos, jonka jälkeen lapsen kuuluminen uskonnolliseen yhdyskuntaan vaatisi aina huoltajien yhteistä päätöstä.

Avioliittolain uudistuksen tultua voimaan, voivat samaa sukupuolta olevat avioparitkin hakea yhdessä adoptiota. Tämä ei edellytä muutoksia adoptiolainsäädäntöön, eikä tänään eduskunnalle annettu esitys sisällä muutoksia adoptiolakiin.

Hedelmöityshoitolakiin ei esitetä muutoksia.

Nyt annettu esitys ei myöskään sisällä muutoksia sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin lakeihin. Niitä koskeva esitys valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä ja myös se on tarkoitus antaa eduskunnalle niin, että muutokset voivat tulla voimaan maaliskuun 2017 alusta.

Hallituksen esitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunnan on määrä puida esitystä tulevalla viikolla.

Valtioneuvoston julkaiseman tiedotteen mukaan parisuhteita on rekisteröity maistraateissa vuosittain noin 300. Vuonna 2014 Suomessa oli 2 435 rekisteröityä paria.

Valtioneuvosto: Avioliittolain edellyttämiä lainmuutoksia koskeva esitys eduskunnalle
Yle: Lindström poissa – Berner joutui esittelemään sukupuolineutraalin avioliittolain muutokset
Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee torstaina tasa-arvoisen avioliittolain liitännäislakeja

15 kommenttia

  • 1 / 15
  • Minna B
  • 15.10.2015, 15.40
Lindström on melkoinen vellihousu, kun ei uskaltanut esitellä päivänselvää lakimuutosta eduskunnalle. Ensin ollaan niin äijää, mutta sitten kun tulee kova paikka, niin mennään peiton alle piiloon. Voi voi Jari-parkaa. Onneksi löytyi naisedustaja Berner, jolla oli ballsia vähän enemmän.

Persuilla on ilmeisen vaikeaa päättää, että ovatko he hallituksessa vai eivät. 10% kannatukseen tämä nyt ei olisi enää vaikuttanut suuntaan tai toiseen.