Ihmisoikeustuomioistuin pitää rekisteröityä parisuhdetta riittävänä vaihtoehtona avioliitolle

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 14

Suomalainen transnainen Heli Hämäläinen, joka on käynyt läpi sukupuolenkorjausprosessin, halusi säilyttää vanhan avioliittonsa. Suomessa viranomaiset eivät suostu siihen, että kaksi naista olisi avioliitossa keskenään. Jos Heli Hämäläisen sukupuoli korjataan virallisissa rekistereissä naiseksi, hänen avioliittonsa muuttuu rekisteröidyksi parisuhteeksi. Heli Hämäläinen tai hänen puolisonsa eivät hyväksy avioliiton muuttamista rekisteröidyksi parisuhteeksi.

Asiaa on käsitelty eri viranomaisasteissa vuosikausia. Nyt asia eteni Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Sieltä tuli jo toistamiseen päätös, että Suomi toimii oikein. Koska Suomessa ei ole lakia samaa sukupuolta olevien parien avioliitosta, on oikein, että avioliitto muutetaan rekisteröidyksi parisuhteeksi sukupuolenkorjausprosessin jälkeen. Muutos edellyttää, että puoliso hyväksyy muutoksen; muussa tapauksessa avioliitto puretaan.

Tärkeä kohta päätöksessä on se, että ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n mukaan ihmisoikeussopimus ei velvoita mitään maata sallimaan samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Päätös tehtiin selvin äänin 14-3 tuomioistuimen laajennetussa istunnossa. Samansuuntainen päätös on jo vuodelta 2002, ja sitä on käytetty hyödyksi tasa-arvoista avioliittoa vastustavien leirissä. Koska Euroopassa vain osassa maista hyväksytään samaa sukupuolta olevien avioliitot, se ei ole koko Eurooppaa kattava normi.

EIT:n blogissa kiinnitetään huomiota siihen, että Hämäläinen tarkoituksellisesti pyrki saamaan valtion tunnustuksen samaa sukupuolta olevien avioliitolle. EIT:n blogin mukaan taustalla oli poliittinen tavoite: Suomen lainsäädäntöön vaikuttaminen. Koska Euroopassa ei ole laajaa yhteisymmärrystsä samaa sukupuolta olevien avioliitoista ja koska Suomi tarjosi riittävän vaihtoehdon avioliitolle, siis rekisteröidyn parisuhteen, Suomi on toiminut oikein. EIT pitää avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen eroja pieninä ja merkityksettöminä.
http://echrso.blogspot.de/2014/07/hamalainen-v-finland-grand-chamber_16.html

Muita Euroopan maita ajatellen tärkeää on se, että valtio ei vaaadi pariskuntaa eroamaan, vaan on avioliiton vaihtoehto. Euroopassa on vielä monta maata, joissa ei ole rekisteröityä parisuhdetta. Ne saattavat joutua tarkistamaan lainsäädäntöään tältä osin. EU:n 28 maasta kymmenellä ei ole lainsäädännössään rekisteröityä parisuhdetta tai samaa sukupuolta olevien avioliittoa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu


Taustaa

Euroopan ihmisoikeussopimuksen pykälässä 12 valtiolle annetaan oikeus päättää avioliiton edellytyksistä. EU ei päätä jäsenmaidensa avioliittolainsäädännöstä. Ote sopimustekstistä:

Oikeus avioliittoon: Avioliittoiässä olevilla miehillä ja naisilla on oikeus mennä avioliittoon ja perustaa perhe tämän oikeuden käyttöä säätelevien kansallisten lakien mukaisesti.

EIT:n päätöstä kritisoitiin eriävässä mielipiteessä siitä, ettei se ottanut huomioon ihmisoikeussopimuksen pykälää 8 (Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta) eikä pykälää 14 (Syrjinnän kielto).
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FIN.pdf


Suomessa ns. translakia ollaan uudistamassa, ja mm.Seta vaatii itsemääräämisoikeutta sukupuoleen. Setan varapuheenjohtaja Mikko Väisänen pitää EIT:n päätöstä valitettavana. On aikamoista valtion väliintuloa, että solmittu avioliitto kyseenalaistuu, kun jompikumpi korjaa sukupuoltaan.

14 kommenttia

Ironista, ettei EIT ilmeisesti aio velvoittaa valtioita kohtelemaan ihmisiä yhdenvertaisesti avioliittolainsäädännössä, ennen kuin tarpeeksi moni jo tekee näin ihan itsestään. Ihmisoikeuksien kuin tulisi toteutua nimenomaan valtiosta riippumatta ja tätä valvomassa on EIT. Sopimuksen maininta jättää kyllä tulkinnanvaraa, sen perusteellahan voitaisiin säätää vaikka pelkästään samaa sukupuolta olevien väliset avioliitot laillisiksi ja sanoa, että kaikilla on silti oikeus solmia avioliitto kansallisten lakien mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että heterot olisivat yhdenvertaisessa asemassa homoihin nähden, kuten nykyisen avioliittolain voimassa ollessa homoseksuaali ei voi nauttia avioliitto-oikeudesta yhdenvertaisesti heteron kanssa. Se on syrjintää ja ihmisoikeussopimuksen vastaista.

Kommenttia muokattu: 17.07.2014 klo 08:09
Trans-asia oli tänä aamuna 17.7.2014 Ylen aamu-tv:ssä. Uusinta luultavasti klo 9 jälkeen.