Järjestöt toivovat uuden isyyslain huomioivan paremmin sateenkaariperheet

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Oikeusministeriön työryhmä on luovuttanut oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille mietinnön, joka sisältää esityksen uudeksi isyyslaiksi. Sateenkaariperheet, Seta ja Trasek eivät pidä työryhmän ehdotuksia kuitenkaan riittävinä. Ne toivovat isyyslaista vanhemmuuslakia, jossa turvataan kaikenlaisten perheiden asema.

Järjestöt vaativat, että hallitus sisällyttää isyyslakiuudistukseen sateenkaariperheiden asemaa koskevat uudistukset. Ne nostavat esiin sen, ettei oikeusministeriön työryhmän esitys ei sisällä pykäliä naisparin lapsen aseman määrittymisestä, mutta äitiyden määrittymisestä on tehty muistio, jossa nostetaan esiin ehdotuksia sekä naisparin vanhemmuuden vahvistamisesta nykyistä tasa-arvoisemmin että sukupuoltaan korjaavien henkilöiden vanhemmuudesta.

- Sateenkaariperheisiin syntyvien lasten oikeuksien kannalta on tärkeää, että hallituksen lopullinen esitys isyyslaiksi sisältäisi naisparien lasten aseman määrittämiseen tarvittavat pykälät, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

- Asian ratkaisemista ei missään nimessä saa lykätä tuonnemmaksi. On lapsen kiistaton etu, että lapsen ja vanhemman juridinen suhde saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistettua. Asia on hoidossa jo muualla Pohjoismaissa ja läntisessä Euroopassa, muistuttaa Jämsä.

Isyyslain mukaan eri sukupuolta olevalle parille syntyvän lapsen isyys vahvistetaan aviomiehelle oletuksen perusteella automaattisesti ja avomiehelle tunnustamisen perusteella. Esityksen mukaan tulevaisuudessa lapsen voisi tunnustaa jo etukäteen neuvolassa. Tällöin myös avoliittoon syntyvän lapsen oikeudellinen asema on selvä heti syntymästä lähtien. Järjestöt toteavat, että jos samaa menettelyä ei sovelleta naispareihin, lapset asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan. Naisparin lapsen oikeudellinen asema turvataan tällä hetkellä vasta kauan syntymän jälkeen perheen sisäisen adoption kautta. Järjestöjen mukaan prosessi kuluttaa turhaan yhteiskunnan resursseja eikä toteuta tavoitetta saada lapsen oikeudellinen asema selväksi niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista.

Työryhmä arvioi erillisessä muistiossa äitiyden määrittymistä ja eri vaihtoehtoja ratkaista kysymys. Työryhmä asettuu sen kannalle, että naisparin äitiyden määrittyminen olisi perusteltua lisätä lakiin, mutta vain rajatuissa tapauksissa. Työryhmän mukaan äitiys voitaisiin vahvistaa oletuksen tai tunnustamisen kautta silloin kun raskaus on alkanut hedelmöityshoitoklinikalla, äidin puoliso on antanut kirjallisen suostumuksen hoitoihin ja on käytetty sellaisia siittiöitä, joiden luovuttajaa ei voida vahvistaa isäksi.

- On myönteistä, että työryhmä ehdottaa naisparien tilanteeseen parannusta, toteaa Setan pääsihteeri Aija Salo.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Työryhmän ehdottama rajaus hedelmöityshoitotilanteisiin ei kuitenkaan ole yhdenvertainen. Tavoitteena täytyy olla, että naisparin lapsen vanhemmuus ratkeaa kaikissa tilanteissa samoin kuin eri sukupuolta olevan parin, jatkaa Salo.

Järjestöt ottavat tiedottessaan esiin, tuoreen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen (X & muut vs. Itävalta 2013). Sen mukaan jäsenvaltiot eivät voi vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä asettaa eri ja samaa sukupuolta olevia avopareja eri asemaan, vaan samaa sukupuolta olevilla avopareilla on oltava samat oikeudet kuin eri sukupuolta olevilla. Järjestöjen mukaan selkeimmin nykyinen laki asettaa parit eriarvoiseen asemaan silloin, kun samaa ja eri sukupuolta oleva avopari käyttää lahjoitettuja siittiöitä hedelmöityshoitoklinikalla. Järjestöt muistuttavat, että synnyttäjän miespuolisella puolisolla on jo nykyisin mahdollisuus tulla vahvistetuksi isäksi tunnustamalla lapsi, joka ei ole geneettisesti hänen perillisensä. Sen sijaan naispuolinen puoliso voi vastaavassa tilanteessa tulla vanhemmaksi vain pitkällisen adoptioprosessin kautta. Järjestöjen mukaan nykylainsäädäntö on ristiriidassa ihmisoikeustuomioistuimen helmikuisen päätöksen kanssa.

Järjestöt ilmaisevat tyytyväisyytensä siitä, että työryhmän esityksessä on pohdittu transsukupuolisen vanhemman vanhemmuuden määrittymistä ja lisätty lakiesityksen perusteluihin selvennys, jonka mukaan transnainen voidaan vahvistaa hänen siittiöistään syntyneen lapsen isäksi. Järjestöjen mukaan edelleen olisi tärkeää määritellä oikeudellisen äitiyden määrittyminen niin, että transmiehen synnyttämän lapsen vanhemmuus olisi itsestään selvä ja laissa selvästi määritelty.

- Ongelmallista työryhmän ehdotuksessa on se, että transsukupuolisten henkilöiden vanhemmuutta ei vahvistettaisi oikean sukupuolen mukaisesti. Transnainen vahvistettaisiin lapsen isäksi ja transmies lapsen äidiksi. Tällä tavoin väestötietojärjestelmään ja muihin rekistereihin tulee kirjatuksi merkintä, joka paljastaa vanhemman transtaustan. Tämä altistaa sekä vanhemman että lapsen syrjinnälle koko loppuelämänsä ajan. Olisi harkittava vanhempi-termin käyttöä tai vanhemman rekisteröimistä isäksi tai äidiksi juridisen sukupuolensa mukaisesti, painottaa Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki.

- Tärkeintä on kuitenkin, että transtaustaisen henkilön biologinen vanhemmuus voidaan vahvistaa mutkattomasti, sanoo Karanki.

Seta: Järjestöt: Sateenkaariperheiden vanhemmuus kiireellisesti kuntoon
Sateenkaariperheet: Isyyslain uudistaminen -mietintö
Sateenkaariperheet: Lausunnot ja tiedotteet

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!