Kristillinen koulu toimii periaatteittensa vastaisesti