Yli vuosi avioliittolakia ja vain Karhun kansalla uskoa riittää rakkauteen

Suomen avioliittolaki on ollut voimassa nyt jo reilusti yli vuoden, mutta Suomessa rekisteröidyistä ja avioliittoon vihkioikeuden omaavista yli 60 uskonnollisesta yhteisöstä (joita yli 125) edelleenkin vain yksi on rakkauteen uskossa käytännössä ylitse muiden, eli vain suomenuskon vaalija Karhun kansa vihkii avioliittoon yhdenvertaisesti myös naispareja tai miespareja.

Karhun kansalla on nykyisellään 2 henkilöllä virallinen avioliittoon vihkioikeus ja se ilmoitti jo ennen avioliittolain voimaantuloa, että se uskoo avioliitossa Suomen lain mukaisesti
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/henkia-ja-esi-isia-kunnioittava-uskonnollinen-yhdyskunta-sai-oikeuden-vihkia-sallii-homohaat/742706/
https://www.facebook.com/karhunkansa/

evluttien ja orttojen lisäksi muista Suomessa rekisteröidyistä uskonnollisista yhteisöistä nykyisellään yli 900 henkilöllä on virallinen avioliittoon vihkioikeus (mormoneilla yksistään n. 130:llä).

Suomessa rekisteröidyistä uskontokunnista osa tässä listassa (nykyään enemmänkin).
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_rekister%C3%B6idyist%C3%A4_uskonnollisista_yhdyskunnista

Ja osa, yli 60 avioliittoon vihkioikeuden omaavista tässä listassa, muutaman vuoden takaa:
https://uskonnonvapaus.fi/artikkelit/vihkimisoikeudet.html

Toki tietenkin ihan parasta Suomessakin olisi länsimainen avioliittojen virallistaminen, eli kaikkien avioliittojen virallistaminen maistraatissa Ranskan ja Saksan tapaan, jotta uskonnollisille yhteisöille ei tuossa suhteessa jäisi mahdollisuutta kaltoinkohdella uskovaisia jäseniään.
Vai onko tiedossa jokin muu uskontoharrastus-suuntautuminen, joka olisi petrannut ryppynsä rakkaudessa ja vihkisi Suomen avioliittolain hyvässä hengessä myös naispareja tai miespareja avioliittoon?
Ai, joko evlut kirkko päätti sallia papeilleen Suomen avioliittolain mukaisesti avioliittojen virallistamisen? Missäs moinen uutinen oli?

Vai onko kyseessä evluteilla toistaiseksi vain uskontokunnan virallisesti hyväksymätön siunaaminen, mutta ei virallista vihkimistä?
 • 5 / 11
 • Kati Mustola
 • 19.6.2018 14:36
Suomessa oli viime syyskuuhun mennessä vihitty ev.lut. kirkolliseen avioliittoon yli 50 sateenkaariparia. Ajantasaisemmat tiedot saa varmaan googlaamalla. Kirkko (=piispat) kiukuttelee ja polkee jalkaa ja rankaisee sateenkaaripareja vihkiviä pappeja, mutta ei mahda asialle mitään, nämä papit käyttävät Suomen lain heille antamaa vihkioikeutta. Kirkko tulee häviämään tämän taistelun Hallinto-oikeudessa, kunhan pappien valitukset rangaistuksistaan siellä ehtivät käsittelyyn. Helsinki Prideilla tulee olemaan sateenkaaripappien paneeli tms. keskustelu aiheesta. https://sateenkaaripapit.wordpress.com/
Vilkaisin tuota Katin linkittämää pappien listaa. Hämmästyin kovasti. Se on todella pitkä. Kielivalikoimakin on edustava. Mukana ovat jopa viittomakieli ja swahili.

Piispat saattavat vielä nalkuttaa ja kiristellä hampaitaan. Tilanteen hallinta ei kuitenkaan ole enää heidän käsissään.
Kirkolla oli runsas kaksi vuotta aikaa tehdä päätös siitä, miten se menettelee samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisen suhteen. Avioliittolain samaa sukupuolta olevien avioliitot sallinut uudistus hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2014 ja laki astui voimaan maaliskuussa 2017. Ja olihan aikaa sitäkin ennen; avioliittolain uudistuksesta käytiin keskustelua pitkään.

Jostain syystä kirkossa ei kuitenkaan ole tehty asiassa päätöstä.

Piispat ovat (vuonna 2016) esittäneet tulkintansa ja linjauksensa kirkon avioliittokäsityksestä. Se ei kuitenkaan perustu asioihin, joiden perusteella piispat voivat tehdä oikeudellisia tulkintoja esimerkiksi säädelläkseen papiston toimia. Lainsäädännöstä yksinkertaisesti ei ole johdettavissa vihkimiseen liittyvää sukupuolirajausta, toisin kuin kirkkojärjestyksen vaatimus rippikoulun käymisestä ja kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsenyydestä.

Piispat eivät voi sukupuoleen liittyvässä tulkinnassa ja linjauksessa tukeutua mihinkään lakiin tai siitä johdettavaan. Asiasta ei voi tehdä päätöstä muualla kuin kirkolliskokouksessa - ja se ei ole päätöstä tehnyt.

Kirkkojärjestyksen mukaan kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla, ja vihkimisen toimittaa pappi. Kirkkokäsikirjasta puuttuva samaa sukupuolta olevien parien huomioiminen ei ole kanta, se on puute.

Enää kirkolliskokous ei sitä paitsi voi sukupuoleen perustuvaa rajoitusta säätääkään, koska perustuslain henki on se, ettei yhdenvertaisuudesta mennä poispäin. Se koskee myös kirkkoa.

Samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen sopivan vihkikaavan laatiminen on lopulta aika yksinkertainen työ. Hyvä kompromissi olisi se, että yksittäistä pappia ei voi velvoittaa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mutta yksittäisten seurakuntien on järjestettävä vihkiminen.
 • 8 / 11
 • Kati Mustola
 • 21.6.2018 14:24
En löytänyt tuota mainitsemaani sateenkaaripappien keskustelua Pride-ohjelmasta, mutta tässä se on järjestävän tahon sivulla: http://www.yhteys.org/ajankohtaista_n.html
Ja on näistä uutisoitu, mm. täällä ranneliikkeessä, tuo viime syyskuun jutusta bongaamani luku yli 50 paria oli ylen sivuilta (google on keksitty!). Uusin juttu on tämän päivän Hesarista, valitettavasti maksumuurin takana (mutta kirjastoissa ym. saa paperilehteä lukea ilmaiseksi). https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005727088.html
 • 9 / 11
 • Kati Mustola
 • 21.6.2018 14:38
Tarkennus ev.lut. kirkon siunaamiskäytäntöön. Se on ihan virallinen toiminnan muoto. Esim. jos avioparin toinen puolisko ei kuulu mihinkään kristilliseen kirkkoon, heidät vihitään maistraatissa ja avioliitto voidaan sen jälkeen siunata kirkossa, tai missä muualla tahansa. Tämähän oli monien rekisteröityneiden parien käytäntö ennen uutta avioliittolakia. Kirkko = piispat tietysti kielsivät tämänkin. Kauppakeskuksia ja koiria ja melkein mitä tahansa ev.lut. kirkko siunaa, muttei kahden samaa sukupuolta olevan suhdetta. Tottelemattomat papit ovat siunanneet samansukupuolisia pareja kaikki nämä 16 vuotta mitä rekkulaista on kulunut. Jotkut ovat saaneet piispaltaan nuhteita. Mutta ei sen enempää.
 • 10 / 11
 • Kati Mustola
 • 21.6.2018 15:29
Sateenkaaripareja vihkiviä pappeja nimitetään mediassa usein kapinapapeiksi. Miksi ihmeessä Suomen lain noudattaminen olisi kapinaa? Piispat ja kirkolliskokous tässä ovat kapinoimassa Suomen eduskunnan säätämää lakia vastaan.
Huvittavaa on, että piispat eivät ole mitenkään ottaneet kantaa siihen tosiasiaan, että kirkolliskokous *ei* ole päättänyt rajata kirkollista vihkimistä sukupuolen perusteella. Eivät uskalla, koska se romauttaisi korttitalon.