USA:n "eheyttäjien" kohteina nuoret

  • 1 / 1
  • JuhaniV
  • JuhaniV
  • 4.3.2006 8:34
Amerikkalaisten gay-järjestöjen julkaisemassa raportissa ("Nuoret tähtäimessä: Ex-Gay-aktivismin kolmas aalto") kerrotaan konservatiivisten kristillisten organisaatioiden johtavan harhaan nuorten vanhempia ja yleistä mielipidettä nk eheytysterapian vaikutuksista. San Francisco Chroniclen uutisessa (3.3.2006) kerrotaan, että nk. homojen eheyttäjät ovat kohdistaneet viime aikoina enenevässä määrin aktiivisuuttaan teini-ikäisiin ja muihin nuoriin. Raportissa todetaan, että järjestöt, jotka harjoittavat eheytystoimintaa voitaisiin haastaa oikeuteen, koska niiden toiminnalla aiheutetaan vahinkoa, eivätkä tulokset ole niitä mitä he lupaavat.

Raportissa selostetaan vuonna 2002 tehtyä tutkimusta henkilöistä, jotka olivat käyneet eheytysterapioissa. Haastatelluista 202 henkilöstä 22 ilmoitti terapian olleen hyödyllistä. Kuitenkin vain kahdeksan kertoi ettei "lipsahduksia" ollut tapahtunut taikka heidän ei tarvinnut taistella omaan sukupuoleen liittyvien tunteiden kanssa. Yhtä lukuunottamatta kaikki noista kahdeksasta tekivät töitä eheytysterapianeuvonnassa!

Lähes 90 prosenttia muista haastatelluista kertoi depression tunteista ja jopa itsemurhayrityksistä taikka kiristyneistä suhteista perheeseen tai vanhempiinsa.

USA:n suurimman eheytysterapiajärjestön (Ex-Gay) johto toteaa, ettei tutkimus pidä paikkaansa.

Ex-gay-järjestöt ovat varoitelleet vanhempia lasten esihomoseksuaalisesta käytöksestä. Nimekäs ex-gay-terapeutti kirjoitti kirjassaan "Opas vanhemmille homoseksuaalisuuden torjumiseen" kokemuksistaan viisivuotiaan pojan hoitamisessa.

Ammattilaisjärjestöt USA:ssa, kuten The American Psychiatric Association, American Medical Association and American Academy of Pediatrics ovat ottaneet selkeästi kielteisen kannan eheytysterapioihin.

Uutinen luettavissa osoitteessa:
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2006/03/03/MNGCBHHPDV1.DTL

Juhani