Norjan kirkon homokeskustelussa kahtiajako

  • 1 / 5
  • JuhaniV
  • JuhaniV
  • 27.1.2006 23:46
Karl af Hällströmin toimittama uutinen Norjasta. Hänen luvallaan tänne kopioitu.
Juhani

***********************************
Naapurimme Norjan luterilaisen kirkon kotisivulta löytyy 20.01.06 päivätty uutinen "Oppilautakunta jakautunut homokysymyksessä" (alkuperäinen norjaksi Lærenemnda delt i homofilispørsmålet , klikkaa http://www.kirken.no/nyheter/nyhetDet.cfm?pNyhetId=1224&pNyhetKat=Presse )

Norjan kirkon 20-jäseniseen oppilautakuntaan kuuluvat mm. kaikki 11 piispaa. Lautakunta on julkaissut mietinnön Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken eli suurin piirtein "Raamatunymmärrys ja -käyttö erityisesti homoseksuaalisuuteen nähden", ja on kuulemma täysin kahtiajakautunut (10-10) johtopäätöksissään.

Mietintöä lainataan uutisessa näin: ”Raamattu on aina avoin tulkinnoille. Siksi lautakunta haluaa alleviivata että raamatullisia tekstejä on aina ymmärrettävä niiden historiallisen merkityksensä valossa ja yhteydessä omaan aikaamme. Näkökulmat ja kysymykset jotka jokaisella on mukanaan lähestyessään tekstejä ovat mukana vaikuttamassa siihen mitä niissä nähdään ja painotetaan. Siksi raamatuntulkinta vaihtelee hiukan ajasta toiseen. Riippumatta siitä tiedostaako sen tai ei, tekstiä luetaan aina määrätyistä lähtökohdista, esim. kulttuurisista, sosiaalisista, tiedollisista tai elämänkuvauksellisista.”

Tästä lautakunnan jäsenet ovat yhteisymmärryksessä, myös homoseksuaalisuudesta puhuvien tekstien yhteydessä. Kun itse tulkintaan tullaan, jäsenet ovat kuitenkin niin eri mieltä näiden tekstien ja näkemiensä kaikenkattavien raamatullisten periaatteiden välisestä suhteesta, että he eivät ole pystyneet pääsemään yhteisymmärrykseen.

Toinen ryhmä ”painottaa että tärkeintä Raamatun ymmärtämisen ja käytön kannalta on väittämien ja asenteiden tarkistaminen suhteessa evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta. He yrittävät vastata kysymykseen, mikä on sopiva ymmärrys Kristus-tapahtumasta kun kohtaa kysymyksen tämänpäiväisestä homoseksuaalisesta yhteiselosta. Tulkintaperiaatteenaan Kristus Raamatun keskuksena, he painottavat Jeesusta esikuvana ja esimerkkinä. Heistä tämä esimerkki vaatii kirkkoa kohtaamaan jokaista ihmistä lähimmäisenrakkaudella, laupeudella ja arvostuksella, jotta heidän arvokkuutensa vahvistettaisiin. Nämä kymmenen jäsentä vetävät siis johtopäätöksen, ettei kirkko voi jatkaa homoseksuaalisen yhteiselon kieltämistä.”

Toinen ryhmä taas ”painottaa, että homoseksuaalisista teoista puhuvat tekstit on nähtävä Raamatun kokonaisuuden keskeisten motiivien yhteydessä. Heidän mielestään mainitut raamatuntekstit perustuvat siihen, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja että sukupuoliero on merkki järjestyksestä luomakunnassa, jossa mies ja nainen ovat olemassa toisilleen ja jossa heillä on vastuu lajin jatkumisesta. He alleviivaavat että seksuaalielämä kuuluu tähän kehykseen. Nämä kymmenen jäsentä osoittavat myös että Paavalin kieltoa homoseksuaalisia tekoja kohtaan on ymmärrettävä hänen luomis- ja avioliittonäkemystensä valossa.”

Uutinen mainitsee vielä, että lautakunnassa on eri mielipiteitä myös siitä, onko Norjan kirkon mahdollista elää kahtiajakautuneena näkemyksissään homokysymyksessä. ”Kysytään mitä seurauksia sillä voi olla jumalanpalvelusyhteyteen ja ekumeenisiin yhteyksiin. Lautakunnan enemmistö pitää hankalana muttei mahdottomana” elää yhdessä kirkossa vaikka eri näkemyksiä esiintyy tässä kysymyksessä.

Lautakunnan mietinnöt eivät ole kirkkoa mihinkään suoraan velvoittavia, mutta ne toimivat keskustelunpohjina eri yhteyksissä. Tästä nimenomaisesta mietinnöstä tiedotetaan alustavasti kirkolliskokouksessa syksyllä 2006, mutta syvempi keskustelu, josta voi odottaa päätöksiäkin, jäänee marraskuulle 2007. Vuosina 1995 ja –97 kirkolliskokous päätti etteivät ”homoseksuaalisessa yhteiselämässä elävät” voi toimia vihkimystä vaativissa kirkon viroissa (eli esim. pappeina tai diakoneina). Tästä siis keskustellaan Norjassa tulevinakin vuosina, ja luultavasti kiivaasti.
  • 3 / 5
  • vaeltaja2005
  • 8.7.2006 18:27
Evankelinen uutistoimisto Idea.de kertoo netissä, että jos Norjan luterilainen kirkko päättää marraskuussa homojen siunaamisesta, niin Norjan luterilaisen lähetysseurakunnan pääsihteeri Ola Tulluan eroaa kirkosta. Lähetysseurakuntaan kuuluu 3000 yhteisöä, ja heillä on 200 lähetyssaarnaajaa ulkomailla. Norjan kansankirkkoon kuuluu lähes 85% norjalaisista. Homojen siunaaminen on viime aikoina herättänyt kovaa polemiikkia. Enemmistö piispoista kannattaa siunaamista. Vielä vuonna 1995 70% vastusti homoliittoja.
http://www.idea.de/no_cache/startseite/aktuelle-nachrichten/newsticker/newsticker/article/45561/128/
  • 4 / 5
  • kesäpoika
  • 8.7.2006 21:39
Jos oletetaan homon olevan homo (ja heteron hetero), vaikka mitä tekisi, ei homoseksuaalisen käyttäytymisen kieltämistä voida perustella moraalisin syin vastuulla lajin jatkumisesta. Homollahan on vain kaksi vaihtoehtoa, joko elää yksin tai elää toisen samasukupuolisen kanssa, lisääntymättä (Raamatun aikaisin keinoin) yhtäkaikki.. Tällöin kenenkään homostelu ei missään tapauksessa ole lisääntymiseltä mitään pois.
Jos taas oletetaan jokaisen olevan pohjimmiltaan bi, voidaan esittää vaatimuksia "oikean" sukupuolen valitsemisesta. Musta on mielenkiintoista, että oikeastaan vois tulkita, että puolet näistä jutun kirkkolaisista on siis sitä mieltä, että ihmiset on bissejä kaikki.. ;) ..muutenhan mikään valinta ei ole edes teoriassa mahdollinen..
Lisääntymisellä perustelu nyt on hölmöä muutenkin, sikäli kun Norjan kirkko ei samalla yritä kieltää ehkäisyä.. Niiltä on tainnut jäädä huomaamatta, että annettu tehtävä on jo suoritettu, ja maa on täytetty. :)
Kiva lukea asiallista tekstiä vaikeasta aiheesta!
Eikö ihan Suomen kirkon virallinenkin kanta ole se, että homo saa olla kunhan ei toteuta taipumustaan? Eli ei saa rakastua ja mennä yhteen toisen ihmisen kanssa?

Eli ainakin kirkolta (ja mutu-tuntumalta useimmilta uskonnolisilta porukoilta) heidän moraaliinsa ei mahdu se, että kaksi homoa rakastuu ja kokevat myös seksuaalisia iloja. Itse lisääntymisen estämistä ja lajin jatkamisen häiritsemistä en ainakaan minä ole pitkään aikaan kuullut päällimmäisenä tuomiokriteerinä. Osalle tosin riittää helvetintuomioon jo se, että on homo.

Noin yleisesti ottaen uskonnolliset porukat saisivat vaatia jäseniltään vaikka päälläseisontaa koiranputki per***ssä kunhan vain jättäisivät rauhaan ne jotka eivät ko. uskontoa kumarra.

Toivottavasti uskonnolliset porukat (kirkko, paavi, paikalliset seurakunnat pappiensa johdolla) ovat mahdollisimman rasittavia jotta mahdollisimman monet ihmiset ymmärtäisivät erota kirkosta.