Niikko: Vaihtoehtoiset maailman synty -teoriat koulujen opetussuunnitelmaan

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko on jättänyt opetusasioista vastaavalle ministerille kirjallisen kysymyksen 10 päivänä huhtikuuta 2013: "Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppimistavoite tutkivasta ja kriittisestä oppijasta voi toteutua ja vaihtoehtoiset teoriat maailman synnystä otetaan opetussuunnitelmassa huomioon?"

Niikon mielessä on "vaihtoehtoisten maailman synty -teorioiden liittäminen opetussuunnitelmaan", kuten (ja ilmeisesti etenkin) teoria luomisesta.

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_285_2013_p.shtml
Eikös lakien rikkomisesta tule tuomio?
Tässä tapauksessa Niikko tulisi tuomita painovoimalain rikkomisesta. Niin korkealla omissa sfääreissään hän leijailee...
 • 3 / 16
 • Homopallero
 • Homopallero
 • 16.5.2013 18:33
Eiköhän näitä "vaihtoehtoisia" maailmansyntyteorioita sivuta ihan tarpeeksi uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla. Niikko nyt ei tunnetusti oikein harjoita sitä peräänkuuluttamaansa kriittisyyttä, kun puhelee mitä puhelee. Yleensä niin päätyy tekemään, jos alunalkaen perustaa maailmankatsomuksensa johonkin uskonvaraiseen - muuten kulissit eivät pysy yllä.
Hmmm... Kuinkahan isänmaallista on ottaa perusamerikkalaista kreationismihapatusta Suomen eduskunnassa puheeksi....?
 • 5 / 16
 • Riquman1990
 • 16.5.2013 19:28
Toki luomisoppii vois uskontotunneilla käsitellä enemmänkin. Tarkastella sitä kriittisesti sekä avata muutenkin kristinuskon käsityksii maailman luomisesta. Samalla vois käsitellä muidenkin uskontojen käsityksii maailman synnystä. Uskontojen osalta ois syytä käsitellä myös islamin uskon yhteyttä mm. terrorismiin sekä islamilaista sharia-lakii.
Niin, uskontotunneilla sopii käsitellä uskontoon liittyviä asioita. Ainakin itse koen aikanaan saaneeni peruskoulun uskonnonopetusta riittävän käsityksen eri uskontojen maailmansyntykäsityksistä.

Biologian opetussuunnitelmaan kyseiset uskonnollistaustaiset käsitykset eivät luonnollisesti kuulu, toisin kuin Niikko näyttäisi toivoskelevan. Luomisoppi kun ei liity biologiaan.
Minä vaadin Kalevalaa bilsan tunille, koska sotka teki Väinämöisen polvelle pesänsä, josta munat putosivat alkumereen ja synnyttivät maailman. Sotka on lintu ja linnut kuuluvat tietysti biologiaan.
 • 8 / 16
 • Riquman1990
 • 16.5.2013 23:01
Eihän Niikko missään kohtaa vaatinu, et luomisoppii pitäs opettaa bilsan tunneilla, vaan et sitä pitäs käsitellä syvällisemmin kouluissa (esim. uskonnon tunneilla).
 • 9 / 16
 • Public eye
 • 17.5.2013 0:32
Niikko:
"Opetussuunnitelman perusteet siis kannustavat ja myös vaativat opettajaa auttamaan oppilasta itse arvioimaan kriittisesti vastaanottamaansa tietoa sekä itse tutkimaan ja löytämään vastauksia. Kun biologian opetussuunnitelma esittää vain yhden teorian maailman synnystä, tämä tavoite ei pääse täysin toteutumaan. Olisi tärkeää, että oppilaille tarjottaisiin kriittistä pohdintaa varten myös vaihtoehtoisia teorioita, kuten teoria luomisesta."

Minä en voi edellä sanotusta päätellä muuta kuin että Niikko vaatii luomisteorian sisällyttämistä biologian opetukseen evoluutioteorian ohella. Jos tämä ei tapahdu biologian tunnilla, niin missä sitten? Vai ehdottaako hän biologian opettamista myös uskontotunneilla?
Ottamatta kantaa Niikon esittämään ajatukseen muuten kuin tarkentamalla käsitteitä korostan sitä, että usko ja tiede ovat t o d e l l a k i n erilaisia: Niinpä luominen ei ole teoria ensinkään. Uskossa joko uskotaan tai ei (epäusko), tieteessä on hypoteesejä, teorioita, tosiasioita (tai ainakin sellaisina pidettyjä - toistaiseksi), paradigmoja. Usko ei vastaa kysymykseen miten, johon taas juuri tiede pyrkii vastaamaan. Usko on lahja, jossa ihminen näkee 'KUKA' (on luonut). Näin ollen uskon ja tieteen "metodit" ja päämäärät ovat eri. Sekä uskova että ei-uskova voi nähdä tieteen tukevan omaa maailmankäsitystään, koska tiede ei ota kantaa (eikä pysty ottamaan kantaa) uskon kysymyksiin.

Kunnia Kaikkivaltiaalle hänen rajattomasta rakkaudestaan luomisessa!
Tietääkseni koulussa opetetaan jonkin verran filosofiaa ja siellä voisi varsin hyvin käsitellä erilaisia luomiskysymyksiä ja perehtyä samalla siihen miten niitä perustellaan. Minulla ei ole mitään sitä vastaan että jotkut uskovat erilaisiin jumaliin, mutta pyhistä kirjoista ei pitäisi etsiä vastauksia kysymyksiin joihin luonnontieteet vastaavat paremmin. Uskonnonvapaus on arvo jota pitää kaltiseni ateistinkin ehdottomasti puolustaa mutta toisaalta uskonnon pitäisi pysyä omalla tontillaan eikä esittää perusteettomia kosmogonioita.
Martin on oikeassa. Luominen ei ole teoria.

Yksinkertaistaen: Luonnontieteet vastaavat kysymykseen "miten?" Usko (ja valitettavammin uskonto) vastaa joillekin kysymykseen "miksi?".

Tässä kohtaa siis: Miten maailma syntyi? Ja: Miksi maailma syntyi?

Nämä kaksi valtavaa vyyhtiä eivät pyöri lainkaan samalla kentällä.
Älkää nyt olko niin yksioikoisia.
Minusta on ihan mukavaa, että meillä on täällä sivustolla myös yksi Martinin kaltainen sateenkaaripositiivinen uskonnollinen hörhö kaiken maailman "Ei_avioliittoja_homoille" ja muiden kahelien vastapainona...
Muistan tosiaan, kun rippikoulussa aikoinaan syötettiin tuota "luomiskertomus selittää MIKSI maailma syntyi"-soopaa. Läpihän tuo vahingollinen paska silloin vielä minulle valitettavasti meni.
Niinhän se näyttäisi olevan, että nimenomaa nämä "miksi-kysymykset ovat osa siitä, mikä johtaa eripuraan ihmisryhmien välillä. (Jopa tappavaan eripuraan).

Vastaukset "miksi"-kysymyksiin ovat lopulta: "koska jumalolento X näin sääti/halusi/toivoi/määräsi/katsoi hyväksi tms.". Kaikki eivät tarvitse, odota tai näe tällaista "deus ex machinaa" ihmisen, elämän tai maailmakaikkeuden tarinalle.

Mutta missään nimessä luominen tai "miksi"-kysymykset ylipäätään eivät kuulu luonnontieteiden opettamiseen lapsille. Lapsille nimenomaa pitää opettaa kyky erottaa nämä kaksi kysymystä toisistaan. Jos luomista halutaan käsitellä koulussa, tulee se käsitellä siitä näkökulmasta, että miksi jotkut ihmiset haluavat "deus ex machinan" (psykologia) ja minkälaisia vaihtoehtoisia "deus ex machinoita" maailmassa on (uskontotieto).
Jaha. Nyt on sitten USA:laiselta "Tea Party"-liikkeeltä omaksuttu myös ID:n eli (Un)Intelligent Designin ajatus. Huhheijaa ja hei vaan. Joo, nostetaan tosiaan myös sitten Kalevalan Sotka "vaihtoehtoiseksi" teoriaksi maailmansynnystä.