Amerikassa ilmestynyt Gaybible!

Olen kerrankin samaa mieltä Paavolan kanssa, mutta Paavola ei huomaa, että myös hänen omaan Raamattuunsa on upotettu kaikenlaisia agendoja.
  • 3 / 4
  • martin
  • 9.5.2013 15:46
En itsekään lähtisi lisäilemään sanoja enkä muuttamaan lausejärjestystä (ainakaan vailla kieliopillista tukea). Sen sijaan sanojen kääntäminen ja alkutekstin tulkinta on sitten jo eri asia.

On aina vaarallista nimittää omia tulkintoja tosiasioiksi (l. faktoiksi). Kirjoittaja on jo alusta pitäen pitänyt homoseksuaalisuutta tekstikohdissa mainittuna syntinä, joka sitten on näillä tekstikohtien alkutekstin tulkinnalla perusteltu. Näin teksti sovitetaan jatkuvasti ideaan, eikä muulle jää enää mahdollisuutta.

Tässä vähän pohdintaa:

Luukas 17 ei tarkoita ollenkaan homoseksuaalisuutta. Koko teksti puhuu siitä, kuinka ihmiset tekevät arkitoimiaan täysin ajattelematta
mitä voi yhtäkkiä tapahtua. Kyseessä ei ole tässä syytös, vaan tilanteen kuvaus. Syitä lopun ajalle voi etsiä muista teksteistä.
2. Tim. 4 taas kertoo, kuinka uudet opettajat lisäävät taruja oppiin Kristuksesta himojen takia. Oppiin siis lisätään kertomuksia, joilla ei ole
totuuspohjaa. Tällainen oppi voi olla mikä tahansa, jota ei pohjusta aito pyrkimys totuuteen. Kyseinen kohta ei siis sano vielä mitään homo- tai
heteroseksuaalisuudesta, vaan varoittaa omasta "totuudesta".

Käännös on aina käännös - näin myös King James Version (1611). Mikään käännös ei koskaan voi t ä y s i n vastata alkuperäistä. Täydellinen
vastaaminen ei ole mahdollista senkään takia, että kieli muuttuu ja esim. antiikin kreikan (tässä koine-kreikka) merkitykset ovat osittain kadonneet.
Toisekseen nykykielen merkityssisällöt eivät mitenkään voi vastata antiikin ihmisen antamia merkityssisältöjä. Merkityksiä voidaan toki pyrkiä tutkimaan ja
arvelemaan, mutta kysymys on aina tulkinnasta.

Tulkintaa on sanoa Raamatun opettavan homoseksuaalisuuden olevan syntiä.

Sodoman synti: Kyllä sodomalaiset halusivat tässä maata vieraat väkisin - kysymättä vieraiden suostumusta - näin rikkoen karkeasti
vieraanvaraisuuden sääntöjä. Sen takia Lootin olisi tullut luovuttaa heidän kotinsa turvasta ulos. Se, että tyttärien tarjoaminen oli
väärä ja kauhistuttava teko, on täysin kirjoittajan omaa tulkintaa.
Pahoin tekeminen koski tässä Lootin tarjoaman suojan rikkomista. Ylipäänsä tekstin tarkoitus ei ole muodollisessa rikkomisessa, vaan Lootin osoittamassa
uskollisuudessa.

Kolmas Mooseksen kirja on papistoa koskevaa puhtaussäädöstä.

Roomalaiskirjeen luonnollisuus ja luonnottomuus ei ole kirjeen alun tarkoitus, vaan kysymys siitä, ketä palvoo (kun kaikki kuitenkin teemme syntiä). Näin ei voi kukaan
meistä syyttää toisia syntisiksi. Meidän ei tule palvoa luotuja "jumalia" vaan Luojaa. Luoja ei ole luonut luonnottomuuksia. Näin ollen luonnon vaihtaminen tarkoittaa siirtymistä omasta tosi luonnosta valheeseen. Luojan kunniaa ei kirkasta valheessa eläminen.
Paavali vastaa roomalaisille ilmeisesti kysymykseen, mitä ajatella esimerkiksi niistä miehistä, jotka olivat sukupuoliyhteydessä naisten kanssa, mutta vaihtaneet tämän
heille luonnollisen yhteyden heille luonnottomaan.

1. Kor. 6: Jumalan valtakuntaa eivät peri ne, jotka eivät kestä totuudessa (malakos) eivätkä ne, jotka ovat velttoja (seksuaali)moraalissaan (arsenokoitees).
Kyseessä on koko listassa luonteenpiirteet, jotka jo sellaisina itsessään pitävät ihmisen hylättynä Jumalan yhteydestä. Yhteys Septuagintan kreikankielisen tekstin samoihin ilmaisuihin tarkoittaa kohdan tarkoittavan sydämen puhtautta (ja sen vaalimista).

Juudaan kirjeen kohdalla kirjoittaja itse tulkitsee haureuden ja luonnottoman lihanhimon homoseksuaalisuudeksi. Haureutta ja luonnottomuuttahan oli jo toisen luontoa vastaan rikkominen.