Uskonnonvapaus ja ihmisoikeudet

  • 1 / 3
  • Public eye
  • 17.1.2013 14:46
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut 15.1.2013 päätöksensä neljässä tapauksessa, jossa brittiläiset kantajat ovat valittaneet uskonnonvapautensa rikkomisesta.

Lentoaseman vastaanottovirkailijalta rouva Eweidalta kiellettiin ristiriipuksen kantaminen näkyvillä työaikana. Tuomion mukaan tämä rikkoi hänen vapauttaan ilmaista uskonnollinen vakaumuksensa, mikä oli painavampi oikeus kuin työnantajan halu antaa toiminnastaan neutraali kuva.
Geriatrinen sairaanhoitaja rouva Chaplin oli samanlaisessa tilanteessa. Hänen kanteensa kuitenkin hylättiin, sillä sairaalan sääntöjen mukaan korujen käyttö työssä on hygienia- ja turvallisuussyistä kielletty. Siksi hänellä ei myöskään ollut oikeutta pitää kaulassaan ristiä.

Rouva Ladele, joka toimii maistraatin rekisterivirkailijana, oli kieltäytynyt vastaanottamasta tehtäviä homoparisuhteen rekisteröimiseksi, koska se olisi ollut vastoin hänen uskonnollista vakaumustaan. Työnantajalla oli oikeus sanoa hänet irti, koska hän ei ollut valmis suorittamaan työhönsä kuuluvia tehtäviä vaan syrji laittomasti asiakkaita.
Toisessa vastaavassa tapauksessa Herra McFarlane toimi seksuaaliterapeuttina ja parisuhdeneuvojana. Hän ei uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi suostunut palvelemaan samansukupuolisia pareja, ja tuomioistuin katsoi tämän lailliseksi irtisanomisperusteeksi

Asiasta kertoi Helsingin Sanomat 16.1.2013 sivulla B5 "Kristitty nainen voitti työnantajansa ristikiistassa".

Uutinen The Guardianissa:
http://www.guardian.co.uk/law/2013/jan/15/ba-rights-cross-european-court

Tuomion teksti:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-press/pages/search.aspx?i=003-4221189-5014359#
(Chamber judgment Eweida and Others v. the United Kingdom 15.01.2013)
  • 2 / 3
  • JuhaniV
  • JuhaniV
  • 2.2.2013 7:08
Tähän Pe:n jutun jatkoksi sopinee lukijakommentti Espoon seurakuntien ESSE-lehdestä. Kirjoitus on otsikoitu Raamatulla päähän.

- Onko ihmisillä niin paljon päässä vikaa, olematta päässä vikaa, että on koko elämä aikaa kiistellä siitä, että onko Jumala kolmiyhteinen vai ei, onko ikuista helvettiä kuoleman jälkeen vai ei. On oikeus tuomita kuka minnekin. Koko elämäntehtävä on Todistaa sitä ja tätä.

---

- Kuinkahan jollain on siihen otsaa?

***

Olisi kiinnostavaa lukea Arto T:n mielipide tuon lukijan pohdintaan.
  • 3 / 3
  • Yesman
  • 2.2.2013 12:39
Uskonnollinen vakaumus tuntuu haastavalta ihmismielen ilmiöltä. Aikuinen ihminen näyttää voivan kiinnittyä johonkin oppiin niin vahvalla siteellä, että harva asia kykenee tähän ulkoapäin vaikuttamaan. Varsinainen uskonnollinen vakaumus perustuu sisäistettyihin uskonkappaleisiin, jotka on yleensä ilmaistu pyhässä kirjassa tai muissa teoksissa, riiteissä tai oraalisen perinteen kenoin. Mikäs siinä, mikä kukaan on lopulta sanomaan aikuiselle ihmiselle, mistä systematiikasta ammentaa elämänohjeita, miten ajatella, olla ja elää. Tähän ajatukseen uskonnonvapaus kai perustuu.

Liikahtamaton uskonnollinen vakaumus näyttäisi kuitenkin harvinaiselta ilmiöltä. Suurin osa itseään uskovaiseksi sanovista ihmisistä näyttäisi olevan katsomuksessaan eri asteisesti elastisia suhteessa pyhään oppiin. Vankka uskonnollinen vakaumus on sen verran harvinaista, että sen aiheuttamat välittömät lieveilmiöt jäänevät sittenkin maailman mittakaavassa vähäisiksi. Ja silti, liikahtamaton maailmankatsomus näyttäisi tälläkin hetkellä saavan yleisyyteensä nähden suhteetonta vaikutusvaltaa maailman asioihin.

Väittäisin, että tämän suhteettoman vaikutusvallan lähde osaltaan on ylivoimaisesti yleisin tapa suhtautua uskontoon: "tapauskovaisuus", "osauskovaisuus", "omauskovaisuus" eli suhtautuminen, jossa ei välttämättä allekirjoita kaikkia tai tiedä uskontonsa oppeja ja silti lukee itsensä kyseiseen uskontoon kuuluvaksi, noudattaa uskonnon rituaaleja ja ylläpitää sitä yhteisössä.

Suurin osa maailman ihmisistä näyttäisi kuuluvan tapauskovaisten joukkoon. Pitäisin tätä joukkoa huomattavasti merkittävämpänä ja voimakkaampana vaikuttimena siihen, missä tämän planeetan asiat kulloinkin makaavat. Tämä joukko saattaa loppupelistä mahdollistaa vaikutuksiltaan laaja-alaisemmat ja vahvimmat eettiset ja ihmisoikeudelliset ongelmat kuin vakaumukselliset uskovaiset.