kristillisen TV7:n homo-ohjelma

joka oli aikamoista puppua. Eräs pappi esitti aika huolettomasti "porttiteorian" siitä, että jos yhteiskunta hyväksyy homot, niin seurauksena on, vähän ajan päästä, myös pedofilian hyväksyminen.

Jos jollain on matala verenpaine, niin tässä on kyllä lääke siihen

2005 jKr

jKr kysyy nyt, mitä on homoseksuaalisuus. Keskustelu homoseksuaalisuudesta
hämmentää monia. Mitä homoseksuaalisuudesta tulisi ajatella? jKr osallistuu
keskusteluun ja jututtaa miestä, joka on seurannut homokulttuuria sekä
homouteen liittyvää tutkimusta viidentoista vuoden ajan. Teologian maisteri Ari Puonti on kirjoittanut vaikesta aiheesta nyt kirjan.


lauantaina 23.4. klo 20:00

uusinnat:
sunnuntaina 24.4. klo 10:50
keskiviikkona 27.4 klo 19:00
torstaina 28.4. klo 9:15


2005 jKr. on Taivas TV7:n omaa tuotantoa. Ohjelmaa toimittaa Anna Uusitalo.
Ohjelmaa kuvataan siellä missä ihmiset ovat: kodeissa, kahviloissa, koulussa,
työpaikalla, kaduilla.
Näin kyseisen ohjelman. "Tiukkaa tekstiä" oli. Ohjelman toimitti ja vieraat haastatteli Anna Uusitalo, jonka kysymykset olivat - toki odotetustikin - jonkin verran johdattelevia.

Teologian maisteri Ari Puonti oli toinen haastateltava. Hän on "eheytysliikkeen" toiminnasta hyvin tuttu nimi. Varsinaiselta ammatiltaan hän on opettaja, ja nyt titteliltään myös kirjailija. Puonti on hiljan kirjoittanut kirjan "Homoseksuaalisuus - hämmennyksestä selkeyteen".

Aluksi Puonti esitteli näkemyksiään "homoliikkeen" synnystä. Pääväittämänä hänellä oli ajatus nuorison kapinasta vanhempien arvoja vastaan. Samassa yhteydessä hän kertoi mm. homoseksuaalisuuden sairausleiman poistumisesta.

Puonti myös arvosteli mediaa siitä, että se yksinkertaistaa asioita. Esimerkiksi hän otti mm. taannoisen uutisen "homogeenin löytymisen" ja tutkimustulokset "aivojen erilaisuus homojen ja heteroiden välillä". Toisaalta - ihan oikeasti - esimerkiksi "homoliike" ei ole käsittääkseni missään yhteydessä väittänyt, että homouden arvoitus olisi näissä tutkimuksissa ratkennut, vaan että tällaisia löytöjä on tehty, ja niillä saattaa olla vaikutuksia ihmisen seksuaaliseen suuntautumiseen. Puonti esitti asian siten, että näitä asioita käytetään todistamaan homoseksuaalisuuden myötäsyntyisyyttä.

Puonti otti myös esiin sen, että lapsuudennaikaiset suhteet vanhempiin heijastuvat myöhempiin ihmissuhteisiin. Tästä hän pääsi näppärästi toteamaan, että homojen ja heterojen varhaislapsuuden suhteissa vanhempiinsa on tutkimusten valossa ollut eroja. Hänen mukaansa homoilla on ollut samastumisongelmia heteroita useammin. Puonti kyllä tyylikkäästi sivuutti "muna vai kana -ongelman" pohdinnassaan, eli että onko nuo samastumisongelmat seuraus "erilaisuudesta" vai johtavatko "samastumisongelmat" homoseksuaalisuuteen... Oliko tuon teeman sivuuttaminen tietoista?

Myös kulttuuritekijät käytiin läpi, eli yhteiskunnan sallivuuden vaikutuksen yksilön kehittymiseen homoksi. Samalla Puonti totesi, että homoseksuaalisuus on myös valinta.

Rovasti, raamatuntutkija Eero Junkkaala oli haastattelussa tämän jälkeen. Hänen kanssaan toimittaja keskusteli mm. kirkon suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen. Tutkija laittoi vastakkain lähimmäisenrakkauden ja raamatun homokielteisyyden, kun hän perusteli sitä, miksi kirkko yleensä käy keskustelua homoudesta ja miksi kirkko ei homoutta yksiselitteisesti tuomitse. Hän myös valitteli kirkon ottavan liikaa huomioon "ajan hengen".

Raamatusta lainattu "Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko" nostettiin luonnollisesti myös esiin. Tutkijan mukaan raamatun homokohtien "pätemättömyyttä" perustellaan nykyään sillä, että Raamatun tekstit pitäisi sitoa niiden kirjoittamisen aikaan, ja hänen mielestään se ei ole perusteltua, sillä hänen mukaansa kaikki seksuaalisuuden elementit ovat olleet olemassa jo silloin. Yhteiskunnan muuttumisesta hän ei maininnut mitään. Junkkaala jätti luonnollisesti ottamatta kokonaan huomioon sen, että Raamatun tekstien kirjoittamisen aikana nainen oli yleensä isänsä tai miehensä omaisuutta, jolloin homoseksuaalinen suhde olisi rikkonut aika tavalla "parisuhteen" normeja. Ts. hän ei kykene näkemään homosuhdetta muuna kuin seksiaktina.

Perinteinen "porttiteoriakin" pääsi esiin seksuaalisen vapautumisen suhteen. Junkkaalan mukaan kirkon piirissä keskusteltiin siitäkin mihin homoseksuaalisuuden hyväksyminen voi johtaa. Hänen mukaansa niillä perusteilla, joilla ajetaan homoseksuaalisuuden hyväksymistä "normaaliksi" ihmissuhteeksi, voitaisiin ajaa myös moniavioisuutta. Ei siinä mitään, mutta pedofilian liittäminen tähän oli aika paksua. Tässä kohdassa nimittäin Junkkaala unohti komeasti sen, että aika tavalla kaikessa mukana ollut itsestäänselvyys suhteen toisen osapuolen huomioon ottamisesta on ollut aika tavalla esim. parisuhdekeskustelun pohjana.

Puonti palasi tämän jälkeen takaisin ruutuun. Täälläkin porttiteoria oli kovasti käytössä. Puontin mukaan moraaliton heteroelämä on ollut airueena myös homoseksuaalisuuden nousemiselle esiin. Puonti kävi myös läpi eheytymistä ihan niillä perinteisillä argumenteilla. Aiheena oli tietysti se, että niille ketkä eheytymistä kaipaavat, pitäisi saada mahdollisuus siihen.

Puonti toi koko ajan esiin toki hyvin kaksinapaista käsitystään seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Hän puhuu heteroista ja homoista ja homon muuttumisesta heteroksi, mutta ei ota huomioon, että suuri osa ihmisistä on enemmän tai vähemmän biseksuaaleja, joilla "eheytyminen" tarkoittanee lähinnä homopuolensa peittämistä.

Puonti kritisoi vahvasti "homoliikkeen" "propagandaa". Hän valitteli, kuinka media vaikenee näistä eheytymisasioista ja myös kritiikistä "homoliikettä" kohtaan.

Kun puhuttiin vielä homoudesta luopuneen tarpeesta seksuaalisuuden toteuttamiseen, voi "hauskana" huomiona pitää Puontin mainintaa itsetyydytyksestä. Puontin mukaan Raamatussa ei kielletä sitä. Tiettävästi kuitenkin Raamattu kieltää laskemasta siemeniä maahan. Sen kai voidaan tulkita tarkoittavan itsetyydyttämistä?

Äskeinen teksti on kenties hieman hypähtelevää ja tietysti oman suodattimeni läpi syntynyt tulkinta näkemästäni.
Olisiko jollakulla mahdollisuus ottaa ohjelma videolle? Olen valmis korvaamaan kaikki kulut!
Sonnanlevitys on sonnanlevitystä, eikä Puontin kaltaisellta vääristelijältä kai voii muuta oottaakaan. Mutta mistä tämä homovastauisuuden aktivoituminen johtunee: tänään on Kalliossa joku amerikkalaishuuhaa puhumassa "eheytymisestä" myös? Menkää nyt joku sieltä läheltä esittämään tiukkoja kysymyksiä herra ex-homolle...
Käykääpä antamassa palautetta "asiaohjelmasta" ko. kanavan sivuilla. Jonkinmoisia tasapuolisuuuden vaatimuksia on kai lupa sentään esittää, eikös?

http://www.tv7.fi/
  • 6 / 13
  • Public eye
  • 24.4.2005 17:32
Teroboy kirjoitti: "...tänään on Kalliossa joku amerikkalaishuuhaa puhumassa "eheytymisestä"..."

Kallio on suuri ja päivä pitkä. Hieman tarkempi tieto ehkä auttaisi asiaa?
Olisi todella hienoa, jos jollakin olisi nauha tallessa. Tuollaisia nauhoja olis hyvä näyttää koulussa "median-käsittely"- tunneilla. Tässä informaatiotulvassa, missä nykyihminen elää, olis hyvä jos nuoria opetettais tunnistamaan propagandabullshit.

Smo, oliko ohjelmassa ainuttakaan "meikäläistä" tai "meidän puolella olevaa" haastateltavana?
Sachiel: Ohjelman lähtökohta oli täysin homovastainen. Kaikki ohjelmassa esiintyneet henkilöt toimittajaa myöten näkivät homouden negatiivisena asiana. "Lähimpänä" "meikäläistä" oli Ari Puonti, jonka kerrottiin tutkineen homoseksuaalisuutta 15 vuotta. Muut eivät tuoneet omakohtaista suhdettaan homouteen mitenkään esiin.

Kyllä. Kyseinen ohjelma oli malliesimerkki propagandasta. Toivottavasti missään koulussa ei käy niin, että uskonnonopettaja päättää näyttää lapsille videoimansa valistusfilmin...
"Kun puhuttiin vielä homoudesta luopuneen tarpeesta seksuaalisuuden toteuttamiseen, voi "hauskana" huomiona pitää Puontin mainintaa itsetyydytyksestä. Puontin mukaan Raamatussa ei kielletä sitä. Tiettävästi kuitenkin Raamattu kieltää laskemasta siemeniä maahan. Sen kai voidaan tulkita tarkoittavan itsetyydyttämistä?"

Ei voida. Viitannet ilmeisesti Onanin tapaukseen (1.Moos 38:8-10)?

Silloin Juuda sanoi Onanille: "Makaa veljesi lesken kanssa, täytä velvollisuutesi hänen lankonaan ja herätä eloon veljesi suku."
Mutta Onan tiesi, ettei lasta pidettäisi hänen omanaan, ja aina kun hän makasi kälynsä kanssa, hän antoi siemenensä mennä maahan, ettei antaisi jälkeläisiä veljelleen. Herran silmissä hänen tekonsa oli paha, ja siksi Herra antoi hänenkin kuolla."

Tässä tapauksessa Onan siis kieltäytyi täyttämästä Mooseksen lain kohtaa: "Jos samalla perintötilalla asuvista veljeksistä toinen kuolee eikä hänellä ole poikaa, hänen leskensä ei saa mennä vaimoksi kenellekään sukuun kuulumattomalle. Hänen lankonsa tulee yhtyä häneen, ottaa hänet vaimokseen ja näin täyttää velvollisuutensa hänen lankonaan." 5.Moos 25.

Muita argumentteja, miksi Raamattu kieltäisi itsetyydytyksen? ;)
Muita argumentteja ei kai löydy - ainakaan minulta, ainkaan tähän hätään. Hyvä asia on, että onanoinnin suhteen kivi putosi sydämeltäni. Mitenkäs, jos toinen mies hoitaa sen saman asian kädellä (tai suulla)? Siinähän ei ole kyse varsinaisesta yhdynnästä. Rikkooko se jotain lakia vastaan? Ja mitenkäs, pitääkö tuota kohtaa Mooseksen laista vielä noudattaa nykypäivänäkin?
Jos joku haluaa ohjelmasta nauhan, sen varmaankin saa soittamalla suoraan GodTV:lle ja pyytämällä...