Lesbous ei ole synti

  • 1 / 16
  • Plagivoro
  • 5.9.2003 14:32
Eiköhän asioista mitään tietämättömien kannattaisi jo lopettaa lesbouden tuomitseminen uskontomme perusteella, koska totuushan on se, että kristinusko ei nimenomaan tuomitse lesboutta ollenkaan, vaan pelkästään miesten välisen homoilun!

Raamattu sanoo: 3. Moos. 18:22 Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. 3. Moos. 20:13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset. 1. Room. 32:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. 1. Kor. 6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 1. Tim. 1:9-10 9. ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, 10. haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan -

Kaikissa Raamatunkohdissa, joissa näistä asioista puhutaan, viitataan siis pelkästään miehiin! Miesten välinen "homoilu" onkin iljettävän vastenmielistä ja luonnotonta, minkä jokainen normaali mies jo automaattisesti ymmärtääkin. Vastenmielisempää näkyä tuskin onkaan, kuin kaksi karvaista homoa "kuhertelemassa", ja työntelemässä rasvaisia kankiaan toistensa "suklaareikiin".

Mutta Raamattu ei sano mitään naisten välisestä "ystävyydestä". Uskontomme ei siis tuomitse lesboutta! Tätä tukee sekin miehelle luotu käyttäytymismalli, että kahden naisen välistä "puuhastelua" on aina mukava katsoa, ja se on kaunista. Seuraavaksi osoitan, miten kristinuskoon tämä tapa on aiemmin kuulunut täysin luonnollisena osana! Katolisuus ja muut harhautuneet lahkot ovat turmelleet Raamatussa täysin hyväksytyn asian törkeällä tavalla.

Raamatussahan merkittävillä miehillä on usein enemmän kuin yksi vaimo. Moniavioisuus, eli se, että mies sai ottaa useita vaimoja, ja vieläpä jalkavaimojakin, oli ennen vanhaan hyvin tavallista. Raamattu ei tätä tapaa tietenkään tuomitse, pikemminkin päinvastoin. Näin ollen, vaimot tietenkin "touhusivat" keskenään miehen iloksi, tai kenties silloin, kun mies oli matkoilla. Tässä mielessä lesbous on siis täysin normaalia ja hyväksyttävää. Sen tarkoituksena on ollut ilahduttaa miestä, ja estää naisia tekemästä aviorikoksia vieraiden miesten kanssa.

Lesboutta ovat vainonneet kautta aikojen piilohomoseksuellit miehet, inkvisiittorit ja muut harhaoppisen katolisen uskonnon edustajat, joiden järjetön vainoamishimo lähti tietysti syyllisyydestä ja tukahdetuista himoista muihin miehiin. Ja kun he tiesivät, että Raamattu tuomitsee nimenomaan miesten keskeisen homoilun, he alkoivat vihata lesboja, jotka Raamattu hyväksyy. Noitavainot siis olivat homomiehien syytä! Jälleen selvä osoitus siitä, että lesbous on hyväksyttävää, mutta miesten on ehdottomasti pitäydyttävä heteroudessa.

Kouluissammekin olisi nämä tosiseikat tuotava julki, että naisten välinen rakastelu on täysin hyväksyttävää, jopa suositeltavaa, koska se on puhdasta ja kaunista, yhteinen uskontomme sen hyväksyy, ja että se on miehille hienoa katsottavaa. Näkisin myös hyvänä asiana sen, että näytettäisiin TV:ssä enemmän eroottisia lesboelokuvia, jotta tämä kannustaisi naisiamme.
...Kaipa tämä teksti on jonkinlainen yritys olla vitsikäs, samoin kuin Plagivoron toinen kirjoitus Parisuhde -keskustelulistalla... Ainakin toivon niin. Eihän kukaan voi oikeasti olla noin hullu, eihän? :oI
"Katolisuus ja muut harhautuneet lahkot ovat turmelleet Raamatussa täysin hyväksytyn asian törkeällä tavalla."

"harhaoppisen katolisen uskonnon edustajat"

Suomalaisetkin olivat katolisen kirkon alaisia vielä 1300-1400 luvulla, myöhemmin oppiriidat kirkon sisällä eriytti kirkon ja siksi me olemme nyt ev.lut. uskonto joka pohjautuu kyllä katolisen kirkon oppeihin ja raamattuun.

Tämä ainainen raamatulla "lyöminenhän" perustuu juuri tuohon keskiaikaan jolloin kirkko ja esivalta olivat käytännössä sama asia, maallisen vallan eli kuningaan edustajanahan on suomessa ollut piispa.
Sorry vaan, mutta kyllä Raamatussa lesbouskin tuomitaan, jos kohta vain yhdessä kohdassa. Paavalin Roomalaiskirjeen 1:26-27: "Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan." Nimenomaan tässä tekstiyhteydessä naisten "luonnollinen sukupuoliyhteyden" täytyy tarkoittaa yhteyttä mieheen ja "luonnonvastainen" naiseen. Mitenkään muuten tekstiä ei voi järkevästi ymmärtää.

On mielenkiintoista, miksi Paavali tässä kohdin nimenomaan tuomitsee myös lesbolaisuuden, vaikka Vanha testamentti ei sitä koskaa mainitse. Todennäköisin selitys on, että Paavali, joka tässä kohtaa puhuu pakanallisen maailman pahuudesta, halusi kuvata pakanoiden paheellisuutta erityisen "irstaan" esimerkin avulla. Naisten välinen sukupuoliyhteys oli hänelle ilmeisesti niin paha ja luonnonvastainen asia, ettei Vanha testamentti edes maininnut sitä. Siten se sopi erinomaisesti esimerkiksi pakanallisen maailman pahuudesta.
Voisikohan tuo "luonnonvastainen" sukupuoliyhteys naisilla tarkoittaa myös eläimiinsekaantumista? Ainakin jostain olen itse sellaisen tulkinnan kuullut tai nähnyt.
Hihih.. Mistä näitä pöpejä sikiää? :D

Ja eivät hölmöt sitten tahdo edes yrittää ymmärtää sitä, että kaikki eivät kuulu samoihin uskontokuntiin (jos mihinkään) ja noudata samoja ohjeita.. Ja monet eivät todennäköisesti ole pätkääkään kiinnostuneita siitä mitä sanoo joku vanha homeinen kirja jostain asiasta.. :)

Mutta kun on lusikalla annettu niin ei voi kauhalla vaatia.. ;)
Mikäli Paavalilta olisi asiaa kysytty, hän olisi ilman vähäisintäkään epäilystä pitänyt naisten ja eläinten välisiä sukupuolisuhteita "luonnonvastaisina". Nimenomaan nykyisessä tekstiyhteydessä eläimiinsekaantuminen ei kuitenkaan mitä ilmeisimmin ole se "luonnonvastainen", johon naisten väitetään syyllistyneen. Heti seuraavassa jakeessahan selitetään eksplisiittisesti miesten kohdalla, että he ovat luopuneet "luonnollisesta yhteydestä" naiseen ja ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miesten kohdalla Paavali siis sanoo selkeästi, että sukupuoliyhteys naiseen on "luonnollinen" ja toiseen mieheen "luonnonvastainen". Kun välittömästi ennen tätä lausetta selitetään naisten vaihtaneen "luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen", on - anteeksi ilmaukseni - luonnollisin tapa ymmärtää tämä niin, että naistenkin kohdalla "luonnollinen yhteys" on vastakkaiseen sukupuoleen ja "luonnonvastainen" omaan.

Selitys (jota tosin itse on ole koskaan aiemmin kuullut), että Paavali tarkoittaisi naisten "luonnonvastaisella" sukupuoliyhteydellä eläimiinsekaantumista, perustunee juuri siihen, että naisten välisiä sukupuolisuhteita ei mainita eikä tuomita Vanhassa testamentissa. Tällöin ajatellaan, että Paavali ei voisi puhua lesbolaisuudesta, koska hänellä ei olisi asiaan minkäänlaista viitekehystä. Tämä ei kuitenkaan ole vakuuttava argumentti, koska Paavali on epäilemättä tiennyt, että tämänkaltaisiakin suhteita oli olemassa. Ja kuten edellä osoitin, tekstiyhteydessä Paavalin lausunto on luonnollisinta ymmärtää juuri viittaukseksi lesbolaisuuteen.
Nettiä selaillessa löytyi aika mielenkiintoisia kirjoituksia liittyen juuri tuohon "luonnollisuus" -sanaan. Roomalaiskirjeen sanat "physin" ja "para-physin" on käännetty (homofobisen) perinteen mukaan "luonnolliseksi" ja "luonnottomaksi", vaikka ainakin muutaman nettisivun mukaan oikeampi käännös olisi "tavallinen" ja "epätavallinen", tai "luonteenomainen" ja "epäluonteenomainen".

Kyseisessä raamatunkohdassahan kyse on heteroseksuaalisista ihmisistä, jotka ovat "kääntyneet" heille epäluonteenomaisiin sukupuolisuhteisiin, eli homoseksiin. Roomalaiskirje ei siis tarkottaisi että homoseksuaalisuus itsessään olisi luonnonvastaista, vaan se että tekee vastoin omaa, synnynnäistä seksuaalisuutttaan. Näin ollen homoseksuaalin "kääntyminen" heteroseksuaaliseksi olisi yhtä epäluonteenomaista tai luonnotonta, jos sitä käännöstä halutaan käyttää.

Ehkä joku kreikkaa osaava voisi ottaa paremmin kantaa noihin käännöksiin. Mutta noin muuten, ihan mielenkiintoiselta kuulostava tulkinta. Jos en ihan väärässä ole, niin jotkut liberaalit kristilliset yhteisöt nimenomaan käyttävät tätä tulkintaa.
Paavalin käyttämästä 'luonto' eli fysis-termistä on kirjoitettu hyllymetreittäin kirjoituksia. Ongelmallista Paavalin kielenkäytössä on ennen kaikkea se, ettei voida varmuudella sanoa, käyttääkö hän fysis-sanaa sen kreikkalaisessa merkityksessä vai viittaako hän ensi sijassa juutalaisuuden 'luonnollinen-luonnoton' käsitteisiin. Kreikkalaisessa filosofiassa, ennen kaikkea stoalaisuudessa, luonnonmukainen ja -vastainen olivat tärkeitä käsitteitä. Siinä luonnonmukainen (kata fysin) tarkoitti ennen kaikkea sitä, mikä oli hyvää, kaunista ja harmonista, luonnonvastainen (para fysin) taas jotain, mikä rikkoi luonnon järjestyksen ja harmonian eikä siis ollut hyvää eikä kaunistakaan. Juutalaisuudessa käsitepari 'luonnollinen-luonnoton' oli ennen kaikkea uskonnollinen ja moraalinen; luonnonmukaista oli Jumalan tahdon ja hänen luomisjärjestyksensä mukainen, luonnonvastaista taas Jumalan tahdon ja luomisjärjestyksen vastainen.

Melkoisella varmuudella voidaan kuitenkin sanoa, ettei sana Paavalilla ole ennen kaikkea luonnontieteellinen ja biologinen, kuten sitä nykyään yleensä käytetään.

Ajatus siitä, että Paavali olisi puhunut vain sellaisista heteroseksuaaleista, jotka vastoin omaa suuntautumistaan toimivat homoseksuaalisesti (ja joille homoseksuaalinen käytös siis olisi heidän oman "luontonsa" vastaista), on nykyään yleinen, mutta se ei mielestäni tee oikeutta tekstiyhteydelle. Paavali on juuri edellä puhunut siitä, miten pakanat (siis ei-juutalaiset) ovat "vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin" (Room 1:23) eli toisin sanoen he ovat poikenneet pois oikean Jumalan palvonnasta ja alkaneet palvoa epäjumalia. Tämän "vaihdon" seurauksena on sitten toinen "vaihto" eli luonnollisen sukupuoliyhteyden vaihtaminen luonnonvastaiseen (Room1:24, 26-27). Paavali tuskin on kuitenkaan ajatellut, että pakanat ovat vauvoina palvoneet Israelin jumalaa ja sitten myöhemmin tietoisesti alkaneet palvoa vääriä jumalia. Paavalin tarkoittaman "vaihdon" täytyy tässä yhteydessä viitata syntiinlankeemukseen. Tämän alkuperäisen vaihdon seurauksena on sitten tullut toinen "vaihto", eli luonnollisen yhteyden vaihtaminen luonnonvastaiseen. Paavali ei nähdäkseni kuitenkaan tarkoita, että tämä jälkimmäinenkään vaihto olisi jokaisen vaihtajan tietoinen valinta, sen sijaan kyllä, että se on synnin seurausta.

Tämän verran pystyn nyt yhtäkkiä sanomaan Paavalin fysis-käsitteeseen. Jos muistan tai löydän jotain lisää, niin kerron.
Tuntuu jotenkin kornilta, että yliopistoissa yhteiskunnan gingattisilla panostuksilla opiskelleet ihmiset jaksavat omistautua tällaisten kysymysten pohtimiseen. Mitä ihmeen väliä sillä on, onko joku 2000 vuotta sitten elämänohjeita aikalaisiaan varten itselleen vieraalla kielellä kirjoittanut ihminen (huom. ihminen!) tarkoittanut sanavalinnoillaan sitä taikka tätä.

Hän eli oman aikakautensa mukaisesti omassa yhteisössään oman tietämyksensä mukaisesti ja omine ennakkoluuloineen sekä käsityksineen. Hänen jälkeensä on samoista aiheista kirjoitettu pilvin pimein ja vieläpä asiaa perustellen, joten mistä tahansa asioista ohimennen niihin sen syvemmälle paneutumatta vuosituhansia sitten täysin erilaisessa kulttuurissa heitetyt maininnat voisi jo jättää rauhaan ja keskittyä oikeisiin meidän aikamme ongelmiin.
Public Eye: Niin, unohdat vaan että aika monelle ihmiselle Suomessakin Raamattu on ainoa "totuuus", ja Raamattu on Jumalan sanaa, huolimatta siitä että sen kirjoittajat ovat olleet ihmisiä. Minusta ainakin on hyvä kyseenalaistaa asioita, mukaanlukien Raamatun "totuudet", sekä se perinteinen Raamatuntulkinta.

Olen uskonnoton kun en kirkkoonkaan kuulu, enkä Jumalaan usko. Myönnän että Raamatun tuntemukseni on varsin huono, tosin aihealueena se on varsin mielenkiintoinen silti.

Itse olen kohta valmis maisteri, opiskelen kielitiedettä. Ehkä siitäkin syystä itselleni on siis luonnollista kiinnittää huomio siihen miten kieltä käytetään ja minkälaisia merkityksiä kielen avulla rakennetaan. Kun kyse on Raamatusta, liittyy siihen väistämättä myös valta ja tietyssä suhteessa myös ideologiat, joten omasta mielestäni sillä on hyvinkin väliä mitä Raamatun kirjoittajat ovat alunperin tarkoittaneet. Minusta on mielenkiintoista se miten esimerkiksi homoseksuaalisuus Raamattuun perustuen rakennetaan mm. juuri "luonnottomaksi" tai "pahaksi", ja se miten henkilön oma kulttuurinen ja sosiaalinen viitekehys vaikuttavat Raamatun tulkintaan. Ja myöskin se miten tietyistä Raamatun tulkinnoista on tullut niin luonnollistuneita ettei niitä kyseenalaisteta.

En tiedä sitten mitä ovat Public Eyen mielestä ne "oikeat ongelmat" joihin minun, esim kielitieteilijänä, tulisi keskittyä.
UpDate vastasi jo pitkältikin Public Eyen kritiikkiin, mutta ehkä vielä itsekin sanon pari sanaa. Ensiksikin se, että vaikka on kieltämättä on koko joukko ihmisiä, joille Raamatun lauselmat ovat merkityksetöntä sanahelinää, niin on myös koko joukko toisia, joille ne ovat - aivan kirjaimellisesti - iankaikkisen elämän sanat. Tällaisille ihmisille Raamatun sanojen täsmällinen merkitys on hyvin tärkeä asia.

Asia on tärkeä myös kristillisille kirkoille, joiden vaikutus yhteiskuntaan ja yhteiskunnallisiin arvostuksiin on hyvin suuri. Koska nimenomaan Suomessa vallitseva evankelis-luterilainen kirkko haluaa perustaa opetuksensa yksin Raamattuun, on sille hyvin tärkeä selvittää, mitä Raamattu kustakin asiasta sanoo ja miten Raamatun lauselmat on kussakin teksti- ja asiayhteydessä ymmärrettävä.

Lisäksi kristillinen ja raamatullinen arvopohja on vaikuttanut ratkaisevassa määrin koko länsimaiseen kulttuuriin ja sivistykseen. Esim. juuri homokysymyksessä perinteinen negatiivinen kanta on pitkältikin perustunut juuri kristinuskon kantaan. Euroopan historiaa ja kulttuuria ei yksinkertaisesti voi tuntea eikä ymmärtää tuntematta kristillisyyttä ja Raamattua. Homokysymyksestä on mahdotonta keskustella ottamatta huomioon Raamatun kantaa, koska sillä kerta kaikkiaan on merkitystä vielä tänäkin päivänä. Raamattua ja nykyaikaista keskustelua ei voida pitää toisistaan irrallaan, tässä mielessä Public Eyen vaatimus on luvalla sanoen kohtuuton.

Tietysti voidaan kysyä, ovatko valtion ylläpitämät yliopistot oikea paikka tämänkaltaiselle tutkimukselle. Toinen vaihtoehto olisi, että kirkko alkaisi perustaa omia kirkollisia korkeakoulujaan, jotka ylläpidettäisiin kirkon varoin. Näinhän asia monissa maissa hoidetaankin. Suomen tilanteeseen vaikuttavat, paitsi historialliset syyt ja teologisen tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys maassa, jossa kuitenkin lähes 90 % väestöstä kuuluu kristillisiin kirkkoihin, myös halu säilyttää tieteen puolueettomuus myös teologisen tutkimuksen alueella. Kirkolliset korkeakouluthan olisivat ihan eri tavalla kirkon talutusnuorassa. Nykyinen järjestelmä takaa sentään tutkimuksen tieteellisen vapauden - tiedemies voi kritisoida myös kirkkoa, kun ei ole tästä riippuvainen.
  • 15 / 16
  • Pöndeläinen
  • 6.11.2003 10:40
No hohhoijjaa!!! Jumala on luonut meidät mieheksi ja naiseksi. Ja sen takia että lisäännymme. Joten homot ja lesbot ovat luonnon oikkuja ja heidän ei pitäisi antaa julkisesti olla pareja!! Ajatelkaas nyt nuorta sukupolvea kun ne kattoo että tuolla kaks miestä pussailee ja kysyy äiskältä että tekeekö mijänki isi noin. Siis... HÄVETKÄÄ!!!
Pöndeläinen: HÄPEÄ ITSE!!

Oijoi, huijui, kamalaa! Kyllä nyt varmaan KAIKKI suomalaiset "kääntyvät" homoiksi ja lesboiksi kun kerran homot ja lesbot saavat virallista suhteensa. Juu kyllä nyt mennään sikojenkin kanssa naimisiin seuraavaksi.. Hohhoijaa.

Oletko Pöndeläinen muuten itse jo "kääntynyt"? Vai eivätkö siat iske? Onko oma makusi enemmän Mansikkiin päin? Onnea teidänkin parisuhteellenne!