Sateenkaarivuosi 2020

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • Sami Mollgren
  • 1

Kun uusi kymmenluku otettiin vastaan vuoden 2020 alkaessa ilotulituksin, tuskin kukaan aavisti, mitä tuleman pitää. Vuotta 2020 on kutsuttu esimerkiksi koronavuodeksi tai jopa menetetyksi vuodeksi. Asia on koskettanut liki lähes kaikkia tällä maapallolla eläviä mitä moninaisimmin tavoin - luonnollisesti myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia.

Joissain maissa tilannetta on jäytetty häikäilemättä hyväksi ja viety läpi ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia rajoittavia säädöksiä. Euroopan unionin sisälläkin on esimerkkejä, joissa tilannetta hyväksikäyttämllä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa heikentäviä säädöksiä on saatettu voimaan. Ilman varsinaisia vähemmistöihin kohdistuvia oikeuksien heikennyksiäkin erilaiset sulkutoimet ja työpaikkojen menetykset koettelevat erityisen kovalla kädellä vähemmistöjä ja heikommassa asemassa yleensäkin olevia. Erilaiset tukiverkostot joutuvat koville ja niukkuutta joudutaan jakamaan yhä useammalle. 

Suomessakin - jossa asiat ovat maailman mittakaavassa varsin hyvin - esimerkiksi hlbti-vähemmistöjen vertaistuki on ollut monissa paikoissa tauolla ja joutunut etsimään uudenlaisia keinoja ja välineitä. Erityisesti sähköisiä yhteydenpitokanavia on otettu käyttöön. Uusilla välineillä ja keinoilla on toisaalta ollut mahdollista tavoittaa niitäkin, joilla ei ole mahdollista hankkiutua perinteisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin. Asia on käynyt ilmi myös ranneliike.net -sivuston lukijamääristä: syksyllä lukijoita on ollut saman verran kuin kuumimman avioliittolakikeskustelun aikaan syksyllä 2014.

Vaikka vuosi on kulunut pitkälti koronapandemian varjossa, on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää kerrottavaa ollut - ja lopulta myönteisiä uutisia on enemmän kuin kielteisiä. On myös huomattu, että maailmassa ollaan vahvasti riippuvaisia toisista, ja kaikki olemme enemmän tai vähemmän samassa veneessä. Myös muiden auttaminen kansalaisaktiivisuuden muodossa on lisääntynyt. Tuli myös kuluneeksi sata vuotta Tom of Finlandin syntymästä.

Joko pian on iloisemman 20-luvun aika?

Pride

Pride-tapahtumissa hlbti-vähemmistöt tekevät itsensä näkyviksi ja muistuttavat oikeudesta yhdenvertaiseen asemaan. Viime vuosina pride-kulkueet ovat kasvaneet massiivisiksi monissa suurkaupungeissa, myös Helsingissä. Lähes kaikki merkittävät pride-tapahtumat kuitenkin peruttiin tai siirrettiin virtuaalitapahtumiksi koronapandemian vuoksi ympäri maailmaa vuodelta 2020, myös Suomessa. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Esimerkiksi Helsinki Pride siirrettiin ensin perinteiseltä paikaltaan keskikesästä syyskuulle, mutta lopulta tuolloinkaan ei järjestetty suurta kulkuetta ja puistojuhlaa, vaan pienempiä kulkueita ja kokoontumisia eri puolilla kaupunkia. Virtuaalitapahtumia, piknikkejä turvaväleistä huolehtien tai muita pienempiä tapahtumia järjestettiin ainakin Savonlinnassa, Turussa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Kuopiossa ja Porvoossa. 

Helsingin Senaatintorilla oli priden aikaan tilapäinen sateenkaarisuojatie

Monilla paikkakunnilla käytiin kiivastakin keskustelua siitä, liputtaako kunta tai kaupunki pride-tapahtuman kunniaksi sateenkaarilipulla.

Ensimmäistä kertaa järjestettiin maailmanlaajuinen pride-tapahtuma verkossa. Yli vuorokauden kestäneessä Global Pride -lähetyksessä nähtiin väläyksiä ja tervehdyksiä kaikkialta maailmasta. Mukana oli myös erilaisia tietoiskuja ja tunnettujen henkilöiden rohkaisevia sanoja.

Ruotsissa kruununprinsessa Victoria piti Tukholman virtuaalisesti järjestetyssä pridessa avajaispuheen, jossa hän lupasi olla tukena hlbti-vähemmistöihin kuuluville. Hän myös totesi, että on puhuttava niiden puolesta, jotka eivät itse voi.

Pride-teeman ympärillä jatkui myös keskustelu sateenkaarilipusta. Kaikki eivät koe vakiintunutta symboliikaltaan abstrakteihin asioihin pohjautuvaa kuusiväristä sateenkaarilippua riittävän inklusiivisena, vaan sen ohelle on kehitetty erilaisia versioita, joissa joidenkin ryhmien omista symboleista poimittuja värejä on tuotu mukaan.

Suomen translaki

Suomessa monien kansainvälistenkin ihmisoikeustoimijoiden edellyttämä translakiuudistus ei ole edennyt sen jälkeen kun translainsäädännön uudistamisen valmistelutyöryhmä sai alkuvuodesta työnsä valmiiksi. Nykylain mukaan juridinen sukupuolen vahvistaminen edellyttää hedelmättömyyttä. Ministeriön mukaan hankkeen viivästymisen taustalla ovat koronapandemian aiheuttamat kiireet. 

Kolmannesta juridisesta sukupuolivaihtoehdosta keskustelua on Suomessakin käyty. Se antaisi esimerkiksi intersukupuolisille henkilöille mahdollisuuden olla olematta kumpaakaan juridista sukupuolta.

Kesällä nousi esiin huoli uusista sukupuolidysforian hoitosuosituksista. Järjestöjen mukaan ne sisälsivät vakavia uhkia hyvän hoidon toteutumiselle.

Eheytys

Eheytysideologiaan liittyvien vahingollisen eheytysterapioiden kieltämisestä on käyty keskustelua monissa maissa ja muutamassa eheytystoiminnan markkinoiminen ja harjoittaminen on jo säädetty rangaistavaksi. 

Yhdysvalloissa Utah kielsi alkuvuodesta alaikäisiin kohdistuvat eheytysterapiat. Vastaavantyyppinen kielto tuli Saksassa voimaan loppukeväästä ja Australian Queenslandissa loppukesästä. 

Sadat uskonnollisten yhteisöjen johtohenkilöt eri puolilta maailmaa allekirjoittivat joulukuussa julistuksen, jossa eheytystoiminta tuomitaan.

Myös Suomessa aihe on ollut esillä, etenkin puoskaroinnin suitsimista koskevan keskustelun yhteydessä. Toistaiseksi konkreettista lainsäädäntöhanketta ei kuitenkaan ole käynnissä

Yhdysvaltain presidentinvaali

Yhdysvalloissa demokraatteja edustava Joe Biden valittiin presidentiksi ja varapresidentiksi nousee Kamala Harris. Bidenin virkakausi alkaa tammikuussa 2021, ja republikaaneja edustava Donald Trump väistyy - vastoin tahtoaan. Bidenin valinta on nähty hlbti-vähemmistöihin kuuluvien kannalta myönteisenä ja uuteen hallintoon on tulossa myös hlbti-vähemmistöjä edustavia henkilöitä. Esimerkiksi demokraattien esivaaleissa mukana ollut avoimesti homoseksuaalisuudestaan kertonut Pete Buttigieg on nousemassa merkittävään asemaan Bidenin hallinnossa.

Donald Trumpin päättyvään neljän vuoden mittaiseen presidenttikauteen on kuulunut pyrkimys heikentää erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asemaa. 

Sukupuolittunut kieli 

Sukupuolittuneisiin persoonapronomineihin liittyvä keskustelu on vellonut tiedostavassa maailmassa vilkkaana, ja moniin rakenteiltaan sukupuolittuneisiin kieliin on luotu sukupuolineutraaleja sanoja ja käytäntöjä feminiinisen ja maskuliinisen ilmaisun ohelle. Asiaan liittyviä kohujakin on ollut lukuisia. Esimerkiksi laulaja Boy George aiheutti alkuvuodesta kohun kyseenalaistamalla sukupuolineutraalien persoonapronominien käytön, pitäen sitä huomionhakuna. 

Persoonapronominien käyttöön liittyvän keskustelun laineet ulottuivat Suomeen asti, vaikka suomen kielen rakenne persoonapronominit mukaanlukien on sukupuolittumaton. Toki Suomessa puhutaan ruotsia ja käytetään useita muitakin kieliä, joita asia koskee. Persoonapronominien ohella Suomessa huomion kohteena ovat olleet erityisesti vanhat ammattinimikkeet, joissa esiintyy pääte “-mies”. Aiemmin käyty keskustelu esimerkiksi käytännöistä jakaa lapset poikien ja tyttöjen ryhmiin on vaimentunut.

Avioliittokeskustelu ja parisuhteet

Suomessa jatkui keskustelu vuonna 2014 eduskunnassa hyväksytyn ja 1.3.2017 voimaan astuneen avioliittolain uudistuksen ympärillä. Evankelis-luterilaisessa kirkossa taitetaan yhä peistä siitä, voiko pareja vihkiä avioliittoon kirkollisin menoin vai ei. Monet papit ovat vihkineet ja joissakin hiippakunnissa tästä on annettu varoituksia - vaikka lainsäädännössä tai kirkon säädöksissä avioliittoa ei olekaan rajattu sukupuolittuneesti. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan hiippakuntien tuomiokapituleilla on oikeus antaa vihkineille papeille varoituksia. Esimerkiksi Helsingissä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ei ole luvassa rangaistuksia.

Kallion kirkossa Helsingissä on vihitty avioliittoon samaa sukupuolta olevia.

Pohjois-Irlannissa samaa sukupuolta olevien avioliitot sallittiin pitkän odotuksen jälkeen, ja helmikuusta lähtien kaikkialla Isossa-Britanniassa samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet solmia avioliiton. 

Sveitsissä hyväksyttiin loppuvuodesta avioliittolain yhdenvertaistaminen. Sitä vastustaneet ilmoittivat kuitenkin aikovansa kerätä nimiä, jotta asia alistettaisiin kansanäänestykselle. Sveitsissä yhdenvertainen avioliitto-oikeus nauttii kuitenkin suurta kannatusta. Alkuvuodesta sveitsiläiset päättivät kansanäänestyksessä, että seksuaalivähemmistöihin kuuluviin kohdistuva syrjintä ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan vertautuvat rasistisiin tekoihin.

Keskiamerikkalaisessa Costa Ricassa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat toukokuussa laillisiksi korkeimman oikeuden tekemän ratkaisun myötä.

Balkanilla sijaitseva Montenegro hyväksyi kesällä parisuhdelain. Myös Thaimaan hallitus hyväksyi kesällä parisuhdelakia koskevan lakiesityksen.

Intiassa virisi loppuvuodesta keskustelu avioliiton sallimisesta myös samaa sukupuolta oleville.

Katolisen kirkon paavi Franciscus kertoo hyväksyvänsä samaa sukupuolta olevien parisuhteet ja kannattaa parisuhdelainsäädäntöä. Avioliiton hän katsoo olevan miehen ja naisen välinen. Katolisen kirkon konservatiivit riensivät kertomaan, että paavin sanomisia oli tulkittu erheellisesti.

Venäjällä kesällä hyväksytyssä uudessa perustuslaissa avioliitto määritellään vain miehen ja naisen väliseksi liitoksi.

Perheet

Huhtikuussa kerrottiin Suomessa ensimmäisistä adoptioista samaa sukupuolta olevien parien perheisiin. 

Sateenkaariperheet ry:n mukaan kaikki sateenkaarijärjestöjen tavoitteet vanhempainlain sisältöön ovat oikeusministeriön valmistelussa jäämässä valmistelun ulkopuolelle. Kyse on useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman mahdollisuudesta ja vanhemmuuden sukupuolineutraalista kirjaamisesta väestötietojärjestelmään. Järjestö katsoo, että lakihankkeesta uhkaa tulla "lähinnä pelkkää näytöstä".

Järjestö huolestui myös siitä, että monen vanhemman perheissä ei koronarajoitusten vuoksi kaikki vanhemmat päässet katsomaan vastasyntynyttä lasta koronarajoitusten vuoksi.

Sinuiksi-neuvontapalvelu puolestaan neuvoi nuoria ottamaan korona-aikana aikalisän vanhemmille kaapistatulossa. Samanlaisia neuvoja oli annettu myös Isossa-Britanniassa. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema

Euroopan hlbti-järjestöjen kattojärjestön ILGA Europen alkuvuodesta julkaiseman vuosikatsauksen mukaan hlbti-vähemmistöihin kohdistuvien viranomaisille ilmoitettujen viharikosten määrä oli kasvussa. Erityisesti Euroopan unionissa useimmissa maissa hlbti-vähemmistöjen asema koheni, mutta Unkarissa ja Puolassa vähemmistöjen asema heikkeni. Suomi täyttää järjestön kriteeristöstä noin kaksi kolmannesta.

Toukokuussa julkaistiin myös eurooppalainen hlbti-selvitys. Se kertoi sekä myönteisestä että kielteisestä kehityksestä. 

Unkari päätti estää transsukupuolisten juridisen sukupuolen vahvistamisen. Lakiesitys annettiin transnäkyvyyden teemapäivänä 31. maaliskuuta. Esityksen mukaan syntymässä määriteltyä juridista sukupuolta ei voi vahvistaa toiseksi. 

Puolassa taas peloteltiin homoilla presidentinvaalien yhteydessä. Vaaleissa konservatiivinen istuva presidentti uusi kautensa. Jotkut Puolan alueet ovat julistautuneet hlbti-vapaiksi vyöhykkeiksi. Euroopan unioni ilmoitti epäävänsä tukia näiltä.

Keski-Afrikassa sijaitsevassa Gabonissa samaa sukupuolta olevien väliset suhteet kieltävä laki kumottiin. Laki oli tullut yllättäen voimaan vuonna 2019. Myös Bhutan dekriminalisoi samaa sukupuolta olevien suhteet.

Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden päätöksen myötä hlbti-vähemmistöt saivat liittovaltiotasoisen syrjintäsuojan. Aiemmin syrjintäsuoja on ollut olemassa vain joissain osavaltioissa.

Miesten välinen seksuaalinen suhde lakkasi Tanskassa olemasta pysyvä este verenluovutukselle. Myös Isossa-Britanniassa verenluovutusrajoitteita lievennettiin vakituisessa parisuhteessa elävien homo- ja bimiesten osalta, jos satunnaisia seksisuhteita ei ole ollut. Suomessa miesten välinen seksi johtaa tällä hetkellä vuoden mittaiseen karenssiin verenluovutuksessa, mutta se on lyhenemässä neljään kuukauteen. Karenssia perustellaan kohonneella hiv-tartuntariskillä.  

Marraskuun 20. päivä vietettiin kansainvälistä transmuistopäivää (Transgender Day of Remembrance) ja tuolloin julkituodun Transgender Europe -järjestön kokoaman tilaston mukaan maailmassa oli murhattu 350 transihmistä vuoden 2020 aikana. Suomessa esillä oli esillä henkirikoksen uhriksi joutunutta transtaustaista henkilöä koskeva uutisointi. 

Viihde ja kulttuuri

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden esilläolo elokuvissa ja sarjoissa on nähty niukkana ja stereotyyppisenä. Syksyllä kerrottiinkin, että vuoden 2024 Oscar-gaalasta lukien parhaan elokuvan kategoriaan kelpuutetaan ainoastaan elokuvia, joissa sekä tarina että tekijöinä olevien henkilöiden valinnassa otetaan huomioon monimuotoisuus. Samasta aiheesta keskusteltiin myös Suomessa.

Oscareilla palkittuja elokuvia olivat esimerkiks Judy Garlandista kertovai Judy ja Elton Johnin elämäkertaelokuva Rocketman.

Musiikkialan Grammy-palkittuihin kuului edelliskesänä kaapista tullut parikymppinen rap-artisti ja laulaja Lil Nas X. Hänen ja Billy Ray Cyrusin kantrivaikutteinen hip hop -kappale Old Town Road oli noussut keväällä viikkokausiksi Billboard Hot 100 -listan kärkeen ja rikkoi ennätyksiä.

Tuure Boelius esitti vuoden 2020 kondomin käytöstä muistuttavan Kesäkumikappaleen. Se on nimeltään Hengitä.

Ruotsalaispoppari Darin kertoi elokuussa homoseksuaalisuudestaan.

Intiassa miesten välinen suhde oli Bollywood-elokuvan eli Mumbain elokuvastudioiden tuotannon aiheena ensi kertaa. Kyse on romanttisesta komediasta Shubh Mangal Zyada Saavdhan (suom. Ole avioliittoasiassa erityisen varovainen).

Alkuvuodesta tuli elokuvateattereihin Suomessakin kanadalainen elokuva Matthias & Maxime (2019, alkup. Matthias et Maxime). Netfixissä puolestaan julkaistiin Broadway-esitykseen perustuva 1960-luvun New Yorkiin sijoittuva The Boys in the Band -draamaelokuva.

Elokuussa 2020 julkaistu Antti Holman uusin kirja Kaikki elämästi(ni) (Otava) on autofiktiivinen kasvukertomus. Tietokirjailija Sauli Miettinen puolestaan toimitti teoksen Jorma Uotinen (Otava), joka on pitkän ja monivaiheisen uran tehneen ja paljon kokeneen nimihenkilön elämäkerta.

Judas Priest -metalliyhtyeen keulakuvan Rob Halfordin syksyllä ilmestynyt elämäkerta on nimeltään Tunnustan (Confess – The Autobiography). Sen on laulajan kanssa yhteistyössä tehnyt Ian Gittins.

Syksyn hlbti-teeman sisältäviin uutuuskirjoihin kuului myös Arttu Tuomisen Poriin sijoittuva dekkari Hyvitys.

Kansainvälisesti etenkin Muumeista tunnettu Tove Jansson (1914-2001) sai elämäkertaelokuvan, jossa keskitytään taiteilijan kansainvälistä läpimurtoa edeltävään vaiheeseen.

Helsingin Gayteatterin (HGT) Rosa Unterm Roten Stern - Pinkkiä punatähden varjossa -näytelmän ensi-illan oli määrä olla keväällä, mutta koronarajoitusten vuoksi se siirtyi syksyyn, ja silloinkin Hercules-yökerhossa järjestettyihin näytöksiin otettava yleisömäärä oli hyvin rajattu. Näytelmän tapahtumat sijoittuvat Itä-Berliiniin, Saksan demokraattisen tasavallan DDR:n pääkaupunkiin.

Ennen korona-aikaa järjestetty Helsingin dokumenttielokuvafestivaali DocPoint esitti perinteiseen tapaan joitakin hlbti-teemaisia elokuvia. Myös syksyn Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaali tarjosi hlbti-teemaisia elokuvia. Turussa ehdittiin järjestää syksyn Vinokino-elokuvafestivaali, mutta Helsingin tapahtuma jäi lopulta koronatilanteen vuoksi väliin.

Kansallisteatterissa Pedro Almodóvarin elokuvaan pohjautuva Kaikki äidistäni -näytelmä joutui kohun kohteeksi juuri ennen ensi-iltaansa. Taustalla oli lopulta epäselvyys siitä, oliko miehen näyttelemä roolihahmo transnainen vai miespuolinen transvestiitti.

Kansallisteatterissa oli syksyllä sukupuolen moninaisuuteen liittyvä kohu

Loppuvuodesta uutisoitiin näyttelijä Elliot Pagen kaapistatulosta transsukupuolisena.

Tämän kylän homopoika -blogistaan alkuaan tunnetuksi tullut Eino Nurmisto palkittiin Homopojan opas -kirjastaan Lastenkirjainstituutin jakamalla Punni-palkinnolla. 

Vuoden 2020 Minna Canth -palkinto myönnettiin lauantaina kirjailija ja opettaja Tommi Kinnuselle Helsingin kirjamessuilla. Kinnusen kirjoittama kesällä esitetty radiokuunnelma Päivänkakkarat kuvasi turkulaista sateenkaarihistoriaa.

Tom of Finland

Vuonna 2020 vietettiin Touko Laaksosen eli Tom of Finlandin (1920-1991) syntymän satavuotisjuhlaa. Siihen piti kuulua näyttelyitä ja tapahtumia eri puolilla maailmaa. Osa niistä järjestettiin jossain muodossa, koronasta huolimatta. Esimerkiksi Lontoon ja Tallinnan näyttelyt jäivät lopulta väliin. 

Postimuseon verkkosivuilla aukesi Kirjeiden Tom of Finland -virtuaalinäyttely. 

Kansainvälisesti tunnetuimpiin suomalaistaiteilijoihin lukeutuva Tom of Finland sai muistolaatan pitkäaikaisen kotitalonsa seinään Helsingin Tehtaankadulle elokuun lopulla.

Muistolaatta Tom of Finlandin pitkäaikaisen kotitalon seinässä (kuva: Vaeltaja2006)

Urheilu

Jääkiekkojournalistit palkitsivat entisen liigakiekkoilijan Janne Puhakan Kauden kiekkoteko -palkinnolla. Puhakka kertoi homoseksuaalisuudestaan syksyllä 2019.

Englannin jalkapallon Valioliigan pelaaja kertoi avoimessa nimettömässä kirjeessä homoseksuaalisuudestaan. Hän ei kuitenkaan ollut vielä valmis kertomaan asiasta joukkueelleen. Norjassa nimekäs jalkapalloerotuomari Tom Harald Hagen sen sijaan kertoi homoseksuaalisuudestaan erään homottelutapauksen yhteydessä.

Alppihiihtäjä Hig Roberts, 29, kertoi lehtihaastattelussa homoseksuaalisuudestaan. Uransa jo päättänyt suurpujottelussa kahdesti kansallisen mestaruuden voittanut Roberts osallistui alppihiihdon maailmancupiin vuosina 2015-2019.

Meikattuna kilpaileva suomenmestaruustason korkeushyppääjä Jere Nyström, 16, on ollut esillä sukupuolirajojen rikkojana. Hän on ehdolla tammikuussa 2021 järjestettävässä Suomen Urheilugaalassa Esikuva-palkinnon saajaksi.

Hlbti-vastaisuutta

Helmikuussa päättyi nimenkeruu Tahdon 2020 -kansalaisaloitteeseen, jonka kerrottiin olevan "aloite kristillisen seksuaalietiikan mukaisen opetuksen ja toiminnan turvaamiseksi sitä edustavissa uskonnollisissa yhdyskunnissa ja yhteiskunnassa". Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjimiseen oikeutta hakenut aloite sai noin kymmenesosan tarvittavista allekirjoittajista.

Keskustelu Päivi Räsäsen seksuaalivähemmistöjä tölvivistä kirjoituksista jatkui. Räsäsen lukuisat ulostulot aiheesta johtivat syyteharkintaan. 

Etelänaapurissa Virossa populistis-konservatiivisen hallituspuolue EKRE:n piiristä on viestitetty jatkuvasti hlbti-kielteisesti. Syksyllä sisäministerinä toiminut Mart Helme toivoi homojen muuttavan Ruotsiin. Myöhemmin Helme sai lähteä hallituksesta, kun tämä kyseenalaisti Yhdysvaltain presidentinvaalien rehellisyyden.

Uutispoimintoja

Vuoden alkuun kerrottiin, että seksuaalinen suuntautuneisuus vaikuttaa ulkonäköpaineisiin. Uusiseelantilaistutkimuksen mukaan paineisiin vaikuttaa se, tavoitteleeko henkilö seksuaalista huomiota miehiltä.

Miehistä seuraa etsiville miehille suunnattu seuranetsintäsovellus Grindr myytiin takaisin yhdysvaltalaiselle omistajalle, Yhdysvaltain ulkomaalaisomistuksia seuraavan toimielimen vaatimuksesta. Kiinalaisyritys oli aiemmin ostanut Grindr-palvelun itselleen.

Alkuvuodesta kerrottiin, että translippu ja transsymboli otetaan mukaan emojivalikoimaan. Näin tapahtuikin syksyllä. 

Yhdysvaltalainen BiNet USA -järjestö viestitti keväällä, että se omistaa oikeudet biseksuaalisuutta kuvaavaan lippuun. Kyse on vaaleanpunaisesta ja sinisestä raidasta sekä näiden välissä olevasta kapeammasta violetista raidasta koostuvasta lipusta ja sen väreistä. Järjestö vaati lipun hyödyntämisestä rahallista korvausta. Lippu oli kuitenkin vuosituhannen vaihteen alla tuotu esiin hyödynnettäväksi korvauksetta. Lopulta järjestö perääntyi ja ottii käyttöönsä uuden symbolin.

Ennen koronarajoituksia ehdittiin helmikuussa vielä järjestää nahka- ja fetissiväen Winterization-tapahtuma, joka oli talvinen vastine kesäiselle Finlandization-tapahtumalle. Sen yhteydessä järjestettiin myös Mr. Fetish Finland 2020 -kilpailu.

Yöelämää

Anniskeluravintolat olivat keväällä suljettuna muutaman kuukauden ajan, ja loppuvuoden ne ovat olleet auki vain rajoitetuin aukioloajoin. Tämä on luonnollisesti osunut myös seksuaalivähemmistöihin kuuluville suunnattuihin baareihin ja yökerhoihin. Esimerkiksi dtm ja Hercules järjestivät ohjelmaa sosiaalisessa mediassa.

Helsingin molemmat sateenkaarivähemmistöille suunnatut yökerhot joutuvat etsimään toiminnalleen uudet tilat. Dtm sulki ovensa Mannerheimintien paikassaan kesällä lopullisesti meluongelman vuoksi: ravintolan bassot kantautuivat samaan kortteliin avattuun hotelliin. Jo maaliskuussa ovet oli suljettu toistaiseksi koronatilanteen vuoksi. Loppuvuodesta kerrottiin, että myös Pohjoisella Rautatiekadulla toimiva Hercules joutuu muuttamaan. Rakennus vaihtoi omistajaa ja siihen on tulossa laaja remontti. Kummallakaan ei ole tarvetta löytää uutta paikkaa aivan välittömästi, sillä koronatilanteen odotetaan pitävän yöelämän vähäisenä vielä pitkään. Kesällä myös kerrottiin Herculeksen joutumisesta taannoin kavalluksen uhriksi.

Mannerheimintien varrella Helsingissä toiminut dtm kertoi keväällä 2020 ravintolan olevan kiinni koronavirustilanteen vuoksi.

Myös Tampereen Mixei-yökerho on menettämässä tilansa, sillä kiinteistö aiotaan purkaa ja rakentaa tilalle uusi rakennus.

Kuolleita 

Setan alkuaikojen aktiiveihin kuuluneen Pauli Pölläsen (1957-2019) kuolemasta kerrottiin alkuvuodesta.

Keväällä kuoli Psyke ry:n ensimmäinen sosiaalisihteeri Liisa Helimäki-Moberg 72-vuotiaana.

Yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja, -käsikirjoittaja ja -tuottaja Joel Schumacher kuoli New Yorkissa kesäkuussa 80-vuotiaana.

Näytelmäkirjailija Terrence McNally menehtyi 81-vuotiaana koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Myös Eurooppalaisten nahka- ja fetissikerhojen kattojärjestön, ECMC:n pitkäaikainen sihteeri Daniel Dumont kuoli koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Samoin koronavirus oli Berliinin aiemman pormestarin Klaus Wowereitin elämänkumppanin Jörn Kubicki kuoleman taustalla.

Lokakuussa kuoli lisänimellä "rock'n'rollin arkkitehti" tunnettu Litte Richard (1932-2020).

Joulun jälkeen saatiin tietää, että ranskalainen muotisuunnittelija Pierre Cardin (1922-2020) on kuollut 98-vuotiaana. 

Uusia järjestöjä

Jo vuosia toimineen transsukupuolisten Trasek-järjestön ohelle perustettiin kesällä uusi Trans ry. Järjestöt kävivät julkisesti terävääkin keskustelua rooleistaan. Sittemmin molemmat järjestöt allekirjoittivat yhdessä julkilausumia, muiden hlbti-järjestöjen kanssa.

Marraskuussa vietetyn sateenkaarihistoriakuukauden yhteydessä kerrottiin uuden yhdistyksen perustamisesta. Sateenkaarihistorian ystävät ry edistää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden historian tuntemusta sekä sateenkaarihistorian ja queerhistorian tutkimusta, tallentamista ja esittämistä. Yhdistyksellä on verkkosivusto sateenkaarihistoria.fi.

Alkukesästä kerrottiin suomalaisten sateenkaaripoliisien vastaperustetusta järjestöstä. Jo aiemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla poliiseilla oli ollut oma epävirallinen verkosto.

1 kommenttia

Hieno ja antoisa yhteenveto vuodesta 2021. Ei ollut pelkkää koronaa - onneksi. Kiitos Samille hienosta työstä.