Transvestismi

Transvestisuudessa on kyse sukupuolen ilmaisusta. Transvestiitti kokee tarvetta eläytyä (usein ajoittain) eri sukupuoliin, yleensä pukeutumisella, eleillä ja muilla tavoilla. Transvestisuudessa on kyse eri asiasta kuin transsukupuolisuudessa.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta lisää hlbti FAQ -artikkelissa ja hlbti-sanastossa.