HS mielipide: Avioliitto kuuluu kaikille rakkauden kohteen sukupuolesta riippumatta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 3

Kirkon piiristä tukea tasa-arvoiselle avioliittolaille: "Kris­tit­tyi­nä koem­me, et­tä ta­sa-ar­voi­nen avio­liit­to­la­ki on ih­mi­soi­keus­ky­sy­mys, jo­hon se­kä yh­teis­kun­nan et­tä kir­kon tu­lee ot­taa myön­tei­nen kan­ta."

Yliopistopappi Laura Mäntylä, diakoniapappi Arja Penttinen ja kirkkovaltuutettu Eve Rämö ilmaisevat tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille.

- Raa­ma­tun ker­to­muk­sen mu­kaan Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen: mie­hek­si ja nai­sek­si, ei vain mie­hek­si tai nai­sek­si. Niin ih­mi­ses­tä tu­li ko­ko­nai­nen. Nyt kir­kol­la on kiu­saus sul­kea ul­ko­puo­lel­le se, min­kä Ju­ma­la on luo­nut. Avio­liit­to pe­rus­tuu rak­kau­del­le ei­kä su­ku­puo­lel­le. Kris­ti­kun­nal­ta ky­sy­tään roh­keut­ta as­tua rak­kau­den puo­lel­le.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Jot­kut sa­no­vat, et­tä avio­liit­to on ole­mas­sa lap­sia var­ten, hei­dän tur­val­li­sen elä­män­sä ta­kaa­mi­sek­si. Lap­sia syn­tyy kui­ten­kin myös sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien lii­tois­sa. Ei­vät­kö nä­mä­kin lap­set an­sait­se sa­man lain suo­man tur­van kuin he­te­ro­pa­rien lap­set? Vas­taus on help­po: kyl­lä.

Kirjoitus on Helsingin Sanomien Mielipide-osastossa 25.5.2013.

3 kommenttia

noilla on oma lehmänsä ojassa.
Sinä päivänä kun Suomen ev.lut kirkko rupeaa vihkimään homopareja; se on ev.lut kirkon loppu.
On iso joukko ihmisiä, kristittyjä, kirkkoon kuuluvia, joita asia loukkaa.
Kun he eroavat kirkosta, kirkko on todellisessa pulassa kun kirkollisveroeurot tyrehtyy. Kirkollakin on edessä yt-neuvottelut siinä tilanteessa, ja (onneksi) moni leipäpappi saa etsiä uuden alan itselleen.
Eivätköhän abrahamiset uskomukset ole aika pahasti kuoppansa ihan itse kaivaneet.

Toisaalta, olisipa hyvä nähdä se päivä, kun ne kristillishenkisesti suuntautuneessa lokerossa elävät, persut mukaanlukien, jotka ovat julistaneet lasten tarvitsevan ehdottomasti isän ja äidin, alkaisivat vaatimaan myös niille "jumalan lapsille" Äitiäkin, eikä vain sitä yksinhuoltaja-Iskää.
- toki onhan tuossa sekin puoli että nuo alkaisivat uskoa myös isänkin, äidinkin, isienkin, äitienkin olevan hyvä, eikä vain äiti-isän.

Hyvä muistaa, että maailmassamme on tarjolla fiksumpiakin uskontoja ja filosofioita, kuin nuo ajasta jälkeenjääneet, luonnottomat abrahamiset - jos siis jonkin uskomuksen joku tarvitsee.

Kommenttia muokattu: 26.05.2013 klo 01:21