Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden kannatus Suomessa selvää

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 74

58 prosenttia Aamulehden taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastanneista kannattaa lakia, joka sallii avioliiton solmimisen myös samaa sukupuolta olevien kesken.

Erityisesti nuoret, naiset, hyvin koulutetut ja suurissa kaupungeissa asuvat kannattavat avioliittolain uudistamista tasa-arvoisemmaksi. Alle 35-vuotiaissa kolme neljästä näkee lakimuutoksen tarpeellisena.

Vastustajia on eniten yli 65-vuotiaissa. Heistä yli puolet ei halua muutoksia avioliittolakiin.

- Suhtautuminen on selkeästi sukupolvikysymys, sillä iän mukaan jako on harvinaisen jyrkkä ja suoraviivainen. Kannatus laskee sitä mukaa, mitä vanhempiin ikäluokkiin mennään, kertoo Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Aamulehden verkkosivuilla.

Aamulehden jutussa haastateltu Rahkonen arvioi, että Suomi on muuttumassa suvaitsevaisemmaksi. Hän arvioi nuorten vastausten kielivän siitä, millaisiksi yhteiskunnan arvot kehittyvät tulevaisuudessa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Adoptio-oikeuden samaa sukupuolta oleville pareille sallisi kyselyn mukaan 51 prosenttia vastaajista. Adoptioasian kohdalla epävarmojen vastaajien määrä korostui. Alle 25-vuotiaista adoptio-oikeutta kannattaa miltei kolme neljäsosaa, kun taas yli 65-vuotiaissa sen sallisi vain runsas kolmannes.

Taloustutkimuksen Rahkonen arvioi Aamulehden jutussa adoptio-oikeuden saamaa kannatusta yllättäväksi. Hänen mukaansa asia on ollut suomalaisten mielestä jonkinlainen tabu.

Kysely tehtiin 4. - 7. maaliskuuta ja siihen vastasi 1 002 ihmistä eri puolilta Suomea. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Tutkimus on linjassa aiemmin Suomessa tehtyjen vastaavien kyselyiden kanssa:

Tammikuun 2013 alussa julkaistun YouGov:n EuroTrack -kyselyn mukaan suomalaisista 57 prosenttia kannattaa avioliitto-oikeuden laajentamista samaa sukupuolta oleviin pareihin. Uudistusta vastustaa 32 prosenttia. Myös adoptio-oikeuden kannattajia on selvästi enemmän kuin sen vastustajia. Samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuden hyväksyy 51 prosenttia ja sitä vastustaa 36 prosenttia.

Keväällä 2012 Setan Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 47 prosenttia vastaajista kannatti nykyisen avioliittolain muuttamista niin, että siitä tulee myös samaa sukupuolta olevia pareja koskeva yleinen avioliittolaki. Vastustajia oli 38 prosenttia.

Keväällä 2011 Setan Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan yleisen avioliittolain kannatus oli 49 prosenttia ja vastustajia 33 prosenttia.

Elokuussa 2010 julkaistun Yleisradion teettämän selvitykseen selvityksen mukaan vastanneista 54 prosenttia kannatti ja 35 prosenttia vastusti sukupuolineutraalia avioliittolakia.


Eduskunnan lakivaliokunta päätti äänestyksessään 27. helmikuuta niukasti, ettei se ota käsiteltäväkseen kansanedustajien aloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Vastaanvanlaiseen avioliittolain uudistamiseen pyrkivän kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keräämisen on määrä alkaa 19. maaliskuuta.

Aamulehti: Suomi muuttumassa suvaitsevaisemmaksi: Homopareille annettaisiin myös oikeus adoptoida

74 kommenttia

Niin siinä käy kun valehdellaan tarpeeksi huonosti eikä edes peitellä ylimielisyyttä. Tavalliset ihmiset alkavat kyllästyä.

Tasa-arvoinen avioliittolaki on vain ajan kysymys. Eduskunta ei voi demokratiassa kauaa toimia kansalaismielipidettä ja parempaa tietämystä vastoin.

Kommenttia muokattu: 09.03.2013 klo 10:10
Kyllä se sieltä tulee. Jos ei ennemmin, niin viimeistään myöhemmin.