Seta ja Suomen Mielenterveysseura: Eheytymishoidoilla voi olla vakavia seurauksia

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 1

Tiedotteessa todetaan, että yksilön seksuaalisuus on voimavara, jota ei saa manipuloida.

- Suomen Mielenterveysseura ja Seta ovat huolissaan niistä vaikutuksista, joita seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen tähtäävillä manipulaatiohoidoilla (ns. eheytyshoidot) on ihmisten terveyteen ja yhteiskunnan ilmapiiriin. Järjestöt pitävät hoitoja hyvin epäeettisinä ja seksuaalioikeuksia loukkaavina. Eheytyshoidot luovat virheellistä mielikuvaa heteroseksuaalisuudesta muita parempana tai jopa ainoana hyväksyttävänä ja normaalina seksuaalisena suuntautumisena. Tällä voi olla vakavia seurauksia ihmisen minäkuvalle.

- Seta pitää erittäin tärkeänä, että kaikki terveydenhuollon toimijat takaavat turvallisen, ajanmukaiseen tietoon perustuvan palvelun seksuaalista suuntautumista ja sukupuolen moninaisuutta koskevissa asioissa.

***

Setan ja Mielenterveysseuran tiedotteessa Aslania ei mainita nimeltä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Eheyttämisohjelmat ovat rantautuneet Suomeen Aslan ry:n kautta, joka on noiden ohjelmien päämarkkinoija. Aslanin eheytysohjelmien mainonnassa puhutaan ihmisen rikkinäisyyden korjaamisesta psykologiaan ja Raamattuun pohjautuen. Aslan ei kuitenkaan edusta minkäänlaista lääketieteellistä asiantuntemusta tämän alueen toiminnassaan. Heidän ohjelmiaan luonnehditaan uskomushoidoiksi, joilta puuttuu tieteellisesti päteväksi osoitettu perusta. Aslan erotettiin Terveyden edistämisen keskuksesta (TEK) vuonna 2001 (Wikipedia).

Eheytystoiminta on ollut tähän asti varsin salamyhkäistä. Heidän toimintansa nousi äskettäin julkisuuteen varsin näkyvästi Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä julkaistun jutun vuoksi. Toimittaja hakeutui eheytyskurssille, ilmoittamatta omaa ammattiaan. Hän teki kurssista raportin lehtijuttuna. Juttu on aiheuttanut laajan julkisen keskustelun niin puolesta kuin vastaan.

Eheytystoimijoitten epäammattimaisuudesta tuli vakava osoitus radion keskustelun yhteydessä. Eheytyskurssille osallistuneen toimittaja Antti Pikkasen henkilökohtaisia tietoja oli vuodettu radio-ohjelman haastattelijalle, joka on kuitenkin täysin ulkopuolinen henkilö. Asian voi jokainen todeta kuuntelemalla oheisen linkin kautta tuon radiohaastattelun Radio Dein ohjelma-arkistosta.

Sen lisäksi, että Aslan toimii eheytyskuvioissa, se tekee suoraa poliittista vaikuttamista. Esimerkkinä siitä oli aikanaan parisuhdelain valmistelun yhteydessä Aslanin voimakas toiminta lain säätämistä vastaan. Toiminta oli täysin linjassa amerikkalaisten ääriuskovaisten toimien kanssa.

Suomen Mielenterveysseuran ja Setan tiedote
Radio Dei: Hesarin eheytymisleiri-jutun kirjoittaja ja Aslanin edustaja keskusteluohjelmassa
Ranneliike-uutinen: Helsingin Sanomien toimittaja eheytymisleirillä

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • puppeliassi
  • 6.11.2012, 19.12
saisivat lopettaa pahan olon tekemisen ihmisille. hemmetin narsistit.....