Aidspäivän seminaari: Tavoitteena NOLLA

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006

UNAidsin tavoite: Nolla uutta HIV-infektiota, nolla syrjintää, nolla aids-kuolemaa. THL:n erikoistutkija Kirsi Liitsola kertoi Suomen tilanteesta. Tässä lyhyt yhteenveto:

Suomen HIV/Aids-tilanne on sellainen,että nollaan ei päästä. Tartunnat ovat vähitellen karkaamassa. Kuitenkin esim. ruiskuhuumeiden käyttäjien uudet tartunnat on saatu minimoitua. On onnistuttu torjumaan tartunnat. Laajennettiin terveysneuvontapisteiden verkostoa ja nyt se tavoittaa valtaosan ruiskuhuumeen käyttäjistä. Viime vuonna pisteissä vaihdettiin 3,5 miljoonaa neulaa ja ruiskua. Tartunnansaaneet on ohjattu hoitoon. On panostettu ja saatu hyviä tuloksia.

On onnistuttu myös verituotteiden kautta saatujen tartuntojen ehkäisyssä. Samoin on onnistuttu äiti-lapsi-tartuntojen ehkäisyssä. Neuvolajärjestelmässä tarjotaan HIV-testiä.


Yhden ryhmän kanssa ei ole onnistuttu. Seksitartuntoja ei ole saatu alenemaan. Miesten välinen seksi on yleisin HIV:n tartuntatapa. Miesten välisen seksin tartuntoja on ollut viiden vuoden aikana kolme kertaa enemmän kuin miesten heterotartuntoja. HIV-tartunnan riski on miesten välisessä seksissä huomattavan korkea. Tähän työhön ei ole panostettu samassa laajuudessa kuin on panostettu esim. ruiskuhuumeen käyttäjiin.

Myös heteroseksitartunnat ovat olleet nousussa, mutta erona on se, että siinä on paljon ulkomaalaisia. Mutta myös suomalaisten heteroseksitartunnat ovat lisääntyneet. Matkailu ja ulkomailla oleskelu ovat vaikuttamassa. Viimeisen 5 vuoden aikana 60% näistä tartunnoista on saatu ulkomailla.


AIDS-kuolemat ovat vähentyneet, mutta tärkeä tieto on se, että viime vuonna 40%:ssa kuolema on tapahtunut alle vuoden sisällä tartnnan toteamisesta. Hoitoon on hakeuduttu vasta myöhäisvaiheessa.

Tärkeää on myös, että syrjintä saadaan nollattua. Jos on syrjintää, ihminen ei halua mennä testiin eikä halua tietää tartunnastaan.


Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta