Hallitus haluaa kitkeä netin rasistista ja vihamielistä propagandaa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 1

Hallitus antaa tänään perjantaina eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, joille kiihottaminen kansanryhmää vastaan määritellään entistä paremmin. Tällaisiin viharikoksiin suhtaudutaan vakavasti. Lakiehdotuksessa halutaan puuttua netin vihakirjoitteluun. Se koskee netissä levitettäviä "tietoja, mielipiteitä tai muita viestejä".

Kiihottamista kansanryhmää vastaan täsmennetään ja laajennetaan niin, että vaikuttimina mainittaisiin nimenomaisesti myös ihonväri, syntyperä, vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus.

Koventamissäännöksessä rikoksen rasistinen tai muu sellainen vaikutin olisi rangaistusta koventava riippumatta siitä, keneen tai mihin rikos kohdistuu. Kyseessä on siis ns. viharikoslainsäädäntö.

Rikoslakiin ehdotetaan uutena erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva tunnusmerkistö. Se voisi soveltua muun muassa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon. Törkeä tekotapa voisi soveltua myös muuhun vakavaan väkivaltaan kehottamiseen, jos sillä selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Uuden törkeän rikoksen enimmäisrangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.

Laissa kiellettäisiin sellaisten lausuntojen levittäminen, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotain kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää tai niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää. Myös tällaisten uhkausten ja panettelujen esilläpitäminen netissä muuttuisi rangaistavaksi eli rangaistavana tekotapana mainitaan tällaisten kirjoitusten ”asettaminen yleisön saataville” ja ”yleisön saatavilla pitäminen”. Nettisivujen pitäjät joutuvat vastaamaan siitä, jos heidän sivuillaan on rasistista propagandaa tai vihakirjoittelua. Oikeusministeri oli tv-haastattelussa, ja sanoi, että vielä on auki, miten sitä lainkohtaa käytännössä sovellettaisiin.

http://www.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=Rasistiset%20rikokset%20HE.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=1290610413106&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf

1 kommenttia

suomi24.fi-moderaattoreille tullee lisätyötä ja hyvä niin, vihdoin. Tätä on odotettu.