Piispat eivät halua siunaustoimitusta homopareille

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 8

Piispainkokous ei esitä siunaustoimitusta samaa sukupuolta oleville parisuhteensa rekisteröineille pareille. Helsingissä 9.-10.2.2010 kokoontunut piispainkokous hyväksyi selvityksen samaa sukupuolta olevia pareja koskevan parisuhdelain seurauksista kirkossa.

Piispainkokouksen mielestä pastoraalisen kohtaamisen piiriin voi kuulua vapaamuotoinen rukous parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan. Rukouksen voi johtaa pappi tai kirkon muu työntekijä. Hän voi käyttää harkintansa mukaan olemassa olevaa kirkon hengelliseen rukousperinteeseen sisältyvää aineistoa ja toteuttaa rukouksen yksityisesti tai yhteisöllisesti.

Vastaavalla tavalla menetellään mm. Norjan kirkossa.

Piispainkokous ei kannata myöskään avioliiton laajentamista sukupuolineutraaliksi. Piispainkokous ilmoittaa selvityksessään pitävänsä kiinni perinteisestä avioliittokäsityksestä, jonka mukaan Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asettanut avioliiton.

Rekisteröidyn parisuhteen solmiminen ei ole piispojen mukaan este toimia kirkon työssä.


Kirkolliskokous päätti vuonna 2003, ettei kirkkokäsikirjaan oteta rekisteröidyn parisuhteen siunaamiseen liittyviä toimituksia ja ettei kirkkolakiin oteta säädöksiä, joilla estettäisiin rekisteröidyssä parisuhteessa elävän työskentely kirkossa. Samalla se päätti lähettää parisuhdelain teologisia ja oikeudellisia seurauksia koskevan asian piispainkokouksen selvitettäväksi.

Selvitys annetaan seuraavaksi kirkolliskokoukselle. Kirkolliskokous käsittelee selvitystä lähetekeskustelussa mahdollisesti toukokuussa, minkä jälkeen selvitys siirtyy kirkolliskokouksen valiokunnalle. Kirkolliskokous voi halutessaan antaa piispainkokouksen tehtäväksi pastoraalisten ohjeiden laatimisen.

evl.fi: Piispainkokous hyväksyi selvityksen parisuhdelain seurauksista kirkossa
Keskustelua: Piispat istuvat

8 kommenttia

  • 1 / 8
  • juutas
  • 10.2.2010, 15.42
Aivan selvää oli, ettei vanhoillinen Suomen kirkko tee mitään todellisia uudistuksia. Ei nyt eikä tulevaisuudessakaan. Samat homofobiset asenteet jylläävät varmaan tuomiopäivään asti.

Maallisen vallan pitäisi nyt sorvata sukupuolineutraali avioliitto.
  • 2 / 8
  • Töitä
  • 10.2.2010, 16.28
Raamatusta tulee löytää todelliset ja vankat perusteet tasa-arvolle, minkä jälkeen siitä on tiedotettava kyllin näkyvästi ja selväsanaisesti. Näköjään Suomen ev.lut kirkko ei pelkän hyvyyden ja omantunnon vuoksi aio alkaa kohtelemaan ihmisiä rakkaudellisesti.