Internetin viharyhmien määrä lisääntynyt viime aikoina

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • ranneliike ry
  • 2

Internetin viharyhmien määrä lisääntynyt viime aikoina
Suomen lainsäädäntö ei tunnista seksuaalivähemmistöihin kohdistuvia viharikoksia

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat viharikokset ovat keskeisenä teemana 17.5. kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä järjestettävässä 1705-tilaisuudessa. Tilaisuuden yhtenä puhujana on sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen, jonka mukaan pitäisi keskustella, tulisiko viharikollisuus ottaa lainsäädännössä huomioon omana lajinaan.

Suuri osa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kohtaamasta homofobiasta on huomaamatonta, paitsi homofobian kohteelle. Se voi olla selän takana puhumista, kiusantekoa tai vaikkapa perusteeton irtisanominen. On myös näkyvämpää syrjintää, joka on suunnattu kokonaista ihmisryhmää kohtaan. Tällaista esiintyy niin tosielämässä kuin Internetin yhteisöissäkin.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia viharikoksia ei kuitenkaan suomalaisessa lainsäädännössä tunnisteta.

Viharikokset vahvistavat ennakkoluuloja, pelkoa ja vihamielisyyttä eri ihmisryhmien välillä. Internetin myötä viharikokset ovat huomattavasti yleistyneet ja verkkoon on syntynyt erityisiä viharyhmiä. Ns. vihapuherikollisuus on globalisoitunut. Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljasen mukaan "onkin aika miettiä, olisiko myös Suomen lainsäädännössä tunnistettava viharikollisuus omana lajinaan. Nykyisin lainsäädäntömme ei sitä tunnista eikä ilmiön laajuutta systemaattisesti seurata, ainoastaan rasististen rikosten osalta seuranta on jo olemassa."

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

"Huolestuttavaa on se julkinen keskustelu, joka sallii toisten ihmisten eriarvoisen kohtelun esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Homokulttuuri ei saa tämän päivän Suomessa olla vain selviytymisen kulttuuria, jossa uhkana on pelko syrjinnästä, vaan sen on oltava osa tasa-arvoisen ja perusoikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan kulttuuria", kansliapäällikkö jatkaa.

17.5. on kansainvälinen homofobian vastainen päivä, jonka tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia. Ranneliike ry järjestää yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus ry SETA:n ja Helsingin seudun Seta ry:n kanssa Helsingin Kirjasto 10:ssä homofobian vastaisen 1705-tilaisuuden sunnuntaina 17. toukokuuta klo 12.00 - 17.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

www.1705.fi

2 kommenttia

Hienoa, että kansliapäällikkö on huolestunut homofobisesta viharikollisuudesta. Outoa on, että hän ei tiedä, että kyllä Suomen lainsäädäntö tuntee viharikokset: Rikoslaissa on sekä pykälä rangaistusten koventamisesta että solvaamisesta ja ne koskevat niin rasismia kuin homofobiaa.

Viharikospykäliä ei vain ole sovellettu, ei poliisissa eikä tuomioistuimissa eikä seurannassa ja tilastoinnissa. Näihin kaikkiin olisi sisäministeriö pystynyt ilman mitään lakimuutoksia vaikuttamaan jo vuosien ajan, onpa siihen esimerkiksi ETYJ:stä ja EU:n Perusoikeusvirastosta kehotettukin. Sisäministeriön on turha yrittää vierittää vastuuta niskoiltaan lainsäädännöllisten puutteiden varjolla.