Kansainvälinen tutkimus: ympäristöllä vahva vaikutus homo- ja bi-miesten masennukseen ja itsemurhariskiin

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 2

Homo- ja biseksuaalisten miesten itsemurhariski on merkittävästi alhaisempi homoseksuaalisuuden hyväksyvissä kuin tuomitsevissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus.Muutto hyväksyvämpään maahan vähentää riskiä.

Marraskuussa Journal of Abnormal Psychology -lehdessä ilmestyneen tutkimuksen julkaisi American Psychological Association

Muutto suvaitsevampaan maahan vähentää riskiä

Tutkimuksen mukaan homo- ja bi-miesten masennuksen ja itsemurhan riski alenee merkittävästi, kun nämä muuttavat hlbti-kielteisestä maasta vähemmistöihin myönteisemmin suhtautuvaan maahan. Riskin väheneminen näkyy selvimmin viiden vuoden jälkeen.

Itsemurhariski ja masennus eivät kuitenkaan näytä lisääntyvän niillä, jotka ovat muuttaneet hlbti-myönteisestä maasta sellaiseen maahan, jossa asenteet ovat kielteiset. Tätä selitetään sillä, että kasvaminen hyväksyvässä ympäristössä tuo pysyviä mielenterveyshyötyjä. 

Tutkijat vertailivat maita keskenään esimerkiksi niiden vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön, käytäntöjen ja asenneilmapiirin perusteella. Kaikkiaan käytettyjä pisteytyskriteereitä on 15. Suomi oli vertailussa sijoitettuna suvaitsevimpien maiden joukkoon, jossa ovat esimerkiksi Alankomaat, Ruotsi, Iso-Britannia, Tanska, Norja, Ranska, Belgia sekä Portugali ja Islanti. Suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin oli kielteisintä Libanonissa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Turkissa, Ukrainassa, Liettuassa ja Latviassa. 

Tutkimuksen mukaan Itsemurhariski oli suurin Turkissa sekä Venäjällä. Masennus on yleisintä Ukrainassa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tutkijoiden mukaan hlbti-vähemmistöjen kannalta syrjivä lainsäädäntö, käytännöt ja asenneilmapiiri vaikuttavat vähemmistöihin kuuluvien elämään heikentämällä mielenterveyttä. Esiin nostettiin sosiaalinen eristäytyminen, seksuaalisen suuntautuneisuuden salaaminen ja itsesyrjintä. 

Aineistona tutkimuksessa oli vuosina 2017-2018 tehty Emis-kyselytutkimus, johon osallistu noin 123 000 miestä 48:sta Euroopan ja Aasian maasta. Tutkimukseen osallistuneista lähes 12 000 oli muuttanut suvaitsevaiseksi määriteltyyn maahan sellaisesta maasta, jossa suhtautuminen on kielteinen.

Suomessakin muutettu vapaampaan ilmapiiriin

Tutkimusta käsitellään STT:n aineistoon pohjautuen myös esimeriksi Helsingin Sanomien ja MTV Uutisten verkkosivuilla.

Helsingin yliopiston vanhempi tutkija Jukka Lehtonen sukupuolentutkimuksen oppiaineesta sanoo, että myönteinen asuinympäristö antaa aineksia oman seksuaalisuuden hahmottamiseen ja rakentamiseen, ja tämä kantaa myös myöhemmin. 

Mielenterveyden professori Anna Keski-Rahkonen Helsingin yliopistosta puolestaan ottaa esiin sen, että seksuaalivähemmistöön kuuluminen aiheuttaa eri tutkimusten mukaan vähemmistöstressiä. Sosiaalisista ja rakenteellisista olosuhteista johtuva kuormitus lisää mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä fyysisiä sairauksia. Itsemurhayritykset ovat seksuaalivähemmistöillä ainakin kaksi kertaa muuta väestöä yleisempiä ja sukupuolivähemmistöissä vielä tätäkin moninkertaisesti yleisempiä.

Keski-Rahkonen toteaa, että Suomessa on viime vuosikymmeninä tapahtunut merkittävää kehitystä seksuaalivähemmistöjen asemassa erityisesti lainsäädännön, syrjintäkieltojen ja asenneilmapiirin muutoksen ansiosta. Lehtonen puolestaan toteaa, että Suomessakin on muutettu isompiin kaupunkeihin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle pakoon ahdasmielisyyttä.

Aiempaakin näyttöä

Yhdenvertaisten käytäntöjen myönteisistä vaikutuksista hyvinvoinnille on saatu näyttöä aiemminkin.

Vuonna 2019 julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistaminen Yhdysvalloissa paransi hlbti-parien mielenterveydellistä hyvinvointia maassa. Ennen avioliitto-oikeuden yhdenvertaistumista koko liittovaltiossa julkaistun osavaltioita vertailleen tutkimuksen tulokset puolestaan viittasivat siihen, että samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden ja teini-ikäisten itsemurhayritysten määrän vähenemisen välillä on yhteys.

2 kommenttia

On todella hyvä, että nyt on käytettävissä vakuuttavaa tieteellistä näyttöä asiasta, joka on ollut itsestään selvä melkein kaikille homoille ja lesboille.

Silloin kun homoseksuaaliset teot olivat vielä rikollisia, moni muutti seksuaalipakolaisena Ruotsiin. Harkitsin todella pitkään ja hartaasti tekeväni samalla tavalla. Olematon ruotsin kielen taito oli yksi syy olla lähtemättä ja koettaa selvitä "kieltolain" läpi Suomessa.

Valitettavan moni minunkin tuntemani homo on tehnyt itsemurhan oletettavasti juuri identiteettiristiriidan vuoksi. En ole koskaan ajatellut, että elämäni olisi ollut niin vaikeaa, että ratkaisuna olisi ollut itsemurha. Sellainen teko olisi aiheuttanut myös hirvittävän raskaan trauman läheisilleni. Sitä en olisi tietenkään heille halunnut, jos moisia ajatuksia olisin joskus ryhtynyt pohtimaan.

Kaikkein ikävin asia "kieltolain" aikaan oli se, ettei ollut ketään, jonka kanssa olisi voinut puhua noista ahdistavista asioista.
Juu, nämä "itsestäänselvyydet" on tärkeää saada kirjattua tutkituksi tiedoksi. Lopulta vain sellaisella tiedolla on riittävää painoarvoa, kun asioista päätetään. Ja toki minusta on yleisemminkin tärkeää, että erilaisia asioiden riippuvuussuhteita ja mekanismeja opitaan ymmärtämään paremmin.