Amerikkalaistutkimus: samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeus on parantanut mielenterveydellistä hyvinvointia

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren

Illinoisin yliopiston professori Brian Ogolsky työryhmineen on havainnut tutkimuksessaan, että samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistaminen Yhdysvalloissa paransi hlbti-parien mielenterveydellistä hyvinvointia maassa.

Ogolsky ja tutkimuskumppaninsa havaitsivat, että korkeimman oikeuden vuonna 2015 tekemän Obergefell v. Hodges -tapauksen päätöksen jälkeen psyykkinen ahdistuneisuus laski ja tyytyväisyys elämään kasvoivat. Vaikutus oli nähtävissä riippumatta siitä, oliko pari itse naimisissa vai ei.

- Toisin sanoen, avioliittopäätöksen myönteinen vaikutus näkyy samaa sukupuolta olevien suhteen osapuolissa riippumatta siitä, onko pari naimisissa vai ei.

Vastaavanlaisia mielenterveydelliseen hyvinvointiin liittyviä havaintoja on tehty jo aiemmissa selvityksissä, kun on vertailtu samaa sukupuolta oleville pareille avioliitto-oikeuden sallineita osavaltioita muihin osavaltioihin.

Tutkimuksen tekijät haastattelivat niin samaa kuin eri sukupuolta oleviakin pareja. Näiltä kysyttiin ahdistuneisuudesta, masennuksesta ja tyytyväisyydestä elämään neljää kuukautta ennen korkeimman oikeuden päätöstä ja vuosi päätöksenteon jälkeen.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tutkimuksessa havaittiin, että oikeuden päätöksellä oli myönteinen vaikutus voimakkainta ahdistusta kokeneisiin,eikä sillä ollut kielteisiä vaikutuksia samaa sukupuolta oleviin pareihin.

- Jos on kokenut voimakasta seksuaaliseen suuntautuneisuuteen liittyvää leimautumista ennen Obergefellia, niin päätöksen jälkeen vähemmistöstressiin väheneminen ja psykologisen hyvinvoinnin lisääntyminen on voimakkaampaa.

Myös hlbti-vähemmistöihin kuuluvien perheiden asema koheni, kun nämä saattoivat kokea vertaisuutta ns. perinteisten perheiden kanssa.

Kielteinen ilmapiiri altistaa hyvinvoinnin heikentymiselle

Vastaavasti mielenterveydellisen hyvinvoinnin on havaittu heikentyneen silloin, kun hlbti-vähemmistöihin kuuluvat ovat joutuneet kamppailemaan yhdenvertaisen aseman saavuttamiseksi ja vastapuoli on päässyt käsitellyt käsittelemään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia asiattomasti ja ennakkoluulojen sävyttämästi. Tällaisia havaintoja on tehty esimerkiksi Australian avioliittolakiuudistuksen ja siihen liittyvän neuvoa-antavan kansanäänestyksen alla.

Suomessa Aito avioliitto ry vastusti samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta ja kampanjoi näkyvästi sitä vastaan. Se pyrki vielä viime hetkillä kumoamaan jo hyväksytyn avioliittolain uudistuksen. Nyt yhdistys on keskittynyt pyrkimyksiin kieltää sukupuolen moninaisuudesta kertominen kouluopetuksessa sekä toimimiseen translain uudistamista vastaan.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!