Tilastokeskus: Avioituneiden miesparien keski-ikä naispareja korkeampi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Miesparin vanhemman puolison keski-ikä on Tilastokeskuksen tietojen mukaan selvästi korkeampi kuin naisparin vanhemman puolison. Tilastokeskus tarkastelee ensimmäisen rekisteröidyn parisuhteen tai ensimmäisen avioliiton solmineita samaa sukupuolta olevia pareja, ja tarkemmin vanhemman puolison keski-ikää. Vuonna 2019 ensimmäisen avioliiton solmineiden miesparien vanhemman puolison keski-ikä oli 44 vuotta, kun naisparien vanhemman keski-ikä oli 36 vuotta. Vastaavasti miesparien nuorempien puolisoiden keski-ikä oli 37 vuotta vuonna 2019, kun naisparien nuoremmilla puolisoilla se oli 32 vuotta. Pienimmillään keski-ikien ero oli vuonna 2006.

Vuodesta 2002 lähtien ensimmäisen rekisteröidyn parisuhteen tai ensimmäisen avioliiton solmineiden naisparien keski-iät osoittavat lievää alenemista. Miespareilla tällaista ei ole havaittavissa. Ensimmäisen avioliiton solmineiden eri sukupuolta olevien puolisoiden keski-iät taas ovat olleet pitkään nousussa.

Uusien samaa sukupuolta olevien avioliittojen määrä pysynyt vakiona

Samaa sukupuolta olevat ovat Tilastokeskuksen tietojen mukaan solmineet avioliittoja lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Asiasta julkaistiin tilasto toukokuussa.

Vuonna 2019 samaa sukupuolta olevien solmittujen avioliittojen määrä väheni 376:een edellisen vuoden 387:stä. Vuoden 2017 lakimuutoksen jälkeen tapahtunut voimakas lasku vuonna 2018 ei jatkunut vuonna 2019. Miespareilla määrä laski, mutta naisparien solmimien avioliittojen määrä kasvoi.

Vuodesta 2006 lähtien naiset ovat rekisteröineet parisuhteita vuosittain miehiä enemmän. Tähän ei ole tullut muutosta, kun vuonna 2017 alettiin solmia avioliittoja rekisteröidyn parisuhteen sijasta. Joinakin vuosina uusien naisparien määrä on ollut kaksinkertainen uusien miesparien määrään verrattuna.

Samaa sukupuolta olevien parein eronneisuus alenenee

Samaa sukupuolta olevien parien eronneisuus on Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 jälkeen koko ajan vähentynyt ja väheneminen on jyrkentynyt. Eri sukupuolten avioeronneisuus taas on pysynyt lähes muuttumattomana.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Samaa sukupuolta olevien parien eronneisuus aleni 10 prosenttia, kaksi prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Samaa sukupuolta olevien parien eronneisuus oli 18 tuhatta paria kohden, edellisenä vuonna luku oli 20. Vastaava eri sukupuolten avioeronneisuusluku pysyi ennallaan ollen 13 tuhatta paria kohden.

Mies- ja naisparien eronneisuuden välillä on ollut selvä ero. Naisparien avoitumisluku on korkeampi kuin miesparien, mutta myös eronneisuus on ollut vuodesta 2004 lähtien huomattavasti yleisempää kuin miesparien. Miesparien eronneisuusluku on lähellä eri sukupuolta olevien parien lukua. Asiasta on julkaistu selvityksiä aiemminkin. Vuonna 2019 samaa sukupuolta olevien parien eronneisuus aleni, etenkin naisparien.

Eri sukupuolta olevien avioliittojen solmiminen vähenee

Cuonna 2019 solmittiin Tilastokeskuksen mukaan 21 900 eri sukupuolta olevien välistä avioliittoa. Tilastokeskuksen mukaan avioituvuus on vähentynyt huomattavasti noin vuosikymmenen ajan. Avioituvuuden aleneminen hidastui 2010-luvun puolivälissä, mutta aivan viime vuosina aleneminen on syventynyt edelleen. Avioliittoon vihkimisistä selvästi alle puolet on kirkollisia.

2 kommenttia

Olisi toki kiinnostavaa vertailutiedotkin, eli mikä on naismiesparien ensimmäisen avioliiton miesten keski-ikä ja naisten keski-ikä, eli lähinnä se, onko myös noissa keski-ikäeroa samansuuntaisesti naisten ja miesten kesken.

Naismiespareillahan tendenssinä on jo pitkään ollut avoliittojen suosion lisääntyminen, jopa lasten täysi-ikäisiksi kasvatusaikaa myöten.

Avioliittojen virallistamisissa kannattaa muuten puhua jaosta siviilivihkimiset / uskontokuntien vihkimiset, koska noita vihkioikeudet omaavia uskomuskuntia on iso liuta, useia kymmeniä täälläkin.
Tilastokeskus käyttää käsitettä "kirkollinen vihkiminen". Toinen kysymys on, että sisältääkö se muidenkin kuin (evlut ja ortodoksi) kirkkojen vihkimiset vai näkyvätkö ne tilastossa toisin. Tämän sivuston aihepiirin näkökulmasta on vähän sivuseikka, joten mielenkiintoa asiaan kokevat varmaan löytävät itse tiedon lähteelle.

Vertailupohja eri sukupuolta olevien iän suhteen sen sijaan on kiinnostava. Ei ihan samasta näkökulmasta, mutta keski-iän kautta asiasta kerrottiin kesällä 2019 julkaistussa tiedotteessa.

Vuonna 2018 avioliitoissa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-iät pysyivät ennallaan. Naisten keski-ikä oli 31,7 ja miesten 33,9 vuotta. Tuolloin kahden naisen solmimissa avioliitoissa naisten keski-ikä oli 35,4 vuotta, vuotta aiemmin 36,1 vuotta. Vastaavasti kahden miehen solmimissa avioliitoissa keski-ikä oli 44,3 vuotta, edellisenä vuonna 41,3 vuotta.