Kristillisdemokraattien Antero Laukkanen: vanhemmuuden käsite aiotaan romuttaa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2
Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) (kuva: eduskunta)

Lakivaliokunnassa toimiva kristillisdemokraattien Antero Laukkanen kertoo puolueen tuottamassa KD-Kompassi -ohjelmassa näkemyksiään tekeillä olevasta vanhemmuuslaista. Vanhemmuuslaki yhdistäisi nykyisen äitiyslain ja isyyslain, ja sillä on ollut tarkoitus edistää myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien perheissä elävien lasten asemaa.

Ohjelmassa Merja Eräpolku haastattelee espoolaiskansanedustajaa Antero Laukkasta lauantaina 30. toukokuuta klo 12.50 lähetetyssä KD-Kompassi -ohjelmassa.

- Vanhemmuuslakia on kaikessa hiljaisuudessa tehty. Varsinainen lausuntokierrokselle lähtevä lakiesitys on varmasti syksyllä jo tulossa, sanoo Laukkanen KD-lehden mukaan.

Laukkanen kokee lakihankkeen tyrmistyttävänä, sillä hänen mukaansa koko vanhemmuuden käsite halutaan ja aiotaan romuttaa.

- Tästä tulee tämän vaalikauden kipeimpiä keskusteluita. Tavallinen ihminen ei voi mitenkään ymmärtää, että äiti ja isä eivät voisi olla laissa mainittuina.

Radio Deissä, KD-lehden sivuilla ja SoundCloud-palvelussa kuunneltavissa olevaa KD:n tuottamaa yhteiskunnallista haastatteluohjelmaa on KD-lehden mukaan lähetetty Radio Deissä vuodesta 2008 lähtien.

Vanhemmuuslain vesittymistä pelätään

Keväällä Sateenkaariperheet ry nosti esiin tiedotteessaan sen, että sateenkaarijärjestöjen tavoitteet lain sisällöstä ollaan jättämässä valmistelun ulkopuolelle, vaikka lakihanke on käynnistetty nimenomaan hlbti-järjestöjen aloitteesta. Kyse on useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman mahdollisuudesta ja vanhemmuuden sukupuolineutraalista kirjaamisesta väestötietojärjestelmään.

Hallitusohjelmassa olevan vanhemmuuslain on tarkoitus yhdistää nyt erilliset äitiys- ja isyyslait.

2 kommenttia

Vastaus tähän kysymykseen tuli 10. kesäkuuta 2020 oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta, joka muistuttaa, että oikeusministeriön yhtenä tehtävänä on työjärjestyksensä mukaisesti yhdenvertaisuuden edistäminen yhdenvertaisuuslaissa määriteltyjen syrjintäperusteiden osalta ja sosiaali- ja terveysministeriö vastaa
sukupuolten tasa-arvon edistämisestä tasa-arvolain mukaisesti. Oikeusministeri myös muistuttaa, että kaikilla viranomaisilla on yhdenvertaisuuslakiin ja tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, minkä vuoksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä tehdään kaikissa ministeriöissä.

Oikeusministeri kuvaa vastauksessaan ( https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_418+2020.pdf ) yhteistyöelimen toimintaa, asemaa ja tarkoitusta tukea virkamiehiä heille lakisääteisesti kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Laukkanen peräänkuulutti kysymyksessään vastaavanlaisten verkostojen perustamista muiden vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Henriksson totesi, että vastaavanlaisia yhteistyöelimiä on jo olemassa suuri määrä: esimerkiksi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta, romaniasiain neuvottelukunta, etnisten suhteiden neuvottelukunta, kansalliskieliverkosto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta.
kd:läiset, kristinuskomus yms:han itse asiassa ovat vanhemmuuden luonnollisen käsitteen romuttaneet, kun ne luonnottomasti huru-uskomuksessaan julistavat että meillä muka olisi vain "isä", eikä Äitiä muka ollenkaan :D