Sateenkaariperheet ry: Vanhemmuuslakihankkeesta uhkaa tulla "lähinnä pelkkää näytöstä"

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Sateenkaariperheet ry:n mukaan kaikki sateenkaarijärjestöjen tavoitteet vanhempainlain sisältöön ovat oikeusministeriön valmistelussa jäämässä valmistelun ulkopuolelle. Kyse on useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman mahdollisuudesta ja vanhemmuuden sukupuolineutraalista kirjaamisesta väestötietojärjestelmään.

Sateenkaariperheet ry kirjoittaa vanhemmuuslakihankkeesta torstaina julkaistussa tiedotteessa.

- Se otettiin mukaan hallitusohjelmaan sateenkaarijärjestöjen aloitteesta, mutta nyt oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ilmoittanut, että kaikki sateenkaarijärjestöjen tavoitteet lain sisällöstä jätetään valmistelun ulkopuolelle.

Sateenkaariperheet ry:n mukaan järjestöt esittivät hallitusohjelmaneuvotteluiden yhteydessä, että luotaisiin vanhemmuuslainsäädäntö, joka turvaisi lapsen oikeuden kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa. Järjestön mukaan tämä edellyttää, että lapsella voi olla useampia kuin kaksi oikeudellista vanhempaa. Vanhemmuuden kirjaaminen sukupuolittamattomasti väestökirjanpitoon tekisi lainsäädännön soveltamisesta järjestön mukaan joustavampaa moninaisten perhetilanteiden huomioimisessa. Sateenkaariperheet myös muistuttaa, ettei tällä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä sanoja perheenjäsenet käyttävät toisistaan arjen tilanteissa.

- Näiden kahden tavoitteen ratkaisemiseksi sateenkaarijärjestöt esittivät äitiys- ja isyyslait yhdistävän vanhemmuuslain säätämistä. Hallituspuolueet yhdessä tuumin ottivat asian hallitusohjelmaan, ja oikeusministeriö on nyt käynnistänyt lain säätämisen. Valmistelua tehdään kuitenkin virkamiestyönä ja tehtävänanto on hyvin suppea.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Vastauksessaan kansanedustajien kirjalliseen kysymykseen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo, että sateenkaariperheet huomioidaan vanhemmuuslaissa vain siltä osin kuin on "lain peruslähtökohdat huomioon ottaen mahdollista". Ministeri määrittelee peruslähtökohdiksi kahden oikeudellisen vanhemman maksimin ja vanhemmuuden kirjaamisen sukupuolitettuna.

Sateenkaariperheet ry katsoo, että kaikki sateenkaariperheiden lasten asemaa koskevat tavoitteet uudistuksen valmistelun ulkopuolelle jo lähtökohtaisesti, koska tavoitteet liittyvät nimenomaan kysymyksiin useammasta kuin kahdesta oikeudellisesta vanhemmasta ja vanhemmuuden sukupuolineutraalista kirjaamisesta.

- Miksi sateenkaarijärjestöjen toivomaa uudistusta edes valmistellaan, jos kaikki meidän tavoitteemme on jo lähtökohtaisesti suljettu uudistuksen ulkopuolelle, ihmettelee Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

- En ole vakuuttunut, että muu hallitus on edes tietoinen, mitä miltä pohjalta valmistelua oikeusministeriössä tehdään. Toiveemme tämän hallituksen suhteen olivat suuret, mutta kovin vähän tuntuu tapahtuvan sateenkaari-ihmisten oikeuksien osalta.

Sateenkaariperheet ry:n tiedotteessa viitataan ministeri Henrikssonin vastaukseen, jonka mukaan uudistuksen yhteydessä on tarkoitus mahdollistaa, että naisparin hedelmöityshoidoissa voitaisiin käyttää myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja voidaan vahvistaa lapsen isäksi. Järjestö toteaa, että tämä mahdollisuus oli ollut koko ajan olemassa, kunnes äitiyslain sivuvaikutuksena mahdollisuus poistui 1.4.2019 alkaen. Äitiyslain valiokuntakäsittelyn aikana sateenkaarijärjestöt pyrkivät kaikin tavoin argumentoimaan, miksi tämän mahdollisuuden säilyttäminen olisi tärkeää. Oikeusministeriö kuitenkin vastusti näkemystä ja mahdollisuus poistui äitiyslain voimaanastumisen yhteydessä.

- Toisin kuin ministeri antaa ymmärtää, tässä ei ole kyse sateenkaariperheiden aseman parantamisesta, vaan oikeusministeriön itsensä aiheuttaman ongelman korjaamisesta, toteaa Juha Jämsä.

- Jos tämä ’uudistus’ jää vanhemmuuslain ainoaksi sisällöksi sateenkaariperheiden lasten aseman osalta, koko lainsäädäntöhanke on lähinnä pelkkää näytöstä.

Sateenkaariperheiden lasten tarpeiden huomiotta jättäminen vanhemmuuslaissa ei Sateenkaariperheet ry:n mukaan vastaa hallitusohjelman henkeä ja kirjauksia. Hallitusohjelmassa todetaan, että "Suomessa jo noin kolmasosa kaikista perheistä ei ole enää perinteisiä ydinperheitä: esimerkiksi uusperheiden ja sateenkaariperheiden määrä on kasvanut. Nykyiset toimintatavat ja tuen muodot eivät vastaa kaikkien perheiden todellisiin tarpeisiin."

Sateenkaariperheet katsoo, että sateenkaariperheiden lasten vanhemmuussuhteiden turvaaminen ei mahdu hallituksen lupauksen piiriin perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden huomioimisesta.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!