Kristillisdemokraattien Antero Laukkanen: vanhemmuuden käsite aiotaan romuttaa (juttukommentit)

Vastaus tähän kysymykseen tuli 10. kesäkuuta 2020 oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta, joka muistuttaa, että oikeusministeriön yhtenä tehtävänä on työjärjestyksensä mukaisesti yhdenvertaisuuden edistäminen yhdenvertaisuuslaissa määriteltyjen syrjintäperusteiden osalta ja sosiaali- ja terveysministeriö vastaa
sukupuolten tasa-arvon edistämisestä tasa-arvolain mukaisesti. Oikeusministeri myös muistuttaa, että kaikilla viranomaisilla on yhdenvertaisuuslakiin ja tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, minkä vuoksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä tehdään kaikissa ministeriöissä.

Oikeusministeri kuvaa vastauksessaan ( https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_418+2020.pdf ) yhteistyöelimen toimintaa, asemaa ja tarkoitusta tukea virkamiehiä heille lakisääteisesti kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Laukkanen peräänkuulutti kysymyksessään vastaavanlaisten verkostojen perustamista muiden vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Henriksson totesi, että vastaavanlaisia yhteistyöelimiä on jo olemassa suuri määrä: esimerkiksi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta, romaniasiain neuvottelukunta, etnisten suhteiden neuvottelukunta, kansalliskieliverkosto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta.
  • 2 / 2
  • human
  • 28.6.2020 11:52
kd:läiset, kristinuskomus yms:han itse asiassa ovat vanhemmuuden luonnollisen käsitteen romuttaneet, kun ne luonnottomasti huru-uskomuksessaan julistavat että meillä muka olisi vain "isä", eikä Äitiä muka ollenkaan :D