Eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt: vanhemmuuslaki mahdollisuus Suomelle toimia suunnannäyttäjänä Euroopassa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Eurooppalaisten hlbti-järjestöjen kattojärjestö ILGA Europe ja sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö NELFA kehottavat Suomen hallitukselle lähettämässään kirjeessä Suomea toimimaan vanhemmuuslain säätämisessä suunnannäyttäjänä.

Eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt reagoivat Suomen oikeusministerin ilmoitukseen, jonka katsotaan vesittävän isyyslain ja äitiyslain yhdistävän vanhemmuuslain. Toiveena on useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman vahvistamisen lapselle ja vanhemmuuden rekisteröinnin "vanhempana" ilman sukupuolittamista.

- Vanhemmuuslain säätäminen on osa hallitusohjelmaa, ja lain valmistelu on käynnistetty oikeusministeriössä. Se otettiin mukaan hallitusohjelmaan suomalaisten sateenkaarijärjestöjen aloitteesta, mutta nyt oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ilmoittanut, että kaikki sateenkaarijärjestöjen tavoitteet lain sisällöstä jätetään valmistelun ulkopuolelle.

Eurooppalaisten sateenkaarijärjestöjen kattojärjestö ILGA-Eurooppa ja eurooppalaisten sateenkaariperhejärjestöjen NELFA osoittivat kirjeensä pääministeri Sanna Marinille ja muille hallitusryhmien johtajille. Sateenkaariperheet ry:n mukaan järjestöt viittaavat kirjeessään Suomen aiempiin menestyksiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäjänä Euroopassa, esimerkiksi kattavaan syrjintäsuojaan ja edistyksellisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Käynnissä oleva vanhemmuuslain säätäminen on järjestöjen mukaan jälleen yksi mahdollisuus Suomelle tulla suunnannäyttäjäksi perheiden tunnustamisessa kaikissa niiden monimuotoisissa kokoonpanoissa.

Järjestöjen mukaan Suomen hallituksen ei pidä jättää käyttämättä tilaisuuttaan suojella kaikkia perheitä heidän todellisissa perhetilanteissaan, vaan käyttää tätä ainutlaatuista tilaisuuttaan varmistaakseen, että kaikilla lapsilla on kaikki lailliseen vanhemmuuteen liitetyt oikeudet, kuten oikeus elatukseen ja perimiseen, sekä kiistaton tapaamisoikeus suhteessa kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa, ja että trans- ja muunsukupuoliset tunnustetaan laissa täysimääräisesti heidän tullessaan vanhemmiksi, ja otetaan käyttöön vanhempien rekisteröinti "vanhempina" ilman sukupuolittamista.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Sateenkaariperheet ry:n kannan ja myös eurooppalaisten järjestöjen mukaan sateenkaariperheiden lasten tarpeiden huomiotta jättäminen vanhemmuuslaissa ei ole hallitusohjelman hengen ja kirjausten mukaista. Kirjeessä muistutetaan hallitusohjelmassa todettavan, että "Suomessa jo noin kolmasosa kaikista perheistä ei ole enää perinteisiä ydinperheitä: esimerkiksi uusperheiden ja sateenkaariperheiden määrä on kasvanut. Nykyiset toimintatavat ja tuen muodot eivät vastaa kaikkien perheiden todellisiin tarpeisiin."

Kirjeessä todetaan useamman kuin kahden vanhemman perheiden olevan todellisuutta kaikkialla Euroopassa. Silti toistaiseksi mikään Euroopan maa ei ole mahdollistanyt useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman vahvistamista. Kirjeessä viitataan hyvänä käytäntönä siihen, että Suomessa voi lapsella olla useampia huoltajia, ja tämä tuo edellytyksiä inklusiivisen vanhemmuuslain säätämiseen.

Myös vanhempien merkitseminen sukupuolitetusti rekisteriin ja syntymätodistukseen nähdään ongelmallisena.

- Vanhemmuuslain, joka täyttää viimeisimmät kansainväliset ihmisoikeusstandardit, olisi myös varmistettava, että ihmisiä ei sukupuoliteta rekisteröitäessä heitä vanhemmiksi. Silti liian usein trans- ja muunsukupuoliset vanhemmat sukupuolitetaan väärin lastensa syntymätodistuksissa. Tämä ei ole vähäinen haitta, vaan henkilön sukupuoli-identiteetin kieltämistä; se johtaa asianomaisen yksityisyyden loukkaamiseen ja moniin ongelmiin lapsen ja vanhemman elämässä, sekä altistaa molemmat syrjinnälle. Termien "äiti" ja "isä" korvaaminen "vanhemmalla" oikeudellisissa asiakirjoissa ei sekoittaisi byrokraattisia järjestelmiä eikä estäisi ihmisiä käyttämästä mitä tahansa termejä, joita he valitsevat viitatakseen itseensä päivittäisessä elämässään.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!