Boy George aiheutti kohun kyseenalaistamalla sukupuolineutraalien persoonapronominien käytön

  • Uutinen
  • Viihde, kulttuuri ja media
  • Sami Mollgren
  • 2
Boy George The Fashion Awards 2019 -tapahtumassa Lontoossa (kuva: Ian West / PA Photos / Lehtikuva)

Laulaja Boy George, 58, on aiheuttanut kohun toteamalla suosimastaan persoonapronominista ilmoittamisen olevan "nykypäivän muoto huomionhausta". 

Asia on ollut esillä laajasti esimerkiksi brittimediassa.

Tapahtumat alkoivat, kun Boy George twiittasi "Jätä pronominisi ovelle!", ja kun eräs hänen faneistaan kyseenalaisti kommentin, muistutti laulaja käyttäneensä naisten vessoja jo 80-luvulla ja pohti persoonapronominiasian olevan "nykyajan muoto huomionhausta". Kun toinen käyttäjä kysyi, missä on ongelma jos kunnioittaa toista käyttämällä tämän toivomaa persoonapronominia, vastasi Boy George tähän toteamalla omistavansa silmät ja kykenevänsä kuvaamaan näkemänsä. Kritiikissä on otettu esiin esimerkiksi se, että laulajan omassa nimessä on sukupuolittunut määritelmä "boy"

Transfobisuussyytösten jälkeen Boy George on vakuutellut, ettei ole transfobinen - ja todennut tehneensä virheitä, mutta "aina kunnioittaneensa suuresti ihmisiä".

1980-luvulta lähtien toimineen Culture Club -yhteen laulaja Boy George (oik. George O’Dowd) on koko uransa pitänyt yllä sukupuolirajat ylittävää androgyyniä kuvaa itsestään. Hän kertoi biseksuaalisuudestaan vuonna 1985. Muutama vuosi sitten hän arveli lehtihaastattelussa olevansa hieman vanhanaikainen, kun ei ymmärrä sukupuolen liukuvuuteen liittyviä määritelmiä. Hän myös totesi olevan tyttöjä ja poikia ja ihmisiä, jotka pitävät molemmista, ja mietti mitä muuta on.

Hänen Twitter-tilillään on nimen yhteydessä suluissa sana "Boomer", samalla tavalla kuin jotkut esittävät toivomansa persoonapronominin. Ilmaisu "Ok boomer" on ns. suuriin ikäluokkiin kohdistuva pilkallinen viittaus vastakkainasettelun yhteydessä, kun nuorempiin ikäryhmiin kuuluva näkee ajattelutavoissa sukupolvien välistä jännitettä. Boomer on lyhenne käsitteestä "baby boomer", joka yhdysvaltalloissa tarkoittaa erityisesti 1946-1964 syntyneitä.

Sukupuolittuneet persoonapronominit

Englannissa ja muissa indoeurooppalaisista kielissä yksikön kolmannen persoonan pronomini "hän" on sukupuolittunut: englannissa "she" naisesta tai "he" miehestä. Kun henkilö ei koe sopivansa yhteiskunnassa vallitsevaan kahden sukupuolen malliin, tämä voi haluta käytettävän itsestään sukupuolineutraalia pronominia, usein "they". Muodot "her" ja "him" korvataan muodolla "them". Vastaavasti sukupuolittuniden "hon" ja "han" sukupuolineutraaliksi vastineeksi on edistetty ruotsissa sanaa "hen" ja norjassa "hin".

Halutun pronominin esiintuomisella viestitään sitä, miten muiden toivotaan näkevän kyseisen henkilön.

Suomessa ja muissa uralilaisen kielikunnan kielissä persoonapronomini ei määräydy sukupuolittuneesti, eikä kielen rakenteessa ole asioiden kieliopillisia sukuja.

2 kommenttia

Sekä suomenkielessä että englanninkielessä itsestä puhumisessa, itseilmaisussa pronomini-sanathan ovat sp-neutraaljea, I ja minä.

Sitten taas yksikön 3. persoonaahaan käytetään ei-itseilmaisussa, vaan subjektiivisessa ilmaisussa jostakusta muusta, eli siinä sp-neutraalimuodon viljely on itsemäärittelyn kanssa vähän niin ja näin.

Nuo muuten totutusti monikkomuodot "they" ja "them" ("he", "heitä") ovat varsin kummallisia sanoja, ainakin vastaamaan yksikön 3. persoonaa "hän". Toki sitten englannista näkee, viitataanko niillä ysikkö-persoonaan "they is" vaiko monikko-persooniin "they are", mutta jotenkin kummallista käyttää tai yrittää lanseerata samaa yksikkö/monikkomuodon sanaa noin sekakäyttöön. Kyllähän she/he-lisäksi tai vastineeksi olisi voinut lanseerata selvemmän yksikkömuotosanankin, vaikkapa de.
Mr O'Dowd taisi kyllä kertoa biseksuaalisuudestaan aikaisemmin kuin vuonna 1985. Hän pyrki heti uransa alkuaikoina vastaamaan toimittajien uteluihin mahdollisimman epämääräisesti "keep them guessing" strategialla, osaltaan tämä "leikki" johtui myös levy-yhtiön painostuksesta. Esikuvina hänelle oli Bowie, joka "julistautui" samalla tapaa biseksuaaliksi uransa vuosikymmen aikaisemmin. (Nykytrendien) määritelmien ongelmallisuus voi johtua siitä, miten Boy George/ja punk sukupolvi pyrki eroon määritelmistä tai tietoisesti purki niitä. Itsemäärittelyssä lienee sama idea, mutta samalla siinä luodaan uusia rajoja. Myös yksi osa "coming out" problematiikkaa on tiukka määrittely usein hyvin bipolaaristen määritelmien tai "scene" virittyneiden roolimallien kautta, aika usein olen kuullut, miten tämä uusi (queer)sukupolvi tuntee itsensä luontevammaksi jossain muualla kuin homoskenessä, enkä yhtään ihmettele.
Yksi asia ihmetyttää milleniaali/boomer vastakkainasettelussa, yleensä nuorempi sukupolvi kapinoi edellistä vastaan. Nyt näyttää siltä, että milleniaalit ovat skipanneet sukupolven yli (joka "vihaa" näitä molempia! *hymiö*)

Huomioitavaa lienee, miten Boy Georgen twiitti "Leave your pronoun's at the door!" on väännös sanonnasta "Leave your problems to the door" Huomionhaussa ei ole mitään vikaa, koskaan ollutkaan! https://www.youtube.com/watch?v=985N4I3vEQ8