Lahdessa hämmennystä avioituvien nimien mainitsemisen yhdenvertaisuudesta kirkoissa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Sosiaalisessa mediassa on käynnissä keskustelu Lahden seurakuntien käytännöstä olla mainitsematta avioituvien samaa sukupuolta olevien nimet, samalla kun avioituvien eri sukupuolta olevien nimet mainitaan. Kirkkoherrat aikovat selkeyttää käytäntöjä.

Asiaa koskevassa viestissä Twitterissä hämmästeltiin lauantaina, että "Kirkkoherrat Lahdessa ovat päättäneet: tasa-arvoisen avioliittolain mukaisesti vihittävien parien kuulutukset voidaan lukea siinä kuin muidenkin, mutta ilman nimiä". Asian nosti esiin pappi, tietokirjailija ja toimittaja Hilkka Olkinuora.

Lahden seurakunnat viestittää asiassa olevan väärinymmärrystä.

- Hei, asiassa on väärinymmärrystä. Jumalanpalveluksen kohdassa, jota kutsutaan esirukoukseksi, rukoillaan henkilökohtaisesti joko esirukousta pyytäneiden tai rukouksen kohteena olevien puolesta. Lahdessa paikallisena tapana on ollut, ettei tässä yhteydessä käytetä nimiä.

Myöhemmässä viestissä Lahden seurakunnat vielä vakuuttaa käytännön olevan kaikille saman, ja nimettömyyttä perustellaan luottamuksellisuudella.

Tämän jälkeen asian esiin nostanut Olkinuora toteaa, että joissakin seurakunnissa kuulutukset luetaan saarnan jälkeen, toisissa ne sisällytetään esirukoukseen, ja pitää käytäntöjen eroavaisuutta syynä mahdolliseen sekaannukseen. Hän vielä kysyy varmistukseksi, että "Lahden seurakunnissa esirukoukset ovat nimettömiä, ja kuulutuksissa noudatetaan saarnatuolitapaa? Jokainen nimellään?"

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Toinen viestittäjä toteaa olleensa edellisenä vuonna Lahdessa kuuntelemassa "kuulutuksia" tai mainittua esirukousta, ja siinä yhteydessä heteroparit oli mainittu nimeltä. Syntyneessä keskustelussa myös kyseenalaistetaan Lahden seurakunnan vastausten rehellisyys ja pohditaan sitä, ketkä rinnastetaan mihinkin. 

- Tarkoittaako tämä siis sitä, että juridisesti samaa sukupuolta oleva pari ei teillä perinteisten tapojen mukaisesti rinnastu toisiin avioon aikoviin vaan kaikkiin niihin, jotka pyytävät esirukousta erinäisiin vaivoihin ja kipuihin, joita elämä mukanaan tuo?

Myöhemmässä vaiheessa Lahden seurakunnat twiittaa Kari Eskelisen ja Lahden muiden kirkkoherrojen nimissä viestin, jossa pahoitellaan ohipuhumista.

- Olemme saaneet aiheesta paljon palautetta ja tunnistamme sen kipeyden. Käsittelemme ja tarkennamme omaa ohjeistustamme pikimmiten seuraavassa kirkkoherrojen kokouksessa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko kertoo verkkosivuillaan kuulutuksilla tarkoitettavan tavallisesti avioliittoon kuuluttamista, eli sitä, kun jumalanpalveluksen esirukouksessa luetaan avioliittoon aikovien nimet.

2 kommenttia

En nyt oikein ymmärrä tätä pointtia Lahden kannalta. Käsittääkseni papeilla ei ole velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, vaan päinvastoin sitä katsotaan kovasti kieroon virallisen kirkon piirissä.
Toisaalta jos pappi on lupautunut tällaisen vihkimyksen suorittamaan, kai hänellä on sitten munaa myös kuulutuksessa kertoa heidän nimensä, mahdollisista ohjeistuksista huolimatta. Siviilivihittäviä ei kyllä ole ennekään kirkossa kuulutettu.
Ja koko kuulutuksen alkuperäinen idea on kaiketi ollut julistaa seurakunnalle, ketkä ovat avioliittoon aikomassa, että mahdolliset vastalauseet ja avioliiton esteet ehdittäisiin esittää ajoissa ennen kuin vahinko on tapahtunut. Jos nimet puuttuvat, koko juttu jää harvinaisen hämäräksi.
Niin tuo koskee tietenkin vain kyseisiin uskomusseurakuntiin kuuluvia, eikä ketään uskonnoista vapaita, avioituvia ihmisiä.