Vuonna 2018 solmittiin 387 samaa sukupuolta olevien välistä avioliittoa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Vuonna 2018 samaa sukupuolta olevat solmivat 387 avioliittoa, joista 145 oli kahden miehen ja 242 kahden naisen avioliittoja.

Asia käy ilmi Tilastokeskuksen tiistaina 18.6. julkaisemasta siviilisäädyn muutoksia koskevasta tilastosta.

Avioliittolain muutoksen myötä 1.3.2017 lähtien Suomessa samaa sukupuolta olevat saattoivat solmia avioliiton eikä parisuhteita enää rekisteröity, ja tuona vuonna solmittiin 554 avioliittoa. Lakimuutoksen jälkeen 10 kuukaudessa solmittiin avioliittoja suurempi määrä kuin mikä oli ollut parisuhteiden rekisteröintien suurin vuosittainen määrä, 446, vuonna 2002.

Tilastokeskuksen mukaan avioliittolain muutoksen voimaantulon seuraus solmittujen liittojen määrään voimaantulovuonna näyttää olleen samansuuntainen kuin lain rekisteröidystä parisuhteista 1.3.2002 voimaantulon. Kummassakin tapauksessa lain voimaantulovuotta seuraavana vuonna sekä solmittujen avioliittojen että rekisteröityjen parisuhteiden määrät vähenivät huomattavasti: solmittujen avioliittojen 30 prosentilla, rekisteröityjen parisuhteiden 57 prosentilla.

Rekisteröityjen parien erojen määrä on ollut kolmena edellisenä vuonna 130:n tuntumassa. Vuonna 2018 eroja oli selvästi viime vuosia vähemmän,103. Kun tähän lisätään samaa sukupuolta olevien parien avioerot, 29, niin määrä, 132, on samaa tasoa kuin edeltävien vuosien pelkkien rekisteröityjen parien erojen. Rekisteröityjen parien eroista 32 oli miesparien eroja ja 71 naisparien eroja. Vastaavasti samaa sukupuolta olevien avioparieneroista 6 oli miesparien ja 23 naisparien eroja.

Solmittujen avioliittojen määrä yleisesti vähentynyt

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2018 solmittiin kaikkiaan 23 799 avioliittoa, edellisenä vuonna 26 542. Solmittujen avioliittojen määrä väheni yhdessä vuodessa 2 743:lla. Avioliittoja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, solmittiin 23 412, mikä oli 2 576 edellisvuotta vähemmän. Avioituvuus, eli avioliiton solmineet suhteessa niihin, jotka voisivat mennä naimisiin, on alentunut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2008. Viime vuosina avioituvuuden aleneminen näytti vaimentuneen, mutta vuonna 2018 tapahtui huomattava väheneminen. Myös avioerojen määrä on vähentynyt.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!