Oulussa miesparin vihkinyt pastori sai tuomiokapitulilta kirjallisen varoituksen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 11
Oulun tuomiokapituli (kuva: Estormiz / Public domain)

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antoi miesparin vihkineelle pastorille tiistaina kirjallisen varoituksen, koska se katsoo tämän rikkoneen pappislupaustaan. Tuomiokapituli päätyi antamaan varoituksen äänestettyään asiasta äänin 5-2.

Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työn pastori Árpád Kovács toimitti elokuun alussa miesparin kirkollisen avioliitton vihkimisen. Tuomiokapitulin mukaan teko oli vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Päätöksen perustelun mukaan kirkon nykyisten säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista.

Tuomiokapitulin tiedotteessa todetaan, ettei tuomiokapitulin toimivaltaan kuulu kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen, vaan se kuuluu kirkolliskokoukselle. Tuomiokapituli toteaa tehtäväkseen kuitenkin valvoa papistonsa tehtävien hoitoa.

Kirkolliskokous ei kuitenkaan ole toistaiseksi tehnyt päätöstä puoleen eikä toiseen kirkon avioliittokäsitystä samaa sukupuolta olevien parien kohdalla. Kirkon piispainkokous sen sijaan ilmaisi elokuussa 2016 kantanaan, että papit eivät saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliitton tai siunata näiden avioliittoa, kun avioliittolaki uudistuu 1.3.2017.

- Avioliittolain muutos on synnyttänyt erilaisia tulkintoja, joiden kanssa kirkossa ja pohjoisessa hiippakunnassa nyt eletään. Toivon, että keskustelua eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä käydään toinen toistamme kunnioittaen. On siedettävä erilaisten katsantojen synnyttämää kipua ja elettävä sen kanssa, totesi piispa Samuel Salmi.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tuomiokapitulin tiedotteen mukaan eriävän mielipiteen jättäneet katsoivat, että papin toiminta ei ole ollut nykyisen ohjeistuksen mukaista, mutta vallitsevassa tilanteessa sen ei tulisi aiheuttaa toimenpiteitä.

- Samaa sukupuolta olevat vihittävät ovat kirkon jäseniä, Jumalan luomia ja lunastamia ja papille annettava rangaistus loukkaa omia seurakuntalaisiamme, vaikkei se olisi päätöksen tarkoitus, totesivat eriävän mielipiteen jättäneet.

Eriävässä mielipiteessä vedottiin myös kirkolliskokouksessa etenevään kirkon avioliittokäsityksen laajentamista koskevaan aloitteeseen sekä erilaisia ratkaisumalleja pohtivaan selvitykseen.

Kaleva kertoo, että Kovács aikoo tehdä tuomiokapitulin päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Hän on tarpeen vaatiessa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen asti.

Helsingissä pastori Kai Sadinmaa sai syyskuun puolivälissä tuomiokapitulilta "vakavan moitteen" samanlaisesta teosta. Sadinmaasta oli tehty tuomiokapitulille kantelu, kun hän vihki kaksi paria ja siunasi kolme avioliittoa maaliskuun alussa teatteri Kapsäkin tapahtumassa. Avioliittolain muutos oli astunut voimaan samana päivänä. Sadinmaa on vaatinut Helsingin hiippakunnan tuomikapitulia perumaan hänelle annetun "vakavan moitteen" pappislupauksen rikkomisesta, koska hän katsoo vain noudattanensa lakia. Mikäli tuomiokapituli ei peru "vakavaa moitettaan", Sadinmaan odotetaan valittavan asiasta hallinto-oikeuteen ja tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Oulun hiippakunta: Tuomiokapituli antoi pastori Árpád Kovácsille varoituksen
Piispat: Homopareille ei kirkkovihkimistä eikä avioliitoille siunausta
Homo- ja lesbopareja vihkinyt pastori Kai Sadinmaa sai Tuomiokapitulilta vakavan moitteen
Ev-lut kirkon piispat hermona: samaa sukupuolta olevien vihkimisestä luvataan seurauksia

11 kommenttia

Jotta saataisiin kunnon soppa aikaiseksi, toivoisin, että joku homopari pyytäisi jotain homovastaista pappia vihkimään heidät. Pappi varmasti kieltäytyisi, jolloin homopari voisi tehdä asiasta rikosilmoituksen syrjinnän perusteella. Olisi mielenkiintoista nähdä ja saada korkeimman oikeuden päätös siitä, saako pappi kietäytyä vihkimästä homoparia.

Avioliittolain mukaan pappi "saa toimittaa" kun taas esim. laamanni "on velvollinen toimittamaan" vihkimisen. Jos pappi kuitenkin on aiemmin heteropareja vihkinyt ja nyt kieltäytyy homoparin kohdalla vedoten kirkkolakiin (mikä ei määrittele vihittävien sukupuolta) ja kirkon ohjeisiin, pääsemme pohdintaan, saako tällainen toiminta olla ristiriidassa perustuslain tasa-arvopykälien kanssa. Jos korkein oikeus asian linjaisi perustuslain tasa-arvoisuuden mukaisesti jättäen osin uskonnonvapauden ja kirkkolain toiseksi, saisi asia selkeän linjauksen: pappi joutuisi vihkimään kirkkonsa homojäsenet heidän sitä pyytäessä. Jos asia käsitellään vain korkeimmassa hallinto-oikeudessa papin saamien seuraamusten osalta, ei varsinainen asia saa mitään ratkaisua.

Kommenttia muokattu: 04.10.2017 klo 12:30
Yksittäinen pappi ei ole vihkimisen suhteen samalla tavoin "palveluluukku" kuin paikallisen seurakunnan toimisto. Seurakunta yleensä antaa tehtävän jollekin papilleen (toki vihittävien mahdollisen toiveen huomioon ottaen). Erityinen toive papista (tai mahdollinen pyyntö suoraan papille) perustuu pyytäjän ja papin väliseen erityiseen yhteyteen ja luottamukseen. Tällaista ei ymmärtääkseni ole tilanteessa, jossa pappi on vastahakoinen.

Minä toivon, että yksikään homopari ei alennu vaatimaan "homovastaiselta papilta" vihkimistä, puhumattakaan, että tekisi siitä numeroa. Mielestäni sellainen ei ole lainkaan oikea tapa yrittää edistää asioita, vaan ainoastaan hyvin, hyvin kusipäistä käytöstä. Oikea tapa evlut-seurakunnan jäseneltä on haastaa instituutiota, ei saattaa yksittäisiä ihmisiä vaikeaan tilanteeseen.