Eheytysideologian vahingollisuudesta näyttöä

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren

Isossa-Britanniassa hlbti-vähemmistöjen yhdenvertaisuutta edistävän järjestön uskonnosta ja seksuaalisuudesta tekemässä tutkimuksessa on näkyvillä havaintoja ns. eheytymispyrkimyksien kielteisestä vaikutuksesta mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

Eheytystoiminnan kiellot yleistyvät

Yhdysvalloissa Massachusettsin osavaltion edustajainhuone hyväksyi keskiviikkona alaikäisten eheytysterapoinnin kiellon, kertoo GayStarNews. Voimaan tullakseen laki vaatii vielä osavaltion senaatin hyväksynnän ja kuvernöörin allekirjoituksen. Elokuussa 2018 vastaavan lain säätäminen kaatui yksyityskohtiin, vaikka se sinänsä oli läpäissyt sekä osavaltion edustajainhuoneen että senaatin. Mikäli Massachusettsin osavaltio hyväksyy lakiuudistuksen, on se Yhdysvaltain 16. osavaltio, jossa alaikäisiin kohdistuva eheytysterapointi on kielletty. 

Euroopassa EU-parlamentti on kehottanut jäsenmaita määrittelemään eheytysterapoinnit laittomiksi, mutta toistaiseksi EU:n alueella eheytysterapiat ovat kiellettyjä vain Maltassa ja joillain Espanjan alueilla. Puolassa on vireillä lakihanke eheytysterapioiden kieltämiseksi. Myös Saksassa on esitetty vaatimuksia kieltää eheytyshoidot.

Suomessa on keskusteltu uskomishoidot kieltävän ns. puoskarilain säätämisestä, jonka piiriin mahdollisesti kuuluisivat myös ns. eheytysideologiaan perustuvat eheytyshoidot.

Kanadassa kielto on voimassa joillain alueilla. Latinalaisessa Amerikassa eheytysterapiat on kielletty Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä, Ecuadorissa, Uruguayssa. Tyynenmeren alueella Fijillä, Samoalla ja Victorian osavaltiossa Australiassa. Aasiassa Taiwan on kieltänyt eheytyshoidot.

Monissa maissa virallinen terveydenhuolto katsoo eheytyshoidot tieteellisesti perusteettomiksi ja vahingollisiksi. Käytännössä monissa maissa julkisen terveydenhuollon piirissä eheytystoiminta on kiellettyä ja ne on ainakin määritelty korvattavuuden ulkopuolelle.

Eheytysideologia vahingollisia

Eheytysideologia perustuu ajatukseen siitä, että seksuaalisuudessa muu kuin heteroseksuaalisuus olisi vaillinaista ja "rikkinäisyyttä". Taustalla on myös oletus, että yksilön seksuaaliseen suuntautuneisuuteen ja sukupuolen ulottuvuuksiin liittyvät ominaisuudet, omaksuttu identiteetti ja yksittäiset teot olisivat yksi ja sama asia, ja että kyse ei olisi synnynnäisestä ominaisuudesta, vaan yksittäisistä teoista, omaksutuista käytösmalleista ja valinnasta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Eheytystoimintaa harjoitetaan pääasiassa seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuuden torjuvissa uskonnollisissa yhteyksissä, toimintamuotona muutosterapia tai konversioterapia, johon liittyy esimerkiksi rukoilua.

Käytännössä erityisesti konservatiivis-uskonnollisten yhteisöjen piirissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat joutuvat toisinaan kohtaamaan vaatimuksia muuttaa itseään seksuaalisen suuntautuneisuuden tai koetun sukupuolen suhteen. Paineet voivat olla lähtöisin perheeltä tai muusta yhteisöstä ja joskus myös yksinomaan itsestä.

Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät synnynnäiset ominaisuudet eivät kuitenkaan ole tahdonalaisesti tai päämäärähakuisesti muutettavissa, vaikka niihinkin liittyvä identiteetti voikin jossain mitassa joustaa. Yleensä nimellä eheytys tunnetun toiminnan vaikutus kuitenkin jää siihen, että yksilö torjuu osan identiteetistään. Syrjään työnnetty osa itsestä saattaa myöhemmässä vaiheessa pyrkiä tulemaan jollain tavalla esiin ja siihen liittyvä torjunta voi vaikuttaa vahingollisesti mielen hyvinvointiin.

Eheytystoiminnan suurimmat ongelmat liittyvätkin siihen, että toivottu muutos ei tapahdu, eivätkä tuntemukset ja tunteet samaa sukupuolta olevia kohtaan katoa tai kokemus omasta sukupuolesta ei muutu. Niissäkin tapauksissa, että todelliset tuntemuksensa on saanut peitettyä, ne hyvin todennäköisesti tulevat jossain elämän vaiheessa jollain tavalla takaisin.

Isossa-Britanniassa hlbti-vähemmistöjen yhdenvertaisuutta edistävä Ozanne Foundation teki tutkimuksen uskonnosta ja seksuaalisuudesta. Tutkimuksessa selvitettiin myös heidän kokemuksia, jotka olivat osallistuneet seksuaalista suuntautuneisuutta muuttamaan pyrkivään toimintaan, käytännössä eheytystoimintaan.

Asiasta on kirjoittanut esimerkiksi The Guardian.

Tutukimuksen löydösten perusteella ns. eheytymispyrkimykset lisäävät merkittävästi riskiä mielenterveysongelmiin, itsensä vahingoittamiseen ja itsemurha-alttiuteen. Ozanne Foundation tekemän selvityksen mukaan kyselyyn vastanneista eheytyshoitoihin osallistuneista yli puolet kertoi mielenterveyden ongelmista.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!