Oikeusministeriö: intersukupuolisten ihmisten itsemääräämisoikeus ja oikeus kehollisen koskemattomuuteen eivät toteudu

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren

Torstaina julkaistiin ensimmäinen selvitys intersukupuolisten ihmisoikeustilanteesta Suomessa. Selvityksen teetti oikeusministeriö ja sen toteutti Tikli Oikarinen. Setan torstaisessa asiaa koskevassa tiedotteessa todetaan, että selvityksen mukaan intersukupuolisten ihmisten itsemääräämisoikeus ja oikeus kehollisen koskemattomuuteen eivät toteudu. Intersukupuolisten oikeuksien toteutumisen esteistä mainitaan esimerkiksi vanhentuneet hoitokäytännöt ja tiedon puute. 

Intersukupuolisuus tarkoittaa laajaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa kromosomit, sukuelimet, hormonitoiminta tai muut sukupuolitetut kehonpiirteet, eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisten vauvojen terveitä kehoja ”normalisoidaan” edelleen leikkauksilla ja hormonihoidolla ilman suostumusta.  

Hoitokäytäntö on tuomittu laajasti. Sen ovat todenneet ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien vastaiseksi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja parlamentaarinen yleiskokous sekä viikko sitten Euroopan parlamentti. Hoitokäytäntö on myös Euroopan Neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan sopimuksen, Suomen potilaslain ja terveyden- ja hoitoalan eettisten ohjeiden vastainen. 

- Yhteenkään lapseen ei saa kohdistaa sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä ilman, että ne perustuvat lapsen ymmärrykseen ja tietoiseen suostumukseen. Toimet loukkaavat rajusti lapsen kehollista koskemattomuutta. Ne tulisi lopettaa Suomessa pikaisella aikataululla, toteaa pääsihteeri Kerttu Tarjamo

Selvityksen mukaan kokemuksiaan pääosin negatiivisiksi kuvaavilla intersukupuolisilla hoito ja toimenpiteet oli aloitettu vauvaikäisenä, lapsuudessa tai nuoruudessa ja heillä kaikilla oli kokemus siitä, ettei heidän mielipidettään hoitojen toteuttamiseen oltu kysytty tai hoidot oli esitetty heille vaihtoehdottomasti välttämättömänä pakkona. Niillä kahdella vastaajalla, jotka kuvasivat kokemuksiaan terveydenhuollosta pääosin positiiviseksi, hoito oli aloitettu vasta nuoruudessa ja heillä molemmilla oli kokemus siitä, että he olivat osallistuneet hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Intersukupuolisen Aikku Meuran mukaan intersukupuolisia yhdistää se, etteivät heidän kehonsa ole jonkun keinotekoisen nais-mies-standardin mukaisia, ja että niitä pitäisi hoitavien tahojen mukaan korjata. 

- Meitä on myös niin sanotusti korjattu lupia kyselemättä. Olennaista on nyt saavuttaa kehoon liittyvä itsemääräämisoikeus. Lisäksi tarvitaan lisää tietoa terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja aina harrastuksista työelämään, painottaa Meura. 

Selvityksessä suositellaan, että lukuun ottamatta tilanteita, joissa lapsen terveys on välittömässä vaarassa, mitään sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä ei tule tehdä ennen kuin lapsi kykenee tekemään asiasta itse päätöksen.  

Selvityksessä suositellaan myös, että intersukupuolisten ihmisten hoito järjestettäisiin moniammatillisissa tiimeissä, joissa on lääketieteen ammattilaisten lisäksi psykologisen ja psykososiaalisen tuen ammattilaisia, joilla on osaamista hoitoon liittyvistä eettisistä ja ihmisoikeudellisista kysymyksistä. Suomeen tulee luoda yhteisyössä ammattilaisten ja intersukupuolisia edustavien kanssa hoitokäytäntö, jossa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon lapsen etu ja lapsen oikeus ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. 

- Tukea tarvitaan myös intersukupuolisten ihmisten omille järjestöille, jotta intersukupuolisten ihmisten oma ääni tulee monipuolisemmin kuuluviin. Intersukupuolisten lasten vanhempien ja intersukupuolisten ihmisten pääsy asianmukaiseen intersukupuolisuutta koskevaan tietoon on myös turvattava, sanoo Setan intersukupuolisuushankkeen koordinaattori Jaana Pirskanen

Seta ajaa Suomeen kolmatta juridista sukupuolimerkintää, joka hyödyttäisi myös niitä intersukupuolisia, jotka eivät määritä itseään naisiksi tai miehiksi. Translaki tulee uudistaa kokonaisuudessaan niin, että juridinen sukupuolimerkintä olisi korjattavissa omalla ilmoituksella, myös alaikäisten kohdalla. 

- Juridisen sukupuolen korjaamisen tulee perustua itsemääräämisoikeuteen kaikkien ihmisten kohdalla. Kolmatta merkintää ei pidä automaattisesti antaa intersukupuoliselle vauvalle hänen syntyessään, Pirskanen korostaa. 

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!