Taiwanin hallitukselta lakiesitys samaa sukupuolta olevien avioliitoista - Kaukoidässä keskustelu voimistuu

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3
Taipei, Taiwan.

Taiwanin hallitus antaa lakiesityksen samaa sukupuolta olevien avioliitoista. Taiwanin hallitus käsittelee lakiesitystä torstaina, ennen kuin se lähetetään parlamentille. 

Taiwanissa perustuslakituomioistuin määräsi toukokuussa 2017 maan parlamentin säätämään tarvittavat lait samaa sukupuolta olevien avioliittojen sallimiseksi. Aikaa lakien muuttamiseksi tuomioistuin antoi kaksi vuotta. Tuomioistuimen päätöksen mukaan vain miehen ja naisen väliset avioliitot salliva avioliittolaki loukkaa perustuslaissa mainittuja vapautta avioitua ja ihmisten yhdenvertaisuutta.

Lakiuudistuksen on määrä astua voimaan 24. toukokuuta. Parlamentin arvioidaan äänestävän lakiesityksestä vasta toukokuussa. Mikäli parlamentti ei hyväksy lakiesitystä, tulee tuomioistuimen päätös joka tapauksessa voimaan.

Edessä oleva lakiuudistus on herättänyt vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Marraskuussa 2018 järjestetyssä neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä äänestäjien enemmistö halusi rajoittaa avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Äänestyksen taustalla olivat erityisesti kristilliset ryhmät.

Taiwanissa monilla alueilla samaa sukupuolta olevat ovat voineet neljää aluetta lukuunottamatta vuodesta 2015 lähtien rekisteröidä parisuhteensa. Parisuhteen rekisteröimisen juridinen merkitys on kuitenkin vähäinen.

Taiwanista on tulossa Kaukoidän ja koko Aasian ensimmäinen samaa sukupuolta olevien avioliitot salliva valtio.

Muu Kaukoitä

Vuonna 2015 Vietnamissa poistettiin samaa sukupuolta olevien avioliittojen rangaistavuus, mutta minkäänlaista avioliittolainsäädäntöä ei ole laadittu, eivätkä samaa sukupuolta olevien avioliitot ole muutenkaan tunnustettu. Samaa sukupuolta olevien parisuhdelainsäädännöstä on käyty keskustelua myös Filippiineillä, Intiassa, Thaimaassa ja Nepalissa. Nepalin vuonna 2015 voimaan tulleessa perustuslaissa on otettu huomioon hlbti-vähemistöihin kuuluvien oikeus yhdenvertaiseen kohteluun.

Samaa sukupuolta olevien on mahdollista rekisteröidä parisuhteensa joissain kaupungeissa Kambodzassa ja Japanissa.

Japanissa vaatimukset yhdenvertaisesta avioliitto-oikeudesta ovat voimistuneet ja mielipidekyselyjen mukaan etenkin nuoremmat ikäryhmät tukevat samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaista avioliitto-oikeutta. BBC kertoi, että ystävänpäivänä 13 samaa sukupuolta olevaa paria eri puolilla Japania haastoi hallituksen oikeuteen perustuslaillisen oikeuden loukkaamisesta. 

3 kommenttia

"Edessä oleva lakiuudistus on herättänyt vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Marraskuussa 2018 järjestetyssä neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä äänestäjien enemmistö halusi rajoittaa avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Äänestyksen taustalla olivat erityisesti kristilliset ryhmät."

Olipas eriskummallinen sanamuoto tuossa viimeisessä lauseessa.
Parempi, selvempi sanamuoto olisi: Yhdenvertaista avioliitto-oikeuta vastustivat Taiwanissakin erityisesti kristilliset ryhmät.
Ilman mainittuja kristillisiä ryhmiä äänestystä ei olisi järjestetty.