Australialaisselvitys: puolet nuorista hlbti-aikuisista kaapissa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
Kaapissa olemisella tarkoitetaan hlbti-aihepiirin yhteydessä sitä, että joku ei ole omasta seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan tai sukupuoli-identiteetistään avoin.

Lähes puolet nuorista hlbti-vähemmistöihin kuuluvista aikuisista on kaapissa, kertoo australialaisselvitys. ABC:n teettämässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että Australiassa 47 prosenttia hlbti-vähemmistöihin kuuluvista vastaajista on kaapissa muilta paitsi itseltään.

Selvitykseen vastasi noin 10 000 milleniaaleihin (18-28-vuotiaisiin) kuuluvaa australialaista.

Miespuolisista vastaajista 89 prosenttia on heteroita, viisi prosenttia biseksuaaleja, viisi prosenttia homoseksuaaleja, prosentti panseksuaaleja ja prosentti jotain muuta. Naispuolisista vastaajista 78 prosenttia on heteroita, 15 prosenttia biseksuaaleja, kaksi prosenttia lesboja, kolme prosenttia panseksuaaleja ja kaksi prosenttia määritteli itsensä olevansa jotain muuta.

On arvioitu, että Australiassa samaa sukupuolta olevien avioliitot sallineen lakimuutoksen säätämisen yhteydessä käyty keskustelu ja siinä esitetyt homoseksuaalisuutta torjuvasti käsitelleet puheenvuorot ovat vaikuttaneet kielteisesti monien seksuaalivähemmistöön kuuluvien haluun tulla kaapista.

Biseksuaalit väliinputoajina

Selvityksen mukaan miespuoliset biseksuaalit pysyvät todennäköisimmin kaapissa. Selvityksen mukaan biseksuaalit pysyvät kaapissa noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin homoksi itsensä määrittelevät. Kun lesboista avoimia seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan on 86 prosenttia, niin biseksuaalisista naisista avoimia on 48 prosenttia. Miesten kohdalla vastaavat prosenttiluvut ovat 83 ja 40.

Syynä biseksuaalien kaapissa pysymiselle on esimerkiksi se, että siinä missä homomiehilla ja lesboilla on nykyisin mahdollisuus löytää tukea, samastumismahdollisuuksia ja roolimalleja vähemmistöjen lisääntyneestä esilläolosta ja mediasta, on biseksuaalisuus paljon näkymättömämpi ilmiö.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Aiemmissakin selvityksissä on myös käynyt ilmi, että biseksuaalit saattavat kohdata torjuntaa niin heteroiden kuin homojen taholta.

Erityisesti vakiintumishaluiset saattavat pitää biseksuaaleja epäluotettavina kumppaneina, koska toisinaan arvellaan, että biseksuaali on altis etsimään suhde-elämäänsä vaihtelua toisesta sukupuolesta. Ennakkoluulo on, että pelkästään toinen sukupuoli ei riitä täyttämään kokonaisvaltaisesti tämän suhde-elämän tarpeita.

Biseksuaalisuus yleisempää naisten kuin miesten kohdalla

Kun miehistä homoksi ja biseksuaaliksi australialaisselvityksessä määrittelee itsensä suunnilleen saman suuruinen osuus (viisi prosenttia), niin naisten kohdalla biseksuaaliksi (15 prosenttia) itsensä määrittelevien osuus lesboihin (2 prosenttia) verrattuna on moninkertainen. Vastaavansuuntainen ero on myös panseksuaalisuuden kohdalla.

Aiemmissakin selvityksissä on käynyt ilmi, että naisissa biseksuaalisuus on selvästi miehiä yleisempää.

USA:ssa ja Ison-Britannian työelämässä vastaavia lukuja

Kaapissa olemisesta ja avoimuudesta on saatu vastaavaa suuruusluokkaa olevia myös Yhdysvalloissa tehdyssä selvityksessä. Human Rights Campaign -järjestön (HRC) tilaamassa tutkimuksessa kävi ilmi, että 46 prosenttia yhdysvaltalaisista hlbti-vähemmistöihin kuuluvista työntekijöistä piilottaa seksuaalisen suuntautuneisuutensa tai sukupuoli-identiteettinsä. Kahdeksan vuotta aiemmin tehdyssä selvityksessa vastaava luku oli neljä prosenttiyksikköä suurempi.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista työntekijöistä yli puolet kertoo toisinaan kuulevansa vähemmistöihin liittyviä vitsejä työyhteisössä, ja viidesosa on kuullut kehotuksia pukeutua sukupuolelle tyypillisemmin. Kolmasosa hlbti-vähemmistöihin kuuluvista kertoi kielteisistä tuntemuksistaan.

Selvityksessä kävi ilmi, että kaapissa pysymisen taustalla on esimerkiksi huoli syrjityksi tulemisesta.

Isossa-Britanniassa alkuvuodesta Stonewall-järjestön teettämän selvityksen mukaan 35 prosenttia hlbti-vähemmistöihin kuuluvista työntekijöistä salaa seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä työyhteisössä. Ei-valkoisten kohdalla luku on 42 prosenttia. Transsukupuolisten henkilöiden kohdalla kaapissa olevien osuus on erityisen korkea. Viidennes vastaajista kertoo joutuneensa suoranaisen väärinkäytösten kohteeksi.

Myös Suomessa on kaapissa pysyvien osuutta selvitetty, ja päästy vastaavanlaisiin prosenttilukuihin.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!