Euroopan parlamentti antaa vahvan tuen hlbti-vähemmistöille

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2
EU-parlamentti Brysselissä

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina 1. maaliskuuta EU:n perusoikeustilanteesta kertovan vuosiraportin. Esillä on myös hlbti-vähemmistöjen asema.

Raportissa muistutetaan, että vuonna 2008 ehdotettua yhdenvertaista kohtelua koskevaa direktiiviä ei ole vielä hyväksytty. Se kehottaa uudelleen neuvostoa hyväksymään tätä ehdotusta koskevan kannan mahdollisimman pian.

Raportissa tuomitaan kaikki hlbti-henkilöihin kohdistuva syrjintä. Samalla kannustetaan jäsenvaltioita luomaan lainsäädäntöä ja hyväksymään politiikkatoimia, joilla torjutaan homofobiaa ja transfobiaa. Komissiota kehotetaan myös levittämään tietoa jäsenvaltioiden parhaista käytännöistä sukupuoliin liittyvien stereotypioiden käsittelemiseksi kouluissa.

Transsukupuolisten henkilöiden asema

Transsukupuolisten patologisoiminen tuomitaan, ja kritisoidaan jäsenvaltioita, joissa transihmisiä pidetään edelleen mielisairaina. Näitä valtioita kehotetaan tarkistamaan kansallisia mielenterveysalan tautiluetteloitaan ja kehittämään vailla leimaa olevia vaihtoehtoisia malleja, joilla varmistetaan, että kaikille transihmisille on saatavana lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa. Esiin nostetaan se, että transsukupuolisilta ihmisiltä vaaditaan lääketieteellisiä toimenpiteitä juridisen sukupuolen tunnustamiseksi. Tällaisten vaatimusten katsotaan loukkaavan ihmisoikeuksia.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Komissiota kehotetaan antamaan jäsenvaltioille ohjeita sukupuolen oikeudellisen tunnustamisen parhaista malleista Euroopassa ja kehottamaan jäsenvaltioita tunnustamaan juridisen sukupuolen, sekä tarjoamaan mahdollisuuden nopeisiin, helposti saavutettaviin ja avoimiin oikeudellisen sukupuolen vahvistamismenettelyihin ilman lääketieteellisiä vaatimuksia, kuten leikkauksia tai sterilisaatiota tai psykiatrin hyväksyntää.

Intersukupuoliset

Komissiota kehotetaan keräämään tietoa intersukupuolisten kaikilla elämänaloilla kokemista ihmisoikeuksien loukkauksista ja antamaan jäsenvaltioille ohjeita parhaista käytännöistä intersukupuolisten perusoikeuksien suojelemiseksi. Valitettavana pidetään sitä, että intersukupuolisten lasten "normaaliksi muuttava" leikkaus on edelleen käytössä EU:n jäsenvaltioissa huolimatta siitä, että se ei ole lääketieteellisesti tarpeellinen ja vaikka lapsille suoritetut lääketieteelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa pitkäkestoisia henkisiä traumoja.

Eheytysterapiat tuomittiin

Samalla hyväksyttiin mietinnössä esitettyjen asioiden lisäksi kaksi hlbti-aihepiiriin liittyvää tarkistusta. Toisessa komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan takaamaan samaa sukupuolta olevien parien ja heidän perheidensä vapaan liikkuvuuden EU:n alueella. Toisessa taas tuomitaan ensimmäistä kertaa menetelmät, joilla pyritään muuttamaan yksilön seksuaalista suuntautuneisuutta tai sukupuolen kokemusta.

- YK:n kidutuksen vastainen komitea, naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista käsittelevä komitea ja ihmisoikeuskomitea ovat jo tuominneet terapiat useissa maissa, totesi Euroopan parlamentin jäsen ja LGBTI Intergroupin varapuheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

Tällä hetkellä EU:ssa Maltassa ja eräillä Espanjan alueilla on nimenomaisesti kielletty hlbti-eheytysterapiat. EU:n ulkopuolella eheysterapiat on kielletty yhdeksässä USA:n osavaltiossa, Sveitsissä, Taiwanissa, kahdessa Kanadan prvinssissa ja Australiassa Victorian osavaltiossa.

- Euroopan parlamentti ottaa ensimmäistä kertaa kantaa eheytystoimintaa vastaan. Tämä raportti on esimerkki siitä, miten EU voi olla eturivissä perusoikeuksien puolustamisessa, jatkaa Pietikäinen.

Myös keinot vihapuheen ja syrjinnän järjestelmälliseen torjumiseen ovat esillä raportissa.

Intergroup on LGBT Rights: European Parliament takes a stance against LGBTI conversion therapies for the first time
Päätöslauselmaesitys

2 kommenttia

  • 1 / 2
  • Jacob
  • 2.3.2018, 16.22
Mikä olisi hyvä tie Suomessa saada näille puoskarointihoidoille stoppi ja ne kieltävä laki? Itse olen muutamalle kansanedustajalle asiasta puhunut/kirjoittanut. Ainakaaan toistaiseksi en ole havainnut mitään tapahtuneen.
Eduskunnassa Päivi Räsänen (muut lääkäriedustajat???) on ilmeisesti ajamassa puoskarointiin liittyvää juttua mutta HÄN tuskin sisällyttää "eheytysterapiaa" siihen.
Sanoisin, että paras tie on lisätä tietoisuutta eheytyspuoskaroinnin haitallisista vaikutuksista - ja kansanedustajat. Mikäli Räsäsenkin ajama uskomushoitojen suitsiminen ( http://ranneliike.net/teema/paivi-rasanen-vaatii-uskomushoitojen-suitsimista-mutta-ei-ota-kantaa-ns-eheytyshoitoihin?aid=13464 ) lähtee edistymään, niin on syytä pitää huolta siitä, että eheytystoiminta tunnistetaan juuri tällaiseksi uskomushoidoksi.

Kansalaisaloite tukin tulee kyseeseen; Suomessa kyse on hyvin marginaalisesta ilmiöstä, eikä riittävää kannatusta todennäköisesti ole mahdollista löytää. Toki kansalaisaloitteen vireillepano voi olla yksi mahdollisuus lisätä eheytyspuoskaroinnin vahingollisuuden tunnettuutta.

Kansainvälisesti ja Suomessakin koko eheytystoiminta on aika tavalla karilla. Suomessa eheytystoimintaa harjoittanut Aslan ry on aikaa sitten kuopattu. Eheytystoimintaa on kuitenkin yhä niissä ympyröissä, joissa vaikuttamassa ovat esimerkiksi Suomen Elävät Vedet ry ja Aito avioliitto ry.

Vahingollisin tilanne on sellainen, jossa ympärillä olevat aikuiset eivät anna lapselle/nuorelle tilaa elää omana (hlbti-vähemmistöön kuuluvana) itsenään, vaan painostavat tätä "luopumaan" pahana pidetystä ominaisuudestaan.