Iltalehden presidentinvaalikone: suhtautuminen kirkollisiin vihkimisiin ja sukupuolineutraalisuuteen vaihtelee

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 22

Iltalehden joulukuun lopussa avatusta presidentinvaalikoneesta käyvät ilmi presidenttiehdokkaiden kannat siihen, miten kirkon pitäisi toimia samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisen suhteen sekä siihen, pitäsikö koulussa ohjeistaa puhuttelemaan lapsia sukupuolineutraalisti, eikä tyttöinä ja poikina.

Pekka Haavisto (vihr) ja Merja Kyllönen (vas) ovat täysin samaa mieltä väitteestä, että evankelis-luterilaisen kirkon pitäisi alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Nils Torvalds (rkp) ja Tuula Haatainen (sdp) olivat väittämästä jokseenkin samaa mieltä.

Sekä Kyllönen että Haavisto katsoivat myös sukupuolineutraalin puhuttelun olevan toivottavaa. Myös Haatainen kallistui enemmän sukupuolineutraalin puhuttelun kannalle. Torvalds ei ottanut asiaan kantaa, vaan jättäisi sen aikuisten harkittavaksi.

Laura Huhtasaari (ps) ja Paavo Väyrynen taas katsovat, ettei kirkon pitäisi alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Huhtasaari ei perustele näkemystään, mutta Väyrynen katsoo, että kirkon on voitava päättää kannastaan ja toiminnastaan itsenäisesti.

Niin Huhtasaari kuin Väyrynenkin suhtautuivat sukupuolineutraaliin puhutteluun kouluissa kielteisesti.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Matti Vanhanen (kesk) ja Sauli Niinistö eivät ottaneet kantaa kumpaankaan suuntaan. Molemmat esittivät perusteluissaan, että kirkon pitäisi päättää asiasta itse.

Vanhanen suhtautuu Niinistöä suopeammin siihen, että kouluissa edistetään sukupuolineutraalia puhuttelua.

Suomen presidentinvaali järjestetään 28. tammikuuta 2018. Ehdokkaiden vahvistetut äänestysnumerot: Merja Kyllönen (2), Pekka Haavisto (3), Matti Vanhanen (4), Laura Huhtasaari (5), Tuula Haatainen (6), Paavo Väyrynen (7), Sauli Niinistö (8), Nils Torvalds (9).

Iltalehti: Presidentinvaalikone
Presidenttiehdokkaat yhtä lukuunottamatta luopuisivat transsukupuolisten pakkosteriloinnista
Helsingin Sanomien presidentinvaalikone: Huhtasaari vastustaa hlbti-yhdenvertaisuutta
Iltalehti: Ehdokkailla kovat näkemyserot - Väyrynen ja Huhtasaari: kirkon ei tulisi vihkiä homopareja

22 kommenttia

Ongelma kirkon 'omassa päätöksessä' on se, että se osiltaan legitimisoi (siis nimenomaan lain suomana) syrjinnän ja sitä kautta levittää syrjinnän ja eriarvoisuuden sanomaa ja oikeutusta.

Ainoa sivistysvaltion ratkaisu on poistaa uskontokunnilta laillinen vihkimisoikeus ja jättää rituaalit heidän omikseen. Sekään ei tietenkään riitä, koska yhteiskuntaan jäisi edelleen parallelit järjestelmät: laki ja ns. Customary Law, mitkä ovat osaltaan estämässä esim. kehitysmaiden nousua. Ajatelkaapa, jos (ev.lut. ja otrodoksisen) kirkon ei tarvitsisi seurata sukupuolilakeja mm. rekrytoinneissa. Lisäksi jää kysymys siitä, miksei esim. muslimit saa samaa oikeutta, eli sekamelska ja perustuslain henki on rikottu.
Siis, Suomen ikiaikainen ja Itä-Eurooppalainen ongelma: erottakaa kirkkko ja valtio.
Minusta kirko(i)lla ja muillakin uskonnollisilla yhteisöillä voi aivan hyvin olla vihkimisoikeus. Ja niin Suomessa onkin ( https://uskonnonvapaus.fi/artikkelit/vihkimisoikeudet.html ). Se kuorma on muun lisäksi pois maallista valtaa edustavilta viranomaisilta. Hoitavat asian uskonnollisin menoin, kun asia hoidetaan maallisin menoin maistraatissa. Samaan rekisteriin tiedot kuitenkin menevät. Itse instituutio on sama, riippumatta (laillisen) vihkitoimituksen luonteesta. Avioliittoinstituutioita on yksi (1).

Kirkon (sekä ev-lut että ortodoksinen) ja muidenkin uskonnollisten yhteisöjen oikeutena on perustaa toimituksensa omiin säännöksiinsä. Tämä oikeus ei kuitenkaan tee lisärajoitusta kenellekään siihen yhteen ja ainoaan avioliittoinstituutioon.

Rekrytointi on yksi asia, vihkitoimitus toinen. Jälkimmäinen on uskonnollinen toimitus, ensimmäinen ei. Kuitenkin rekrytoinnissa uskonnolliseen tehtävään on sitten kirko(i)lla ja muilla uskonnollisilla yhteisöillä omat vapautensa.

Avioliittoon vihkimisen kohdalla ev-lut kirkolla on kuitenkin sisäinen ongelma: sillä ei ole selkeää lakiin perustuvaa päätöstä samaa sukupuolta olevien vihkimisen kieltämisestä, mutta ei myöskään laadittuna vihkikaavaa toimitukselle.

Eivätköhän nämä asiat ole ihan hyvin perustuslain hengen mukaisessa järjestyksessä.