Oikeusministeriön kysely vihapuheen ja häirinnän ilmenemisestä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Owal Group toteuttaa oikeusministeriön kanssa kyselyn, jossa selvitetään eri vähemmistöryhmiin kohdistuvan vihapuheen ja häirinnän ilmenemistä ja vaikutuksia turvallisuuden tunteeseen. Kysely on osa Kotouttamisen kumppanuusohjelman lupausprosessia.

Selvityksen kohderyhmiä ovat vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset tai maahanmuuttajataustaiset, romanit, suomenruotsalaiset, saamelaiset, vammaiset, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat sekä uskonnolliseen vähemmistöryhmään kuuluvat.

Seurantakyselyllä halutaan saada lisätietoa siitä, millaista vihapuhetta tai häirintää kohderyhmään kuuluvat ovat mahdollisesti kokeneet tai havainneet ja minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut heille ja läheisilleen.

Seurantakyselyn tuloksia hyödynnetään tilannekatsauksen päivittämisessä ja tuotettaessa lisätietoa siitä, minkälaisia toimenpiteitä tulisi edelleen kohdentaa vihapuheen ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. Kyselyyn on mahdollista vastata aina vuoden loppuun saakka.

Vastaava kysely toteutettiin syksyllä 2015, ja sen raportti julkaistiin seuraavana vuonna.

- Aineiston perusteella kuvataan ilmiötä ja kokemuksia, mutta ei tehdä yleistettäviä kohderyhmäkohtaisia johtopäätöksiä vihapuheen ja häirinnän yleisyydestä. Kohderyhmien kokeman häirinnän tai vihapuheen tapahtumapaikkoina korostuivat kadut, parkkipaikat, puistot ja muut julkiset paikat. Seuraavaksi yleisimmin sitä kohdattiin internetissä, julkisilla keskustelupalstoilla ja erityisesti Facebookissa. Kolmanneksi yleisimpiä tapahtumapaikkoja olivat kahvilat, ravintolat ja baarit ja neljänneksi yleisimpänä oli julkiset kulkuneuvot. Koko aineistoa tarkasteltaessa vihapuhe ja häirintä ovat vaikuttaneet vahvimmin yleiseen turvallisuuden tunteeseen (61 %) ja psyykkiseen terveyteen (52 %). Lähes kolmanneksella ne ovat vaikuttaneet myös viranomaisluottamukseen. Häirinnän ja vihapuheen ennaltaehkäisemiseksi ja puuttumiseksi on selvityksessä tunnistettusuosituksia päättäjille, julkiselle sektorille ja medialle, kerrotaan edellisen tutkimuksen raportissa.

Kyselyvastauksia ja haastatteluja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille. Vastauksia hyödynnetään vain selvityksen raportin laadinnassa.

Kysely suomeksi
Kysely ruotsiksi
Kysely englanniksi
Oikeusministeriö selvitti vähemmistöjen kokemaa vihapuhetta

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Putzfrau
  • 11.12.2017, 17.44
Eduskunnassa pesivä vihapuhe ja vähemmistöjen häirintä vaativat puhdistustoimia.