Ulvilassa kaupunginvaltuusto käsittelee sukupuolen moninaisuutta kouluopetuksessa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 5
Opetushallituksen opas tasa-arvosta on hermostuttanut Ulvilassa.

Satakunnassa sijaitsevassa Ulvilan kunnassa käsitellään kaupunginvaltuutettu Mario Heinilän (kd) ja kahden muun valtuutetun 3.4.2017 jättämää valtuustoaloitetta sukupuolen moninaisuutta koskevien käsitysten suitsimisesta kouluopetuksessa.

Taustalla on opetushallituksen julkaisema Tasa-arvotyö on taitolaji -opas, jota jo eläkkeellä oleva rehtori Heinilä pitää Setan propagandana. Oppaassa käsitellään esimerkiksi sukupuolittunutta eriytymistä esimerkiksi oppiainevalinnoissa sekä tyttöjen ja poikien eri ryhmiin jakamista. Oppaassa kannustetaan ohjaamaan oppilaita enemmän yksilöllisiin valintoihin. Siinä myös mainitaan, että sukupuolisuuteen liittyvät erot eivät ole ainoastaan biologiaa, vaan myös kulttuurisesti ja sosiaalisesti muotoutuneita. Oppaassa hyväksytään ajatus useammasta kuin kahdesta sukupuolesta.

Aloitteessa kritisoidaan oppaassa esiin nostettua yksilön oikeutta määritellä itse oma sukupuolensa. Aloitteessa kysytään, miten Ulvilan koululaitos takaa, ettei kaupungin kouluissa opeteta useammasta kuin kahdesta sukupuolesta, jota aloitteen tekijät pitävät vääristelevänä. Aloitteessa kysytään myös, voiko Ulvilan kouluissa puhua tytöistä ja pojista. Aloitteen tekijät haluavat takeita mahdollisuudesta vapauttaa lapset opetuksesta, joka ei ole heidän vanhempiensa arvomaailman mukaista. Aloitteesa viitataan myös uskonnonvapauteen.

Heinilä pitää Satakunnan Kansassa julkaistussa kommentissaan opetushallitusta tyhmänä, koska siellä ei hänen mukaansa tajuta, että asiassa on kyse kromosomeista. Lehden kysyttyä Heinilältä siitä, eikö yksilöllä ole oikeutta määritellä omaa kokemustaan sukupuolesta, hän katsoo, ettei.

- Ei missään nimessä. Kun se voi vaihtua päivittäin. Tänään tyttö ja huomenna poika. Eihän tässä ole mitään järkeä. Ei tämä ole mikään tunnejuttu, vaan kromosomijuttu, toteaa Heinilä Satakunnan Kansalle.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Heinilän mukaan kyse on huuhaasta ja humputuksesta, ja hän vaatii perheelle oikeutta päättää siitä, “mitä heidän lapsille opetetaan tällaisissa moraalisissa asioissa”. Heinilä vetoaa asiassa sekä kristillisen näkökulman Jumalan luomista miehestä ja naisesta että olettamaansa suomalaisten enemmistön mielipiteeseen. Hän myös totesi lehdelle tulevan “yhteiskunnalle kalliiksi kun ruvetaan tekemään sukupuolileikkauksia nuorille. Entäs sitten kun he katuvatkin? Sitten pitää taas tehdä muutosleikkaus.

Heinilän mukaan nuoret ovat uudesta ohjeistuksesta hämillään ja ihmeissään. Hänen mielestään poikien identiteettiä pitäisi nimenomaan vahvistaa. Opas ei kuitenkaan ole koululaisille tarkoitettua oppimateriaalia, vaan opettajille näiden työn tueksi tarkoitettu tietopaketti.

Ulvilan sivistyslautakunta on antanut asiaan vastauksensa käsiteltäväksi tiistaina 31.10.2017 pidettävässä sivistyslautakunnan kokouksessa, jonka on valmistellut Ulvilan sivistysjohtaja Päivi Helin. Vastauksessa todetaan vuoden 2014 lopussa tehdyn tasa-arvoilain täydennyksen velvoittavan laatimaan koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman. Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaan todetaan kannustavan lisäämään ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta sekä antavan tietoa sukupuoleen perustuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja häirinnän ehkäisykeinoista.

Myöhemmin mahdollisista toimenpiteistä päättää kaupunginvaltuusto.

Satakunnan Kansa: Ulvilan sivistyslautakunta pohtii tiistaina ovatko pojat poikia – Valtuutettu: ´Jumala yritetään ohittaa, toivottavasti pääsen paremmille maille´
Ulvila: Sivistyslautakunta, Esityslista 31.10.2017/Asianro 26
Ulvilalaisvaltuutettu, sukupuoli ja kromosomit

5 kommenttia

Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin, eikä siihen ole vastaan panemista. Kansalaisaloite lain palauttamiseksi entiselleen epäonnistui. Avioliittolain vastustajien kiukuttelu vain jatkuu hieman teemoja muunnellen.
  • 2 / 5
  • Didact
  • 30.10.2017, 9.46
Mielestäni ei kannata edes lähteä käyttämään usean sukupuolen gender-retoriikkaa Suomessa. Siihen on vastustajien helppo tarttua. Pitäisi painottaa että kyseessä on juurikin sukupuolen vaihtelu näiden kahden biologisen sukupuolen välissä.

Mielestäni tämä puhe poikien identiteeetin vahvistamisesta on kyllä todella naurettavaa. Ihan kuin yhteisö ei jo valmiiksi tukisi tarpeeksi näitä stereotypioita. Mitä ihmettä näiden vahvistamisella koulussa sitten haluttaisiin saavuttavan.