ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
vino aivopuolisko keskustelufoorumi tuki- ja neuvontapalvelu homoFAQ seksuaalisuus ja sukupuoli perheet kaappi linkit kaikki artikkelit

Ev-lut kirkon piispat hermona: samaa sukupuolta olevien vihkimisestä luvataan seurauksia

Sami Mollgren • 28.02.2017 08:40 • 13 kommenttia. NÄKÖKULMAT • KOTIMAA

Ainakin Helsingissä pappien odotetaan vihkivän avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja, kun sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan keskiviikkona 1.3.2017.
Avioliittolain uudistus astuu voimaan keskiviikkona. Sen jälkeen Suomessa sallitaan myös samaa sukupuolta olevien avioliitot. Avioliittolain uudistus ei kuitenkaan edellytä vihkimisoikeuden omaavilta uskonnollisilta yhteisöiltä vihkimiskäytäntöjensä muuttamista.

Avioliittolain uudistumisen alla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat painottaneet, että samaa sukupuolta olevien kirkollinen avioliittoon vihkiminen on kirkon ohjeiden vastaista toimintaa. Varmaa kuitenkin on, että joukko pappeja kuitenkin vihkii - ja papin suorittama vihkiminen on juridisesti pätevä.

Selvä on, että piispat pelkäävät joukkoeroamisia kirkosta - siis kirkon toiminnan rahoittajien pakoa.

Mikäli piispain kaarti ei olisi nyt äänekkäästi asettunut vastustamaan samaa sukupuolta olevien vihkimistä, olisi keskiviikkona kirkon ovista ja ikkunoista vääntäytynyt ulos konservatiivisempaa jäsenistöä.

Nyt joukkoeroamisilta saatetaan välttyä - toistaiseksi.

Sillä seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat pitkämielisiä. Mutta pitkämielisyys ei loputtomiin kanna, jos ristiriitaa edelleen yritetään hyssytellä olemattomiin. Jos keskustelu tyrehtyy ja asia jää vellomaan pitkäksi aikaa, katoaa kirkollista vihkimistä toivovilta syy pysytellä kirkon jäsenenä, ja siinä sivussa lähtee näiden läheisiäkin.

Epäselväksi tilanteen tekee se, ettei ole olemassa suoranaisesti laista johdettavaa säännöstä samaa sukupuolta olevien vihkimisen sen paremmin kieltämisestä kuin sallimisestakaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Vihkikaava on olemassa vain eri sukupuolta oleville pareille ja piispojen kannan mukaan vihkiä voi vain eri sukupuolta olevia pareja. Mutta mitään, mihin suoranaisesti juridisesti vedota, ei ole. Ehkä asiaa päästään vielä koettelemaan oikeudessakin? Ja leivättömän pöydän ääressä tulkitaan Raamatun kohtia ja väännetään teologiaa.

Kirkolliskokouksessa ei ole enemmistöä sen paremmin erityisesti kieltää kuin salliakaan samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Siellä ollaan pattitilanteessa. Avioliittolain uudistuksen voimaantuloon varautumisessa olisi jo ollut aikaa yli kaksi vuotta tehdä peliliikkeitä johonkin suuntaan.

Jonkinlainen kompromissi olisi kaikkien edun mukaista: seurakuntaan kuuluville pareille oikeus kirkolliseen vihkimiseen ja yksittäiselle papille oikeus vihkiminen, vaan ei velvollisuutta. Asia on puhuttava pahki kirkon sisällä - ja kirkon tulevaisuuden omaksi eduksi jahkailematta.

Nykytilanteessa samaa sukupuolta olevia pareja vihkivät papit oletettavasti saavat ainakin jonkinlaista kyytiä. Onko se sitten nuhtelua vai jotain tiukempaa, jää nähtäväksi. Konkreettisia sanktioita saatetaan käsitellä oikeudessakin asti. Kirkolla on pitkä perinne vääräoppisten rankaisemisessa. Monissa vanhoissa kirkoissa on historiallisena muistona säästetty jalkapuu. Saavatko ne pian uusiokäyttöä?


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Kirkko ei uskalla sormeaan liikauttaakaan, jos joku pappi vihkii homopareja, niin kuin aivan varmasti vihkiikin. Eroaalto siitä syntyvästä mediaspektaakkelista jättää kaikkien räsäs-kohujenkin yhteenlasketun eroaallon allensa mennen tullen. Siihen kirkolla ei ole varaa ja kirkko kyllä tietää sen erittäin hyvin.
  ._. (ei rekisteröitynyt) • 28.02.2017 09:32
Olen kuullut luotettavilta tahoilta, että homopareja vihkiviä pappeja saatetaan muistaa jalkapuulla tai pannalla. Joidenkin mielestä myös roviolla polttaminen istuisi lähestyvän pääsiäisen rientoihin mainiosti.
  1965 (ei rekisteröitynyt) • 28.02.2017 11:03
Ev-lut kirkon sivustolla todetaan, että
-papin tekemä samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen on kuitenkin pätevä, mikäli vihittäessä on noudatettu avioliittolaissa säädettyjä vihkimisen ehtoja ja muotoa.
-jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin, vihittäville seuraamuksia ei synny. Mahdolliset seuraamukset papin osalta käsittelee tuomiokapituli.
Saa sitten nähdä, mitä tapahtuu.
evl.fi

Kotkassa kirkkoneuvosto päätti näin ( yle.fi ), kirkkoherra ja työntekijät toisella kannalla. Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä oli eropiikki:
www.eroakirkosta.fi

Koko maan tilanne kertoo, että kirkosta on erottu tänään tavanomaista enemmän:
www.eroakirkosta.fi
  Havainnoija • 28.02.2017 16:17
Hienoa, että olet smo alkanut nähdä ristiriidan kirkon ja valtion toiminnassa avioliiton osalta sekä mahdollisuuden tarvittaessa selvittää ristiriitaa oikeusteitse. Aiemmin näytit olevan toista mieltä.

(Ja vielä: Suomen lakikokoelmaan on kirjattu ev.lut. jäsenen oikeus päästä osallisiksi kirjon pyhistä toimituksista, joista yhdeksi on laissa lueteltu avioliittoon vihkiminen. Tämä lienee se ponsi, jolla oikeuteen tarvittaessa mennään.)
  Yesman • 28.02.2017 20:40
Olen nähnyt kirkon sisäisen ristiriidan kyllä aiemminkin. Olen ollut aiemminkin ja olen nytkin sitä mieltä, että kirkon on itse ratkaistava asia. Kirkon oman edun vuoksi mahdollisimman nopeasti, toki.

Ongelma on kirkon sisäinen, opillisuuteen liittyvä. Jos asiaa oikeudessa koetellaan, niin todennäköisesti oikeus päätyy samaan lopputulokseen.

Lopputulema lienee jotain sellaista, että kurittomia pappeja ei voi kuin moitiskella, mutta kirkolla pysyy oikeus päättää asiasta omaa tahtia - koska mikään tai kukaan ei voi määrätä kirkolliskokousta tekemään asian suhteen päätöstä sen normaalien käytäntöjen ohi - siis muuta kuin riittävällä määräenemmistöllä.
  smo • 28.02.2017 21:19
Aiheeseen liittyvä Facebook-sivu: www.facebook.com
  käpälikkö (ei rekisteröitynyt) • 01.03.2017 01:52
Kirkot ja kristillisetyhteisöt ovat aina olleet Raamatun linjalla, joka koskee miehen ja naisen avioliittoa. Tämä villitys, joka koskee samaa sukupuolta koskevia pariskuntia, on peräti lyhyt historia - vain muutama vuosikymmen.

Sana illmoittaa, että viimeisinä päivinä on oleva vaikeita aikoja. Ihmiset eivät halua nyt seurata Jumalan sanaa, vaan rypeä paheissa. Kaikki toteutuu nyt tämän ajan loppuvaiheessa. Sana sanookin, että Jumala lähettää ihmisille voimakkaan eksytyksen niille, jotka eivät ota vastaan rakkautta totuuteen.

David Vilkerson ilmoitti NÄKY-kirjassaan 1973, että mm. homopapit ja vastaavat astuvat esille. Olemme tulleet aikaan, jolloin kansat kokevat Ilmestyskirjan mukaiset vaiheet ennenkuin Jeesus palaa tänne laittamaan asiat kuntoon. Siis - loppu on hyvä. Paha saa palkkansa.
  veepee (ei rekisteröitynyt) • 01.03.2017 09:52
"Ongelma on kirkon sisäinen, opillisuuteen liittyvä. Jos asiaa oikeudessa koetellaan, niin todennäköisesti oikeus päätyy samaan lopputulokseen. "

Ongelma on Suomen. Ongelma liittyy kyseisen valtion tällä hetkellä ristiriitaiseen lakikokoelmaan. Asia täytyy oikaista. Joko niin, että ev.lut. kirkko, tarvittaessa oikeustoimen määräyksellä, määrätään kirkkojärjestyksen 4§ mukaisesti vihkimään esteettömät pariskunnat valtiomme säädösten mukaisesti. Tai sitten niin, että kirkkojärjestys ja kirkkolaki poistetaan Suomen lakikokoelmasta (ja näin ev.lut. erityisasema poistuu).
  Yesman • 01.03.2017 16:46
Todennäköisesti oikeus ei määräisi, vaan toteaisi asian kirkon opillisten kysymysten piiriin kuuluvaksi. Eikä taida olla voimaa poistamaan kirkkojärjestyksen/kirkkolain yhteyttä muuhun lainsäädäntöön
  smo • 01.03.2017 17:10
"Todennäköisesti oikeus ei määräisi, vaan toteaisi asian kirkon opillisten kysymysten piiriin kuuluvaksi."

Itse otaksun asian menevän eri lailla. Näyttäisi, että mikäli tuomiokapituli lähtee rankaisemaan pappia, voidaan asiasta tehdä kirkollisvalitus hallinto-oikeudessa käsiteltäväksi. Tällöin käytännössä muodostuisi juridinen ennakkotapaus vihkimisestä vis a vis seurakuntalaisen oikeudet. Ainakin tuo asia olisi syytä tutkituttaa. Käytännössä se on tapa pistää ev.lut. kirkko noudattamaan Suomen lainsäädäntöä.

Enkä tietenkään tarkoittanut, että oikeustoimi koskisi Suomen lakiin (!), se ei ole sen tehtävä, vaan joko eduskunnasta tai sitten kirkolliskokouksesta lähtisi aloite kirkkolain ja -järjestyksen kumoamikseksi.
  Yesman • 01.03.2017 17:34
Hesarissa julkaistun Vesa Hirvosen kirjoituksen luettuani tulen siihen johtopäätökseen, että piispat ovat tässä asiassa puun ja kuoren välissä - taas kerran. Kirkolliskokouksen päätöksiä heidän pitää noudattaa. Siispä lausutaan julki kirkolliskokouksen linjan mukainen piispain yhteinen mielipide pakon edessä. Saadaan ärhäkkäimmät kirkon änkyrät hetkeksi hiljaisemmiksi.

Piispat näkevät tappion olevan jo varsin ilmeinen. Yhteiskunnallinen kehitys on mennyt kauaksi edelle kirkon nykyistä linjaa. Olisi aika uhkarohkeaa lähteä tielle, jossa päädytään asian käsittelemiseen maallisessa oikeudessa. Hirvosen kirjoituksen pohjalta minusta näyttää siltä, että tappio olisi jo etukäteen selvä.

Jonkinlainen läpsäys homopareja vihkineiden pappien sormille on odotettavissa ihan vain änkyröiden mieliksi. Rajumpia toimia en juuri nyt osaa odottaa.

Vesa Hirvosen kirjoitus:
www.hs.fi
  JuhaniV • 02.03.2017 12:30
Kuinka ollakkaan, ensimmäinen kantelu on tehty, kertoo Kirkko ja kaupunki -lehti.

Helsingissä ensimmäinen kantelu samaa sukupuolta olevia vihkineestä papista

Tuomiokapitulia pyydettiin tutkimaan, onko pappi Kai Sadinmaa toiminut vastoin kirkon ohjetta. Sadinmaa vihki samaa sukupuolta olevia pariskuntia avioliittoon 1.3.

www.kirkkojakaupunki.fi
  JuhaniV • 02.03.2017 18:16
Nimimerkki "veepee" kertoi David Wilkersonista, jonka NÄKY-kirjassa Setan perustamisvuodelta 1974 varoitetaan hyökkäävistä homoseksuaalilaumoista. Minut oli juuri valittu Setan varapuheenjohtajaksi ja silloinen kumppanini Vesa Tapio Valo Seta-lehden toimitukseen.

Kirjoitin historian ensimmäiseen Seta-tiedotteeseen kritiikkiä silloisen kirkon levittämistä ennakkoluuloista joiden mukaan homous on sairaus, joka voi levitä nopeasti ja vaarantaa yhteiskunnan. Artikkelini nimi oli "Ennakkoluulot, yhteiskunnan kehityshäiriö", jossa vaadin poistettavaksi homouden leimaamisen sairaudeksi. Tämä tapahtuikin Suomen Lääkintöhallituksen erillispäätöksellä 1981.

Toimitin alkuvuosina Seta-tiedotteessa Kaatopaikka-nimistä palstaa, johon olin kerännyt kaikkein hulluimpia herjoja eheytyspsykoanalyyttisiltä tai kristinuskon nimissä kirjoittavilta kiihkoilijoilta.

Seta-tiedotteen 2/1975 Kaatopaikka-palstalla tarkastelin mm. Ristin Voitto-lehden (viidennen herätysliikkeen lehti) ja David Wilkersonin levittämiä kauhukuvia:

"Sodoman synti toistuu jälleen meidän sukupolvemme aikana. Kaikista synneistä joihin Sodoma oli syyllistynyt, hirvittävimpiä olivat raivoavien homoseksuaalisten roskajoukkojen hyökkäykset viattomien ihmisten kimppuun. Massamurhista on tullut yleisiä meidän sukupolvemme aikana. Näimme televisiossa olympialaisissa tapahtuneen joukkosurman. Riehakkaista joukkomurhista on tullut niin toistuvia, että niitä pidetään melkein itsestään selvinä".
  Olli Stålström (ei rekisteröitynyt) • 03.03.2017 15:03
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy