Terveydenhuollon ammattilaisten piirissä tarjotaan yhä "eheytymishoitoa"

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 29

Osa terveydenhuollon ammattilaisista manipuloi potilaiden seksuaalista suuntautumista, kirjoittaa Pirkanmaan Setan ja Sinuiksi-neuvontapalvelun toiminnanjohtaja Mikko Väisänen Tamperelainen-lehdessä 27. heinäkuuta julkaistussa kolumnissaan.

Väisänen esittää kirjoituksessa huolensa ns. "eheytystoiminnanan" vuoksi mielenterveysongelmia saaneista ihmisistä ja joidenkin terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisesta tällaiseen eheytystoimintaan. Väisänen kirjoittaa, että Sinuiksi-neuvontapalvelussa joudutaan kohtaamaan rikkimenneitä ihmisiä, jotka ovat täpärästi välttyneet lähtemästä oman käden kautta.

- Ikävä kyllä, kaksinaismoralistinen rooliristiriita on yhä luvallista terveydenhuollon ammattilaisille. On selvää, että psykologi syyllistyy hoitovirheeseen, jos hän yrittää manipuloida potilaansa seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä. Tällöin hän toimiisi ammattietiikkaansa vastaan. Sen sijaan samainen ammattilainen voi yksityishenkilönä työaikansa ulkopuolella "eheyttää" potilaita ilman seuraamuksia, kirjoittaa Väisänen.

Väisänen mainitsee kirjoituksessaan myös terveydenhuollon ammattilaiset, jotka poliitikon roolin ottaessaan saavat seurauksetta puhua julkisuudessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien vastaisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, kunhan huolehtivat siitä, että ei esiinny ammattinimikkeellä vaan poliitikkona.

Pirkanmaan Setan Väisänen kertoo kokoavan sellaisten terapeuttien listaa, joihin voi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskettavan aihepiirin suhteen luottaa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Ranneliike.net nosti aihepiirin esiin jo keväällä 2011

Useat nk. sielunhoitoterapeutit koettavat rukoilulla ja sopivalla rahasummalla terapoida homoja heteroiksi, kerrottiin ranneliike.netissä huhtikuussa 2011 julkaistussa uutisessa. Monien tällaista palvelua tarjoavista todettiin olevan Sairaanhoitajaliiton jäseniä ja virallisesti sairaanhoitajia.

Asiaa selvitettiin tuolloin lähettämällä sähköpostiviesti joukolle sairaanhoitajia, jotka ilmoittavat tekevänsä nk. sielunhoitoterapiaa. Ainoastaan yksi terapiatyötä tekevistä vastanneista kyseenalaisti seksuaalisen identiteetin muutoksen mahdollisuuden. Osa vastanneista piti mahdollisena jopa Kelan korvaamaa terapiaa. Joissakin sielunhoitoterapeuttien vastauksissa viitattiin Aslan ry:n koulutuksiin.

Esiin nostettiin myös Sairaanhoitajaliiton kaksijakoinen rooli uskomushoidot torjuneen terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehyn jäsenjärjestönä. Liiton linjaksi ilmoitettiin hyväksytyt ja todennetut hoitomuodot, mutta samalla liitto kuitenkin salli ja jopa antoi uskomushoitojen olla esillä liiton verkkosivuilla jäsentensä henkilöluetteloissa. Sittemmin liitto ilmoitti, ettei se tue uskomushoitoja. Liiton vastaukset julkilausumassa katsottiin kuitenkin väisteleviksi, eikä suoraa vastausta tullut siihen, saavatko sairaanhoitajat koettaa parantaa uskomushoidannoillaan homoja heteroiksi. Liitto myös paheksui ranneliike.netin uutista ja esitti pahoittelunsa mielipahasta, joka on aiheutunut heidän jäsenilleen.

Asiaa vietiin eteenpäin Valviraan asti, mutta Valvira ei lopulta ottanut aihepiiriin selvää kantaa. Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva keskusvirasto, joka ohjaa, valvoo ja hoitaa lupahallintoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa, alkoholihallinnossa ja ympäristöterveydenhuollossa.

Puoskarilaki edelleen säätämättä

Ranneliike.netissä julkaistujen kirjoitusten myötä ns. eheytystominnasta ja puoskaroinnista syntyi pitkään jatkunut keskustelu, jossa esiin tuli se, ettei Suomessa ollut uskomushoitoihin eli ns. puoskarointiin liittyvää lainsäädäntöä. Väisänen ottaa tuoreessa kirjoituksessaan esiin sen, että nk. puoskarointia koskevaa lainsäädäntöä ei ole sittemminkään saatu luotua Suomeen.

Euroopassa Malta on kieltänyt seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen pyrkivät hoidot, eli ns. eheytyshoidot.

Maailman terveysjärjestön Yhdysvaltojen osasto totesi keväällä 2012, että seksuaalista suuntautumista muuttavat terapiat ovat vailla lääketieteellistä perustaa ja uhkaavat terveyttä. Eheytysideologian taustalla on ajatus homoseksuaalisuuden vaillinaisuudesta ja homoseksuaalin sielullisesta rikkinäisyydestä sekä siitä, että homoseksuaalin olisi mahdollista muuttua heteroseksuaaliksi sopivilla menetelmillä, esimerkiksi rukoilemalla.

Tamperelainen: Kolumni: Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja: Osa terveydenhuollon ammattilaisista manipuloi potilaiden seksuaalista suuntautumista
Salliiko Sairaanhoitajaliitto homojen muuttamista heteroiksi epäilyttävillä terapioilla?
Polvirukouksella ja Kela-korvauksella homoista heteroita
Eduskunnan oikeusasiamiehen vastauksen tarkastelua

29 kommenttia

"Eheytysideologian taustalla on ajatus homoseksuaalisuuden vaillinaisuudesta ja homoseksuaalin sielullisesta rikkinäisyydestä sekä siitä, että homoseksuaalin olisi mahdollista muuttua heteroseksuaaliksi sopivilla menetelmillä, esimerkiksi rukoilemalla."

So???

Ihmisillä on oikeus rukoilla mitä tahansa asiaa ja oikeus ajatella homoseksuaalisuudesta miten tahansa (kuten esim. että se on rikkinäisyyttä). Ei sellaista voida kieltää lailla. Ei ole olemassa ajatusrikoksia. On yksinkertaisesti typerää kitistä siitä, että jonkun taustalla on jokin ajatus. Klassisen kristinuskon mukaan homoseksuaalisuus ei ole ainoastaan sielun rikkinäisyyttä, vaan synti.

Toisekseen, vaikka onkin osoitettavissa, että nk. "eheytysterapia" (conversion therapy) on tehotonta, eli suurin osa ei ns. "eheydy", kai ihmisillä on oikeus sellaiseen terapiaan mennä, jos itse haluavat?

Kolmanneksi, kristityillä on oikeus rukoilla esimerkiksi sitä, että homo muuttuu heteroksi. Uskonnonvapaus takaa sen. Kukaan ei voi kieltää kristittyjä rukoilemasta mitä tahansa.
Jochanan, sinulla tai uskonnon varjolla eheytysterapointia harjoittavilla ei ole rahkeita hoitaa eheytyspuoskaroinnin särkemiä ihmisiä kuntoon.

Eheytyspuoskaroinnin piiriin hakeutuvat ihmiset tarttuvat toimintaan kuin oljenkorteen. Erityisen huolestuttavaa ja sairasta on, jos vanhemmat ajavat hlbti-vähemmistöihin kuuluvan jälkikasvunsa eheytyspuoskaroinnin piiriin. Minulla ei ole tietoa kotimaasta, mutta esimerkiksi USA:ssa tällaista henkistä väkivaltaa tiedetään tehtävän lapsille/nuorille, kun vanhemmat ovat uskonnollistaustaisesti hlbti-ongelmaisia.

Eheytystoiminnan markkinoiminen on täysin edesvastuutonta toimintaa.

PS. Tuon kassista poimitun klassisen kristinuskon mukaan homoseksuaalisuus ei kai ole synti, mutta homoseksuaaliset "teot" ovat. Eikös? Vaikka tokihan homoseksuaalisuutta on vaikea irroittaa "teoista" - ajatuksista, tunteista ja kokonaisesta ihmisestä. Itsesyrjintä on julmaa luontoa ja omaa sielua kohtaan.