Perustuslakivaliokunta: Aito avioliitto -aloite ei ongelmaton

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 12
Aito avioliitto -yhdistys keräsi nimiä myös Helsingin rautatieaseman katveessa (kuva: JuhaniV)

Sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista vaativa Aito avioliitto -kansalaisaloite ei ole ongelmaton perustuslain kuudennen pykälän yhdenvertaisuussäännöksen kannalta, linjaa perustuslakivaliokunta perjantaisessa lausunnossaan.

Lakivaliokunta pyysi marraskuussa perustuslakivaliokunnalta asiasta lausuntoa tueksi aloitteen käsittelyyn. Nyt lausunnon saatuaan lakivaliokunta jatkaa aloitteen käsittelyä, ja aloitteen jatkokäsittelyn on määrä olla valiokunnan käsiteltävänä tiistaina.

Perustuslakivaliokunta korostaa lausunnossaan, että eduskunta on hyväksyessään kansalaisaloitteen pohjalta 1.3.2017 voimaantulevat avioliittolain muutokset ja hallituksen esityksen perusteella siihen asiallisesti liittyvät muut lait tehnyt ratkaisun edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa perustuslain 22 pykälän mukaisesti.

Perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan sen taannehtivuudesta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. Valiokunnan mielestä lakivaliokunnan on perustuslaista johtuvista syistä varmistettava, että lakiehdotus ei johtaisi taannehtiviin heikennyksiin oikeuteen solmia avioliitto, rekisteröidä parisuhde tai näiden oikeuksien käyttämisen oikeusvaikutuksiin.

Valiokunnan asiantuntijoina kuullut: varatuomari Jyrki Anttinen, professori Mikael Hidén, professori Juha Lavapuro, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, aloitteen tekijä Jukka-Pekka Rahkonen, apulaisprofessori Janne Salminen sekä professori Veli-Pekka Viljanen. Kirjallisen lausunnon valiokunnalle antaneet: professori (emeritus) Markku Helin ja professori Tuomas Ojanen.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Perustuslakivaliokunnan arvion lähtökohtana on, että kumottavaksi esitetty lainsäädäntö ei ole vielä voimassa. Valiokunnan mukaan tällaisessa tilanteessa kyse ei ole sellaisista lainsäädäntöön perustuvista perustelluista odotuksista, joita pitäisi ehdottomasti suojata. Perustuslakivaliokunta huomioi myös, että kumottavaksi esitettyä lainsäädäntöä edeltävää oikeustilaa ei ole valiokunnan käytännössä pidetty perustuslain vastaisena. Perustuslakivaliokunta pitää merkityksellisenä myös sitä, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 artiklassa turvattu oikeus avioliittoon ei sellaisenaan merkitse velvollisuutta mahdollistaa samaa sukupuolta olevien oikeutta solmia avioliittoa, vaan se kuuluu kunkin sopimusvaltion harkintamarginaaliin.

Valiokunta kuitenkin pitää kumottavaksi Aito avioliitto -aloitteessa esitettyä samaa sukupuolta olevien avioliitot sallivaa lainsäädäntöä paremmin perustuslain kuudennen pykälän kannalta sopusoinnussa olevana kuin vielä tällä hetkellä voimassa olevaa oikeustilaa, jossa samaa sukupuolta olevat parit rajataan avioliiton ulkopuolelle.

Lisäksi perustuslakivaliokunnan mielestä vastikään eduskunnassa hyväksytyn lain muutosehdotuksen sisältävä kansalaisaloite ei hyvin sovi yhteen sen kansalaisaloitteen säätämisvaiheessa esitetyn tarkoituksen kanssa, että kansalaisaloitteella tuodaan uusia aiheita poliittiseen keskusteluun.

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Annika Lapintie (vas), varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk), Simon Elo (ps), Maria Guzenina (sd), Hannu Hoskonen (kesk), Antti Häkkänen (kok), Kimmo KiveläJaana Laitinen-Pesola (kok), osittain Markus Lohi (kesk), Leena Meri (ps), Ville Niinistö (vihr), Ulla Parviainen (kesk), Wille Rydman (kok) ja Ville Skinnari (sd).

Perustuslakivaliokunta: lausunto PeVL 1/2017 vp - KAA 2/2016 vp
Aito avioliitto -kansalaisaloite perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi

12 kommenttia

  • 1 / 12
  • Markku Toivonen
  • 10.2.2017, 16.53
Tuossa "ei ole ongelmaton" -sanahelinässä on nähtävissä valistuneen arvaukseni perusteella arvokonservatiivien kädenjälki. Suomeksihan se tarkoittaa: on ongelmallinen. Samaa poliittisesti korrektia (?) kapulakieltä näin viimeksi käytettävän eläinlääkärin vastaanotolla, kun ylipainoisesta koirasta todettiin: ei ole laiha.
Arvokonservatiivien kädenjälki näkyy niin paljon, että kysymys kuuluu, mikä on kokoomuksen ja keskustan linja todella? Edistys vai taantumus?