Perustuslakivaliokunta: Aito avioliitto -aloite ei ongelmaton (juttukommentit)

 • 1 / 12
 • Markku Toivonen
 • 10.2.2017 16:53
Tuossa "ei ole ongelmaton" -sanahelinässä on nähtävissä valistuneen arvaukseni perusteella arvokonservatiivien kädenjälki. Suomeksihan se tarkoittaa: on ongelmallinen. Samaa poliittisesti korrektia (?) kapulakieltä näin viimeksi käytettävän eläinlääkärin vastaanotolla, kun ylipainoisesta koirasta todettiin: ei ole laiha.
Arvokonservatiivien kädenjälki näkyy niin paljon, että kysymys kuuluu, mikä on kokoomuksen ja keskustan linja todella? Edistys vai taantumus?
 • 3 / 12
 • Markku Toivonen
 • 10.2.2017 19:41
Käytyäni läpi kaikki perustuslakivaliokunnan pyytämät asiantuntijalausunnot, selvä johtpäätös on, että aito avioliitto -kansalaisaloite katsottiin perustuslain kannalta ongelmalliseksi ja yhdenvertaisuusperiaatetta rikkovaksi. Lausunnoissa myös todettiin, että perusteltavissa olevien odotusten periaatetta rikotaan, jos aloite hyväksytään ennen 1.3.2017. Sen jälkeen rajoitettaisiin perustuslaillista oikeutta selkeästi.

Lakivaliokunta pyysi perustuslakivaliokunnan lausuntoa juuri aloitteen perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Tuota tarkoitusta vasten ja asiantuntijalausuntojen nojalla perustuslakivaliokunna lausunto on melkoista poliittista kädenvääntöä kuvastavaa sanahelinää. Onneksi lakivaliokunta ensi viikolla perehtyy myös asiantuntijalausuntoihin. Lakivaliokunnalla on nyt kaikki mahdollisuudet haudata Aa-aloite perustuslqillisten ongelmien nojalla sen lisäksi, että aloite on torso. Se nimittäin ei ota huomioon jo tehtyjä muutoksia liitännäislakeihin.

Aito avioliitto-aloite ei koskaan vielä ole ollut näin selvästi kuopattu.
 • 4 / 12
 • Markku Toivonen
 • 10.2.2017 19:47
Nimimerkki mauno, valistunut arvaus on, että hallituspuole perussuomalaiset on sylttytehdas. Onhan Soini uhannut hallitusyhteistyön vaikeuttamisella, jos aloite ei tule suuren salin äänestykseen. Siispä on saatava perustuslakivaliokunnasta mahdollisimman mieto lausunto, joka tekee perustuslaillisista ongelmista "ei ongelmattomia".
 • 5 / 12
 • Public eye
 • 10.2.2017 21:24
Itse pitäisin jopa toivottavana, että aloite saa lopullisen käsittelyn suuressa salissa, vaikkakin se on arveluttavaa perustuslain kanssa ristiriidassa olevan lakiesityksen ollessa kyseessä.
Loppuupahan (I wish) se kitinä ainakin joksikin aikaa, kunnes keksitään uusi asia, joka on viemässä Suomea moraaliseen perikatoon.
 • 6 / 12
 • Ihmettelijä
 • 10.2.2017 21:49
Pvaliokunnan tarpeellisuutta on perusteltu juuri sillä että perustuslain vastaiset esitykset voidaan estää jo etukäteen. Nyt pvaliokunta heitti perustuslailla vesilintua ja teki poliittisen päätöksen. Huolestuttava ennakkotapaus.
Perustuslakivaliokunnan lausunto tosiaan oli melko "pyöreä". Lausunnossa kuitenkin selkeästi todetaan, että Aito avioliitto-lakiehdotus ei ole ongelmaton perustuslain kuudennen pykälän yhdenvertaisuussäännöksen kannalta.

Muutama muukin asia lausunnossa on huomion arvoinen:

1) kansalaisaloitteen tarkoituksena on tuoda uusia aiheita poliittiseen keskusteluun, ei olla tahtojen taistelun väline

2) samaa sukupuolta olevien avioliitot salliva lainsäädäntö on paremmin sopusoinnussa perustuslain kuudennen pykälän kanssa kuin lainsäädäntö, jossa samaa sukupuolta olevien avioliittoja ei sallita

3) samaa sukupuolta olevien avioliitot salliva lakimuutos on tehty perustuslain pykälän 22 mukaisesti - siis yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa edistäen

Mikäli lakivaliokunta päättää jatkaa Aito avioliitto -aloitteen käsittelyä vielä tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen, niin käsittelyä on tietysti jatkettava kaikella huolellisuudella.

Huolelliseen käsittelyyn luonnollisesti kuuluvat esimerkiksi asiantuntijakuulemiset:

Tahdon2013-kansalaisaloitteen vireillepanijoita ainakin on perusteltua kuulla, sillä AA-aloitteen tähtäimessä on Tahdon2013-kansalaisaloitteen perusteella säädettyjä lakeja.

Setaa taas on syytä kuulla, sillä asia koskettaa ihmisryhmää, joka on vahvasti Setan toimintakentässä.

Lastensuojelujärjestöillä taas on varmasti sanansa sanottavana siitä, miten AA-aloitteessa esitetty toimenpide vaikuttaisi 1) samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä eläviin lapsiin ja 2) seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluviin lapsiin ja nuoriin.
 • 8 / 12
 • Ihmettelijä
 • 10.2.2017 23:40
Toki tässä absurdissa tilanteessa on kysyttävä missä järki? On hyväksytty uusi avioliittolaki, kaksi massiivista lakipakettia, allekirjoitetuttu ne presidentillä, valmisteltu vihkikaavat ja kaavakkeet. Sitten muutama viikko ja päivä ennen lain voimaantuloa perutaan kaikki. Onko mitään näin hullua tapahtunut missään? Koskaan?
Ei kannata olla huolissaan että kaatuu, kansanedustajista max 50 äänestäisi tasa-arvoista avioliittoa vastaan jos se saapui suureen saliin.