Perustuslakivaliokunta käsittelee Aito avioliitto -aloitetta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 4
Aito avioliitto -aloitteeseen kerättiin nimiä kesällä 2015 Helsingin keskustassa. (kuva: JuhaniV)

Aito avioliitto -kansalaisaloite on parhaillaan perustuslakivaliokunnassa käsiteltävänä.

Valiokunta kuulee asiassa viittä lainsäädännön asiantuntijaa: professori Mikael Hidén, professori Juha Lavapuro, professori Tuomas Ojanen, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen ja professori Veli-Pekka Viljanen.

Tiistaina asiasta on käyty valmisteleva keskustelu, ja sitä jatketaan vielä keskiviikkona. Torstaina esitellään lausuntoluonnos, käydään yleiskeskustelu sekä suoritetaan yksityiskohtainen käsittely.

Perustuslakivaliokunnan annettua asiasta lausuntonsa, päättää lakivaliokunta aloitteen jatkokäsittelystä.

Aito avioliitto -kansalaisaloite pyrkii kumoamaan 1.3.2017 voimaan astuvan lakimuutoksen, jonka myötä Suomessa myös samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Lakivaliokunta päätti marraskuussa aloitteen arvioitavaksi perustuslakivaliokuntaan. Aloitteen lähettämistä perustuslakivaliokuntaan esittänyt lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvasen mukaan ratkaisuun päädyttiin, sillä aloitteessa saattaa olla haasteita perustuslain kannalta. Aloitteen mahdollinen ongelmallisuus perustuslain kannalta tuli esiin valtiosääntöoikeuden asiantuntijan lausunnossa asiantuntijakuulemisessa.

4 kommenttia

Käsittely perustuslakivaliokunnassa jatkuu ainakin vielä perjantaina.