Avioliittolain uudistus vaikuttaa myös Kelan etuuksiin

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Kansaneläkelaitos (Kela) tiedottaa vuoden 2017 muutoksista etuuksissa. Samaa sukupuolta olevia pareja ja sateenkaariperheitä koskevat muutokset ovat seurausta tasa-arvoisen avioliittolain ja sen liitännäislakien voimaantulosta 1. maaliskuuta.

Maaliskuusta 2017 alkaen samaa sukupuolta oleva puoliso tai hänen tulonsa voivat vaikuttaa lastenhoidon tukien ja lapsilisän määrään ja myöntämisperusteisiin. Lisäksi lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Lapsen hoidosta vastaavalla isällä on jatkossa oikeus isyys- ja vanhempainrahaan, vaikka lapsen äiti ja isä eivät elä yhteisessä taloudessa avio- tai avoliitossa.

Avoliitto-käsite muuttuu sukupuolineutraaliksi

Tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulo muuttaa myös avoliiton käsitettä. Jatkossa samaa sukupuolta oleva avio- tai avopuoliso puoliso tai hänen tulonsa voivat vaikuttaa eräiden etuuksien myöntämisperusteisiin tai määrään. Tällaisia etuuksia ovat lastenhoidon tuet, lapsilisä, opintotuen asumislisä, yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, kansaneläke sekä lapsikorotus (eläkkeissä ja työttömyysturvassa).

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2017

3 kommenttia

"Avoliitto-käsite muuttuu sukupuolineutraaliksi".

Tuossa on lausuttuna homoavioliittolakia vastustavien ajattelun ja pelkojen ydin. Erottelu tällä käsitteellä loppuu. Ei voida kohta tietää, onko naimisissa oleva henkilö homo vai hetero.
Esimerkiksi Mika Niikkohan tämän kauhuskenaarion on takavuosina sanonut julki ihan virallisestikin, kun eduskunnassa vielä väännettiin tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Vaikka hän ilmoittaa olevansa avioliitossa, epäselväksi jää edelleen, onko hän hetero!