Hallitus antoi esityksen avioliittolain uudistukseen liittyvistä sosiaaliturvalakien muutoksista

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 23

Toisena liitännäislakipakettina tunnetut lakimuutokset ovat tulossa eduskunnan käsiteltäväksi. Hallitus on 3. marraskuuta antanut eduskunnalle esityksen sosiaaliturvalakeihin avioliittolain uudistuksen voimaantulon vuoksi tarvittavista muutoksista.

Sosiaali- jaterveysministeriön verkkosivuilla kerrotaan, että hallitus esittää muutoksia sosiaaliturvalakeihin niiltä osin, joihin maaliskuun 2017 alusta voimaantuleva sukupuolineutraali avioliittolaki vaikuttaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. maaliskuuta 2017, samanaikaisesti sukupuolineutraalin avioliittolain kanssa.

Hallitus esittää, että avioliittolain muutoksen seurauksena myös sosiaaliturvalainsäädännön avioliitonomaisen suhteen eli avoliiton käsite muuttuisi sukupuolineutraaliksi.

Tulevaisuudessa lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla olisi jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovellettaisiin jatkossa samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Esitys ei kuitenkaan sisällä yksin lastaan hoitavien isien ja miesparien ottamista perhevapaiden piiriin. Lakipaketin aiemmassa valmistelutyössä asia oli esillä, mutta lopullisesta esityksestä se jätettiin pois. Esimerkiksi Sateenkaariperheet on kritisoinut ratkaisua.

Elatustukilakiin puolestaan ehdotetaan lisäystä, jossa elatustuen piiristä suljettaisiin pois ne tilanteet, joissa avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle maksetaan elatustukea isyyden vahvistamatta jättämisen vuoksi, mutta lapsella tosiasiassa on kaksi elatusvelvollista vanhempaa.

Valtioneuvosto: Avioliittolain muutos vaikuttaa sosiaaliturvalakeihin
Avioliittolain uudistuksen toisen liitännäislakipaketin eduskuntakäsittely lähestyy
Sateenkaariperheet: Hallitus jättämässä miesparit ilman perhevapaita

23 kommenttia

Ja taas miehiä eriarvoistetaan, kuten ns. äitiyslakiuudistuksessakin.

Ja Seta suu supussa vain nyökyttelee - mutta pillastuu kyllä mukavista maitomainoksista. Se siitä seksuaalisesta (muka) yhdenvertaisuudesta.

Kommenttia muokattu: 04.11.2016 klo 02:11
Tässä esityksessä tosiaan on eriarvoistavuus. Jos eduskunta ei asialle nyt tee mitään, niin oletettavasti siihen tulee myöhempinä aikoina korjaus. Setan jäsenjärjestö Sateenkaariperheet on kyllä ottanut kantaa tähän esitykseen.