Avioliittolain uudistuksen toisen liitännäislakipaketin eduskuntakäsittely lähestyy

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Avioliittolain uudistukseen liittyvä toinen, sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmisteltu liitännäislakipaketti on tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyn aikana. Lakipaketissa esitetyt muutokset liittyvät sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin lakeihin.

Lakimuutospaketti on ollut lausuntokierroksella 8.-29.8.2016 ja valtioneuvoston odotetaan saavan sen syyskuun aikana. STM:n verkkosivujen mukaan kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan on määrä käsitellä asiaa 27. syyskuuta. Neuvottelukunta käsittelee periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia kunnallishallinnon ja –talouden asioita sekä valtion ja kuntatalouden yhteensovittamista.

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivustolla kerrotaan lakimuutospaketin sisältö:

- Sairausvakuutuslakia muutettaisiin siten, että samaa sukupuolta olevien parien vanhempain- ja isyysrahaoikeudet eivät jatkossa edellyttäisi parisuhteen rekisteröintiä ja perheen sisäistä adoptiota. Lapsen hoidosta vastaavalle isälle tulisi oikeus vanhempain- ja isyysrahaan, vaikka hän ei olisi tai ei olisi ollut avio- tai avoliitossa lapsen äidin kanssa. Yksin adoptoiville sekä yhdessä adoptoiville samaa ja eri sukupuolta oleville aviopareille tulisi yhtäläinen oikeus isyysrahaan perheen ulkoisessa adoptiossa.

- Elatustukilakia muutettaisiin siten, että elatustuen esteenä olisi myös tilanne, jossa lapsi on syntynyt naisen ja miehen välisen avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole lainvoimaisesti vahvistettu, mutta hänellä on kaksi elatusvelvollista vanhempaa.

- Sosiaaliturvalainsäädännön avoliittoa koskevat säännökset muutettaisiin sukupuolineutraaleiksi.

Kiireelliseksi merkitty muutospaketti on tarkoitus saada hyväksytyksi eduskunnassa siten, että muutokset voivat tulla voimaan maaliskuun 2017 alusta, samalla kuin tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan. Liitännäislakipaketeista ensimmäinen hyväksyttiin eduskunnassa helmikuussa.

STM: Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi, hallituksen esityksen valmistelu

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!