Maailman psykiatriyhdistykseltä vahva tuki hlbt-vähemmistöille

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 2
Maailman psykiatriyhdistys WPA on vaatinut laillistamaan homoseksuaalisuuden ja lopettamaan siihen kohdistuvat haitalliset ja syrjivät käytännöt.

Maailman psykiatriyhdistys WPA on vaatinut laillistamaan homoseksuaalisuuden ja lopettamaan siihen kohdistuvat haitalliset ja syrjivät käytännöt.

Järjestö toteaa kannanotossaan, että hlbt-vähemmistöihin kuuluvia on kohdeltava "yhteiskunnan arvostettuina jäseniä, joilla on samat oikeudet ja vastuut kuin muillakin kansalaisilla", ja että nykymaailman on kirittävä lääketieteen löytöjen tasalle.

- Huolimatta onnettomasta stigmatisoinnin ja syrjinnän ylläpitämisen historiasta, on kulunut vuosikymmeniä siitä, kun nykylääketiede hylkäsi käsityksen samaan sukupuoleen kohdistuvan [seksuaalisen] suuntautuneisuuden ja käyttäytymisen sairaalloisuudesta.

- Maailman terveysjärjestö WHO (The World Health Organization) hyväksyy samaa sukupuolta olevaan kohdistuvan [seksuaalisen] suuntautuneisuuden ihmisen seksuaalisuuden normaaliksi muodoksi. YK:n ihmisoikeusneuvosto kunnioittaa lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transihmisten oikeuksia. Kahdessa merkittävässä diagnoosi- ja luokittelujärjestelmässä (kansainvälinen sairausluokitus IDC-10 ja DSM-5) homoseksuaalista seksuaalista suuntautuneisuutta, seksuaalista viehätystä ja käyttäymistä sekä sukupuoli-identiteettiä ei nähdä sairauksina.

Kannanotossa todetaan olevan vakuuttava näyttö siitä, että hlbti-vähemmistöihin kuuluvilla on keskimääräistä enemmän psykiatrisia häiriöitä, ja kun heidän oikeutensa ja yhdenvertaisuutensa tunnustetaan, nämä luvut alkavat laskea.

Samalla kun valtioita vaaditaan dekriminalisoimaan homoseksuaalisuus, WPA vaatii muitakin hlbt-vähemmistöjen asemaa parantavia toimenpiteitä.

Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi hlbt-vähemmistöihin kuuluvien pääsyyn takaaminen yhdenvertaisesti terveydenhuollon palveluihin. Hlbt-vähemmistöön kuulumista ei saa myöskään katsoa psykologiseksi toimintahäiriöksi tai vajavaisuudeksi tuomioistuimissa.

Samoin vaaditaan kiellettäväksi homojen ns. eheytyshoidot, jotka ovat vahingollisia ja jotka ovat vailla tieteellisesti osoitettua tehoa. Lisäksi vaaditaan tarjoamaan riittäviä mielenterveyspalveluja heille, joita uhkaa sosiaalinen stigmatisointi.

Valtioita vaaditaan myös tunnustamaan hlbt-oikeudet ihmis-, kansalais- ja poliittisiksi oikeuksiksi. Samalla vaaditaan luomaan lainsäädäntöä viharikoksia ja syrjintää vastaan. Homosuhteiden suojaikärajoja vaaditaan samoiksi kuin heterosuhteissa.

Kannanoton katsotaan olevan järjestön voimakkain tuen ilmaisu hlbt-vähemmistöihin kuuluville.

- Psykiatreilla on sosiaalinen vastuu vähentää kaikkien yksilöiden sosiaalista epätasa-arvoa, mukaan luettuna sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautuneisuuteen liittyvä eriarvoisuus.

Maailman psykiatriyhdistys WPA (World Psychiatric Association) on kansainvälinen psykiatrien katto-organisaatio, jonka taustalla on 135 kansallista psykiatriayhdistystä, joihin puolestaan kuuluu noin 200 000 psykiatria. Valtaa WPAssa käyttää joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous, jossa maataan edustaa kunkin maan yhdistyksen yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen sijaisensa. Suomen Psykiatriyhdistyksellä on säännöllinen kontakti Maailman Psykiatriyhdistykseen.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema vaihtelee heikosta tyydyttävään

Homoseksuaaliset suhteet on kielletty useammassa kuin 75 valtiossa. Suomi on tunnustanut 195 valtion itsenäisyyden; tästä laskettuna runsas kolmannes maailman valtioista pitää homoseksuaalisia suhteita rangaistavina. Joissakin maissa homoseksuaalisista suhteista saatetaan rangaista jopa kuolemalla.

Homosuhteet kieltävien maiden lisäksi on vielä joukko maita, joissa samaa sukupuolta olevien välisten suhteiden esittäminen myönteisessä valossa on kiellettyä. Jopa hlbti-vähemmistöön myönteisimmin suhtautuvissa maissa on ongelmia; viharikoksia ja syrjintää.

Usein hlbti-kielteisten asenteiden taustalla on uskonnollis-konservatiivisia asenteita, ja toisinaan asenteita koetetaan perustella vetoamalla tieteellisiin löydöksiin.

Myös aidsin vastaisessa työssä homosuhteiden rangaistavuus ja kielteiset asenteet ovat merkittävä ongelma. Koska aids on perinteisesti liitetty homoseksuaalisuuteen, eivät ihmiset seksuaalisesta suuntaututeisuudestaan riippumatta uskalla leimautumisen tai syrjinnän pelossa hakeutua esimerkiksi testeihin.

WPA: WPA Position Statement on Gender Identity and Same-Sex Orientation, Attraction, and Behaviours
PinkNews: World Psychiatric Association call for homosexuality to be legalised
PSY: Yhteistyö
Harvat tietävät, että homosuhteet on kielletty yli 75 valtiossa

2 kommenttia

Nyt on samat vaatimukset mutta ei samoja oikeuksia. Minusta voisi pyytää erioikeuksia. Miksi pitää maksaa tuloveroa, jos ei ole tasa-arvoa töissä? Minusta pitäisi olla myös asuntokiintiöt. Yhteiskunnan tulisi joutua maksamaan siitä, jos se ei kykene järjestämään tasa-arvoa, niin kuin hyvittää hlbt väkeä siitä? Minusta se olisi oikein!
  • 2 / 2
  • in dubio
  • 9.5.2016, 19.00
Olen samaa mieltäkuin edellinen kommentoija. Yleisesti sivistysvaltioissa on hyväksytty periaate, että huono-osaisten vähemmistöjen asemaa voidaan tarvittaessa tukea positiivisella syrjinnällä. Koska homoseksuaalit joutuvat selvästi kohtaamaan rakenteellista syrjintää, olisi suotavaa, että sitä kompensoitaisiin esimerkiksi työelämässä siten, että työnantajille tulisi kannustimia (positiivisia ja negatiivisia) palkata ja ylentää sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Eräs ystäväni pohdiskeli taannoin, kuinka monta koulutusta ja osaamista vastaavaa työpaikkaa häneltä on jäänyt saamatta siksi, että hän ei ole (hetero-)naimisissa. Aviosäätyä eitietenkään koskaan varsinaisessa työhaastattelussa kysystty, mutta jotenkin se aina "ohimennen" ongittiin esille...